Izglītība

Izsludina projektu konkursu jauniešu aktivitātēm

2021-03-01, 11.33
Ventspils novada pašvaldība izsludina projektu konkursu “Jaunietis darbībā 2021”, lai atbalstītu novada pašvaldības iestādes un to struktūrvienības, novadā reģistrētu jebkuru juridisku personu, juridisku personu apvienību, individuālo komersantu, kā arī Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēju reģistrētu fizisko personu. Projektu konkursa mērķis ir sekmēt lietderīgu jauniešu brīvā laika pavadīšanu, viņu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, informētību par …  Lasīt vairāk >

Šonedēļ skolēniem izsniedz pārtikas pakas

2021-02-23, 15.03
SIA “Miesnieks” busiņa šoferis šonedēļ ierodas Ventspils novada skolās un piegādā uzņēmumā sagatavotās pārtikas pakas 1­.–12. klašu audzēkņiem, kuri mācās attālināti. Iepriekšējā periodā tās saņēma skolēni no maznodrošinātajām, mazturīgajām un daudzbērnu ģimenēm, savukārt tagad tās izsniedz visiem bērniem, ja vien vecāki nav atteikušies no paku saņemšanas. Tādējādi SIA “Miesnieks” ir sagatavotas 848 pakas, katras vērtība …  Lasīt vairāk >

Aicinājums iesūtīt atmiņas par Ugāles vidusskolu

2021-02-22, 10.05
Skolas laiks paiet ātri, brīžiem šķiet kā viens mirklis, bet tomēr iespiežas atmiņā uz mūžu. Kad vien tas būs atļauts, Ugāles vidusskola ir gatava svinēt 70 gadu jubileju. Aicinām pārlapot skolas un jaunības gadu lappuses, atsaucot atmiņā bijušos skolasbiedrus un skolotājus. Jaunības gados likās, ka iespēju ir papilnam – gan tepat, Latvijā, gan visā plašajā …  Lasīt vairāk >

Turpmāk pārtikas pakas saņems visi skolēni

2021-02-12, 10.37
11. februāra domes ārkārtas sēdē Ventspils novada domes deputāti pieņēma lēmumu līdz ārkārtējās situācijas beigām reizi mēnesī 1.– 12. klašu skolēniem, kamēr viņi mācīsies attālināti, izsniegt 848 pārtikas pakas. To vērtība būs 20 eiro. Arī iepriekš pašvaldība attālināto mācību laikā izsniedza skolēniem pārtikas pakas, bet tad tās saņēma audzēkņi no maznodrošinātajām, mazturīgajām un daudzbērnu ģimenēm. …  Lasīt vairāk >

Projekts “PuMPuRS”

2021-02-01, 13.48
Ventspils novads no 2019. gada 22. novembra iesaistījās Izglītības kvalitātes valsts dienesta Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, ko pazīst arī ar nosaukumu “PuMPuRS”. Projekta mērķis ir samazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas priekšlaicīgi pārtrauc mācības un nepabeidz skolu un veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus …  Lasīt vairāk >

Izsludina konkursu skolēniem

2021-01-26, 15.03
Vislatvijas kustība Lielā Talka un Pasaules Talka rīko konkursu Latvijas skolu 5.-12. klašu skolēniem „Tīra vide – neatņemama mana un manu vienaudžu Latvijas sastāvdaļa”. Konkursa mērķis ir aktualizēt nepieciešamību rūpēties par vidi un saglabāt to tīru un skaistu nākamajām paaudzēm. Konkursa laureāti uz mēnesi kļūs par 2021. gada pavasara Lielās Talkas vēstnešiem un viedokļu līderiem …  Lasīt vairāk >

Turpināsies projekts izglītojamo karjeras atbalstam

2021-01-18, 15.45
Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (vien. Nr. 8.3.5.0./16/I/001) īstenošana turpinās arī 2021. gadā Ugāles, Piltenes vidusskolās un Tārgales, Zūru pamatskolās 7.–12. klašu izglītojamiem ar mērķi uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Pedagogs karjeras konsultants – Tārgales pamatskolas pedagoģe Eva Zeltzaķe sniedz individuālas konsultācijas nākotnes karjeras izvēles jautājumos, sūtiet …  Lasīt vairāk >

“Ziemassvētki apkārt pasaulei”

2021-01-07, 11.03
Lai arī skolā mācības notiek attālināti, tas netraucē Piltenes vidusskolas skolēniem turpināt sevi izglītot attālināti piedaloties iniciatīvas “Latvijas skolas soma” piedāvātajos pasākumos. Laikā no 9. decembra līdz 11. decembrim 5.–9. klašu skolēni vēroja koncertlekciju “Ziemassvētki apkārt pasaulei”. Ar dažādu tautu Ziemassvētku tradīcijām, ēdieniem un dziesmām skolēnus iepazīstināja pasākuma vadītājs, dziedātājs Mikus Abaroniņš. Muzikālo pavadījumu kuplināja …  Lasīt vairāk >

Pasākumi decembrī Ugāles vidusskolā

2021-01-06, 09.22
Covid-19 dēļ noteiktie ierobežojumi izdarīja korekcijas  mūsu “Latvijas skolas somas”  pasākumu norisēs. Arī mēs izmantojām šajā  laikā piedāvātos variantus; koncertu online režīmā un teātra izrādi ZOOM vidē. Mikus Abaroniņa koncertprogramma tiešraidē “Ziemassvētki apkārt zemeslodei”. Koncertprogrammas nosaukums ”Ziemassvētki apkārt zemeslodei” jau pasacīja, par ko būs koncerts. Lielisks izglītojošs Ziemassvētku koncerts, ko kamerversijā sniedza muzikāli jaunieši, spēlējot …  Lasīt vairāk >

Mazliet citāds teātris!

2021-01-04, 11.28
Šādus vārdus pēc  digitālās Zoom tiešraidē noskatītās izrādes “Misija Zeme” teica Užavas pamatskolas sākumskolas skolēni. Tas  bija kas jauns, jo līdz šim bērni bija pieraduši vērot izrādes klātienē vai TV.  Atsauksmes pēc izrādes bija dažādas. Bērniem patika, ka ekrānā varēja redzēt ne tikai aktieru spēli, bet arī vienlaikus, “it kā no augšas” vērot kā tas …  Lasīt vairāk >