ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTA IZSTRĀDES NOSACĪJUMU IZSNIEGŠANA

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Zemes vienības sadalīšana, robežu pārkārtošana, veicot ierīcības projekta izstrādi

Pakalpojuma īss apraksts

Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8.panta 1.daļai zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem:

 1. zemes vienību robežu pārkārtošanai;
 2. vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas, tai skaitā zemes vienības un zemes vienības daļas, kas ietverta zemes ierīcības projektā, apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai;
 3. zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai;
 4. zemes konsolidācijai;
 5. piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai;
 6. pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām).

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas, kuriem pieder nekustamais īpašums, vai ir īpašnieka pilnvarojums

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Nav

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Aizpildīta iesnieguma veidlapa par zemes ierīcības projekta izstrādi, kam pievieno:
  • Zemes gabala robežu plāna (-u) kopija (-as), kurā iezīmēts atdalāmais (-ie) zemes gabali;
  • Notariāli apliecināta pilnvara (gadījumā, ja pieteikuma iesniedzējs ir pilnvarota persona);
  • Rakstiska vienošanās starp kopīpašniekiem (ja Projektā iesaistīti divi vai vairāki nekustamā īpašuma  kopīpašnieki).

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 mēnesis

Pakalpojuma termiņa apraksts

Ventspils novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa 20 darba dienu laikā izvērtē zemes ierīcības projekta ierosinājuma atbilstību Ventspils novada teritorijas plānojumam un sagatavo zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus. Lietu izskata Ventspils novada domes Projektu, investīciju un būvniecības komisijā, ja ir neatbilstība teritorijas plānojumam, var tikt pieņemt negatīvs lēmumu.

Administratīvais process

Ir. Negatīvs administratīvais akts apstrīdams Ventspils novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā.

Pakalpojuma kanāli

Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:

 • E-Pasts   –   Elektroniski, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu [email protected] un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu.
 • Klātiene   –   Dokumentus iesniegt Ventspils novada pašvaldībā: Skolas ielā 4, Ventspilī, 1.stāvā Apmeklētāju pieņemšanas centrā; vai pagastu pārvaldēs.
 • Korespondence   –   Dokumentus nosūta pa pastu: Ventspils novada pašvaldībā: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601.

Pakalpojuma saņemšanas kanāli:

 • Klātiene   –   lēmuma izrakstu un izziņu saņem Ventspils novada pašvaldībā: Skolas ielā 4, Ventspilī, 1.stāvā Apmeklētāju pieņemšanas centrā;
 • Korespondence – dokumentus nosūta pa pastu adresātam;
 • E-pastā – ZIP izstrādes nosacījumi elektroniska dokumenta formā tiek nosūtīti adresātam uz norādīto e-pastu, apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas

Pakalpojuma sniedzēja darba laiki

 • Pirmdienās 08.00 – 18.00
 • Otrdienās 08.00 – 17.00
 • Trešdienās 08.00 – 17.00
 • Ceturtdienās 08.00 – 17.00
 • Piektdienās 08.00 – 16.00
pusdienas pārtraukums 12.00 – 13.00. Sestdiena, svētdiena – brīvdiena.

Pakalpojuma sniedzēja adrese

Nekustamo īpašumu nodaļa,
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

Kontaktinformācija jautājumos par šo pakalpojumu

Kontaktinformāciju skatīt šeit

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm