ATKĀRTOTU DOKUMENTU IZSNIEGŠANA

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Pēc personas lūguma dzimtsarakstu nodaļa var izsniegt atkārtotu laulības, dzimšanas, miršanas apliecību, izziņu vai izrakstu.

Pakalpojuma saņēmējs

 • Fiziska persona.
 • Privāto tiesību juridiska persona.
 • Publisko tiesību juridiska persona.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

 • Personas,   par kurām civilstāvokļa reģistrs sastādīts.
 • Nepilngadīgu personu vecāki.
 • Tiešie  augšupējie un lejupējie radinieki.
 • Citas personas, pierādot tiesisko ieinteresētību.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments (Pase vai Personas apliecība)  – jāuzrāda oriģināls.
 • Iesniegums atkārtotas laulības, dzimšanas, miršanas apliecības saņemšanai vai izziņas vai izraksta no civilstāvokļa aktu reģistriem saņemšanai – jāiesniedz oriģināls.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

 • Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.
 • Iesniegumu likums.
 • MK 03.09.2013 noteikumi Nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”.
 • MK 24.09.2013 noteikumi Nr.906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”.
 • Ventspils novada domes 14.11.2013 lēmums Nr.15, 3§ „Par grozījumiem Ventspils novada domes 2009.gada   17.decembra lēmumā “Par maksas pakalpojumiem Ventspils novada dzimtsarakstu nodaļā””.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

 • Valsts nodeva par atkārtotu apliecību – 7.00 EUR.
 • Maksa par izziņu vai izrakstu –  2.40 EUR.

Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai:

Valsts nodeva un maksa par izziņas vai izraksta izsniegšanu –

Ventspils novada pašvaldība,
adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601,
reģistrācijas Nr. 90000052035,
AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22,
konts LV04HABA0551025783903.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

 • E-Pasts- Persona  iesniegumu atkārtotas laulības, dzimšanas, miršanas apliecības, izziņas  vai izraksta saņemšanai nosūta dzimtsarakstu nodaļai uz dzimtsarakstu nodaļas e-pasta adresi, norādot ziņas par personām uz to brīdi, kad reģistrēta laulība, dzimšana vai miršana, kā arī norādot reģistrācijas gadu un vietu. Norāda pamatojumu dokumenta atkārtotas saņemšanas  nepieciešamībai.
 • Izmantojot  e-pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldības pakalpojumu portālā www.latvija.lv, attiecīgu iesniegumu  iesniedz elektroniska dokumenta veidā.
 • Klātiene-   Persona ierodas dzimtsarakstu nodaļā, iesniedz iesniegumu un saņem laulības, dzimšanas,   miršanas apliecību, izziņu vai izrakstu.
 • Korespondence- Persona iesniegumu atkārtotas laulības, dzimšanas, miršanas apliecības, izziņas vai izraksta saņemšanai nosūta pa pastu dzimtsarakstu nodaļai pēc civilstāvokļa reģistra atrašanās vietas, norādot ziņas par personām uz to brīdi, kad reģistrēta laulība, dzimšana vai miršana, kā arī norādot reģistrācijas gadu un vietu. Norāda pamatojumu dokumenta  atkārtotas saņemšanas nepieciešamībai.

Pakalpojuma saņemšanas iespējas

Klātiene – Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu persona saņem klātienē, apmeklējot dzimtsarakstu nodaļu pēc savas dzīves vietas, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (Pasi vai Personas apliecību) .

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

22 darba dienas

Kontaktinformācija jautājumos par šo pakalpojumu

Kontaktinformāciju skatīt šeit

 

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm