SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMS INSTITŪCIJĀ BĒRNAM

Pakalpojuma nosaukums

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā vardarbībā cietušiem bērniem (psihologa konsultācijas).

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Rehabilitācijas uzdevums ir veicināt bērna spēju atgūt psihisko veselību un integrēšanos sabiedrībā.

Pakalpojuma īss apraksts

Bērniem, kuri cietuši no jebkura veida vardarbības vai tikuši pakļauti jebkādām citām nelikumīgām, cietsirdīgām vai cieņu aizskarošām darbībām.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Ventspils novada administratīvajā teritorijā deklarētie bērni.

Atgādinājums saņēmējam

Lai saņemtu pakalpojumu, lūgums vērsties ar iesniegumu Ventspils novada Sociālā dienesta pieņemšanas punktos.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

  • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums;
  • Ministru kabineta noteikumi 22.12.2009. Nr.1613 „Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām”.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Bērna vecāks, aizbildnis, iestādes vadītājas, audžuģimene vai bāriņtiesa vēršas ar iesniegumu par nepieciešamību bērnam piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, norādot, no kāda veida vardarbības bērns cietis un kur tā notikusi.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Saskaņā ar Iesniegumu likumā noteikto – iesniegumi tiek izskatīti ne vēlāk kā mēneša laikā pēc to saņemšanas.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dzīvesvietā sniedz konsultāciju veidā (ne vairāk par desmit 45 minūšu konsultācijām).

Administratīvais process

Ir. Ventspils novada Sociālā  dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā. (Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601);

Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdus komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā Administratīvā tiesā.

Pakalpojuma kanāli

Klātiene

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Pakalpojuma sniedzēja juridiskā adrese

Ventspils novada Sociālais dienests, Lielā iela 2A, Piltene, Ventspils novads, LV-3620.

Kontaktinformācija un pieņemšanas laiki

Kontaktinformāciju skatīt šeit

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm