ILGSTOŠA SOCIĀLĀ APRŪPE UN SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA INSTITŪCIJĀ BĒRNIEM BĀREŅIEM

Pakalpojuma nosaukums

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

 • Nodrošināt ar pajumti, sadzīvei nepieciešamo aprīkojumu, apģērbu, apaviem, ēdināšanu (bērni dzīvo 1-vietīgās, 2-vietīgās vai 3-vietīgas istabās).
 • Veicina bērnu atgriešanos ģimenē vai nodošanu ģimenes tipa aprūpē.
 • Nodrošina atbalstu bērnu problēmu risināšanā.
 • Nodrošina bērniem saskarsmes iespējas ar vienaudžiem, vecākiem un radiniekiem institūcijā un ārpus tās.
 • Nodrošina izglītības ieguvi, atbilstoši spējām.
 • Nodrošina sadzīvē nepieciešamu iemaņu apgūšanu.
 • Organizē kultūras pasākumus, sporta nodarbības, seminārus un kursus par jauniešiem aktuālām tēmām, kā arī iesaista bērnus sabiedriskās aktivitātēs ārpus institūcijas.
 • Īsteno citus sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

Pakalpojuma īss apraksts

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāde bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem ir iestāde, kuras uzdevums ir nodrošināt bērnu bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu vecumā no 2 līdz 18 gadiem ieskaitot (izņēmuma gadījumā, ja bērnu nama audzēknis sekmīgi turpina mācības vai tam ir jāpabeidz izglītības iestāde vai ārstēšanās kurss, un jaunietis ievēro bērnu nama iekšējos kārtības noteikumus, līdz 24 gadu vecumam ieskaitot) sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, atbilstošas izglītības iegūšanu, veselības aprūpi, kā arī veicināt bērna un ģimenes atkalapvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums;
 • Bērnu tiesību aizsardzības likums;
 • 16.12.2003. Ministru kabineta noteikumi Nr.726 „Kārtība, kādā veicama obligātā ārstēšana bērniem, kuriem radušies psihiski vai uzvedības traucējumi alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu lietošanas dēļ, un kārtība, kādā sociālās korekcijas izglītības iestādēs bērniem nodrošināma obligātā ārstēšana no alkohola, narkotisko un psihotropo vielu atkarības”.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Pakalpojumu var saņemt pēc Ventspils novada bāriņtiesas lēmuma par bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Ventspils novada Sociālais dienests slēdz līgumu par sociālo pakalpojumu.

Administratīvais process

Nav

Pakalpojuma kanāli

Klātiene

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Pakalpojuma sniedzēja juridiskā adrese

Ventspils novada Sociālais dienests, Lielā iela 2A, Piltene, Ventspils novads, LV-3620.

Kontaktinformācija un pieņemšanas laiki

Kontaktinformāciju skatīt šeit

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm