KONTAKTI

Ventspils novada pašvaldība

Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601
Reģ.nr. 90000052035
Konts: AS SWEDBANK
Kods: HABALV22,
LV43HABA0551025783880
e-pasts: [email protected]

Domes priekšsēdētājs
Aivars Mucenieks
M. tālrunis: 26424394
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 14:00-18:00 (1., 3., 4. nedēļa)
Pk. 8.00–12.00;
Mēneša otrā pirmdiena 16.30–17.30 (Užavas pag.pārvalde)
Domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks
Guntis Mačtams
M. tālrunis: 29521719
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pk. 8:00-12:00;
Mēneša pirmā trešdiena 9.00–10.00 (Ugāles pag. pārvalde)
Domes priekšsēdētāja vietnieks
Andis Zariņš
M. tālrunis: 26016408
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
14.00-18.00 (pirmajā un trešajā pirmdienā)
pašvaldības administrācijā Skolas ielā 4;
16.00-18.00 (mēneša pēdējā pirmdienā)
Tārgales pagasta pārvaldē
(iepriekšēja pieteikšanās pie pārvaldes sekretāres)
Pašvaldības izpilddirektors
Juris Krilovskis
Tālrunis: 63629452
M. tālrunis: 29145212
Kancelejas vadītāja
Evija Ozoliņa
Tālrunis: 63629460
M. tālrunis: 27814286
Apmeklētāju pieņemšanas centra vecākā lietvede
Ieva Kalenda
Tālrunis: 63629450
M. tālrunis: 26645977
Apmeklētāju pieņemšanas centra vecākā lietvede
Liene Zernevica
Tālrunis: 63629450
M. tālrunis: 25721101
Arhīva pārzine
Sarma Kapiņa
M. tālrunis: 26498922
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Sandra Jurcika
M. tālrunis: 28675879
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Skolas iela 4, Ventspils
P. 13.00-18.00
Pkt. 8.00-12.00
Bāriņtiesas lietvede
Līga Arāja
Tālrunis: 63620507
M. tālrunis: 26448069
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 8.00-17.30
O.T.C. 8.00-17.00
Pkt. 8.00-16.00
Pustdienas pārtraukums
12.00-13.00
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece
Kitija Mertena
M. tālrunis: 26693829
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Ugāle
P. 9.00-12.00, 13.00-17.00
T. 9.00-12.00, 13.00-18.00
Usma, Pope, Puze, Ance
pēc pieprasījuma, vienojoties pa tālruni
Bāriņtiesas locekle
Ingrīda Jansone
M. tālrunis: 27805995
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Vārve
P. 8.00-12.00, 13.00-16.00
C. 8.00-12.00, 13.00-16.00
Ziras
Mēneša pirmajā un trešajā trešdienā 9.00-12.00,
Užava, Jūrkalne pēc pieprasījuma, vienojoties pa tālruni
Bāriņtiesas loceklis
Gints Aleksandrovs
M. tālrunis: 27329574
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Piltene
P. 8.00-12.00
T. 13.00-17.00
Zlēkas, Tārgale, Pope, Ance pēc pieprasījuma, vienojoties pa tālruni
Sociālā dienesta vadītāja
Anda Vītola
M. tālrunis: 26667415
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 12.30–17.30,
C. 8.00–12.00
Vadītājas vietniece
Sandra Citoviča
M. tālrunis: 27803037
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 12.30-17.30,
C. 8.00-12.00
Lietvede
Gunta Zepa
Tālrunis: 63620510
M. tālrunis: 27802376
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 12.30-17.30
P. 8.00-12.00
C. 8.00-12.00
Sociālā darbiniece, darbs ar ģimeni un bērniem
Liesma Viļumsone
M. tālrunis: 20275576
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Vārve, Skolas iela 1
C 8.30-12.00.
Zlēkas, "Kultūras nams"
P. 13.00-18.00,
T. 9.00-12.00.
Sociālā darbiniece, darbs ar ģimeni un bērniem
Andra Auza
M. tālrunis: 27831979
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Usma, "Auseklīši"
Otrā un ceturtā ceturtdiena 8.00-12.00
Ugāle, Ugāles pagastmāja"
P. 9.00-12.00
T. 9.00-12.00
Sociālā darbiniece
Aiga Strazdiņa
Tālrunis: 63662573
M. tālrunis: 29287043
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Ugāle, "Ugāles pagastmāja"
P. 13.00-17.00,
T. 8.30-12.00, 13.00-18.00,
Pope, "Pagastmāja"
C. 13.00-17.00
Sociālās palīdzības organizatore
Iveta Egle
M. tālrunis: 26614226
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Ugāle, "Ugāles pagastmāja"
P. 13.00-17.00,
T. 8.30-12.00, 13.00-18.00,
Usma, "Auseklīši"
Pirmā un trešā ceturtdiena 9.00-12.00
Sociālā darbiniece
Skaidrīte Bruhanova
M. tālrunis: 27824407
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Ance, "Ambulance"
T. 12.00-17.00
Puze, "Valde"
P. 9.00-16.00
C. 9.00-16.00
Sociālās palīdzības organizatore
Aldona Janvāre
M. tālrunis: 27831832
E-pasts:
Aldona.Janvare @ventspilsnd.lv
Pieņemšanas laiks:
Jūrkalne, "Šalkas" - 1
P. 8.00-17.00
Sociālā darbiniece
Anda Petrova
M. tālrunis: 27834313
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Piltene, Lielā iela 28
P. 13.00-18.00,
C. 8.00-12.00.
Sociālā darbiniece
Vineta Avdjukeviča
M. tālrunis: 25655939
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Tārgale, "Dzintarkalni"
P. 8.00-12.00,
C. 12.30-17.30.
Sociālās palīdzības organizatore
Irisa Kozuba
M. tālrunis: 27830440
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Užava, "Avoti"
P. 9.00-17.30
C. 8.00-12.00.
Ziras, "Saulgrieži"
T. 8.00-16.00
Sociālās palīdzības organizatore
Inta Silarāja
Tālrunis: 63630642
M. tālrunis: 27834018
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Vārve, Skolas iela 1
P. 8.00-12.00, 13.00-18.00,
C. 8.00-12.00, 13.00-17.00.
Sociālā darbiniece
Vita Klovāne
M. tālrunis: 27823109
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Vārve, Skolas iela 1
P. 8.00-12.00, 13.00-18.00
C. 8.00-12.00, 13.00-17.00
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Ilze Štefenberga
M. tālrunis: 28375290
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 9-12, 13-17.
Trešdien 9-12.
Piektdien 9-12.
Dzimtsarakstu inspektors
Airisa Tropiņa
M. tālrunis: 29295376
Nodokļu nodaļas vadītāja
Lita Rollande
M. tālrunis: 26180529
Vecākā nodokļu administratore
Airisa Tropiņa
M. tālrunis: 29295376
Vecākā nodokļu administratore
Ineta Freiberga
M. tālrunis: 27861900
Būvvaldes vadītāja
Digna Gerule
M. tālrunis: 29154788
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 13-17.
Ceturtdien 8-12.
Arhitekta palīgs
Normunds Māls
M. tālrunis: 29191766
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 13-17.
Ceturtdien 8-12.
Būvinspektors
Rolands Cukurs
M. tālrunis: 25451920
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 13-18.
Ceturtdien 8-12.
Nodaļas vadītājs
Gatis Landmanis
Tālrunis: 63629418
M. tālrunis: 29478380
Mājokļu jautājumu speciāliste
Evita Slaņķe
Tālrunis: 63629465
M. tālrunis: 29347755
Zemes lietu un nekustamā īpašuma vecākā speciāliste
Irita Āpse
Tālrunis: 63629454
M. tālrunis: 26620208
Nekustamā īpašuma speciāliste
Ausma Zeidmane
Tālrunis: 63629454
M. tālrunis: 29115691
Nekustamā īpašuma speciāliste
Taiga Dadze
Tālrunis: 63629418
M. tālrunis: 26499010
Nekustamā īpašuma speciāliste
Gita Horste
Tālrunis: 63629418
M. tālrunis: 25749170
Nekustamā īpašuma speciāliste
Inga Bērziņa
M. tālrunis: 27334202
Nodaļas vadītāja
Kristīne Ņikoļenko
Tālrunis: 63629467
M. tālrunis: 26446915
Jurists
Andris Stepanovičs
Tālrunis: 63629467
M. tālrunis: 26688898
Juriste
Eva Štromberga
M. tālrunis: 25641454
Nodaļas vadītājs
Aldis Āķis
M. tālrunis: 27831212
Finanšu nodaļas vadītāja vietniece
Vita Lorence-Domašus
M. tālrunis: 28365050
Galvenā grāmatvede
Alda Siliņa
M. tālrunis: 28674645
Galvenā grāmatveža vietniece
Viga Rūse
M. tālrunis: 26379876
Vecākā grāmatvede
Anita Šulca
M. tālrunis: 27873299
Vecākā grāmatvede
Mirdza Šteinberga
M. tālrunis: 26390409
Vecākā grāmatvede
Māra Ikše
M. tālrunis: 22026546
Grāmatvede
Ilze Zīverte
M. tālrunis: 28676033
Grāmatvede
Līga Ostrovska
M. tālrunis: 20010651
Grāmatvede
Sanita Liepājniece
M. tālrunis: 26563655
Grāmatvede
Inuta Grinberga
M. tālrunis: 29321443
Grāmatvede
Eva Veidemane
M. tālrunis: 29188170
Ekonomiste
Ilze Ramane
M. tālrunis: 29332865
Ekonomiste
Dana Bože
M. tālrunis: 29184748
Kasiere
Dace Āboliņa
M. tālrunis: 20232361
Nodaļas vadītājs
Alfrēds Paulāns
M. tālrunis: 26643261
Iepirkumu speciālists
Mārtiņš Stūris
M. tālrunis: 25703900
Iepirkumu speciāliste
Guna Punkstiņa
M. tālrunis: 20010652
Pārvaldes vadītāja
Aina Klimoviča
M. tālrunis: 29167302
Izglītības metodiķe
Tamāra Kuciņa
M. tālrunis: 20234883
Izglītības metodiķe
Nellija Sileviča
M. tālrunis: 20381880
Izglītības metodiķe
Revita Kraule
Izglītības darba speciāliste
Skaidrīte Diebele
M. tālrunis: 22002755
Nodaļas vadītāja
Zane Pamše
M. tālrunis: 29421472
Ances kultūras nama vadītāja
Rudīte Krauze
M. tālrunis: 22037982
Jūrkalnes tautas nama vadītāja
Kristīne Skrulle
M. tālrunis: 26261884
Piltenes kultūras nama vadītāja
Ārija Vīksne
M. tālrunis: 26150831
Popes kultūras nama vadītāja
Indra Grosbārde
M. tālrunis: 27804858
Puzes kultūras nama vadītāja
Iveta Pete
M. tālrunis: 27809617
Tārgales kultūras pasākumu organizatore
Ugāles tautas nama vadītāja
Evika Liepājniece
M. tālrunis: 25666284
Usmas tautas nama vadītāja
Elana Jurgena
M. tālrunis: 25719067
Užavas tautas nama vadītāja
Gita Vilgute
M. tālrunis: 28672616
Vārves kultūras pasākumu organizatore
Inga Berga
M. tālrunis: 22002942
Ziru tautas nama vadītāja
Baiba Grīniņa
M. tālrunis: 25749204
Zlēku kultūras nama vadītāja
Kristīne Kauliņa
M. tālrunis: 29266700
Ances bibliotēkas vadītāja
Baiba Manteja
M. tālrunis: 22029536
Jūrkalnes bibliotēkas vadītāja
Ligita Kalniņa
M. tālrunis: 28696228
Piltenes bibliotēkas vadītāja
Antra Budre
M. tālrunis: 25423839
Popes bibliotēkas vadītāja
Guna Kranciņa
Tālrunis: 28664184
Puzes bibliotēkas vadītāja
Anda Lejniece
M. tālrunis: 20280667
Tārgales bibliotēkas vadītāja
Ingrīda Kiseļus
M. tālrunis: 25423217
Ugāles bibliotēkas vadītāja
Inese Rumpa
M. tālrunis: 20254936
Usmas bibliotēkas vadītāja
Ilze Spriņķe
M. tālrunis: 20239004
Užavas bibliotēkas vadītāja
Dagnija Latiša
M. tālrunis: 29366138
Vārves bibliotēkas vadītāja
Inese Putere
M. tālrunis: 26633882
Ziru bibliotēkas vadītāja
Linda Misiņa
M. tālrunis: 20232445
Zlēku bibliotēkas vadītāja
Pārsla Bože
M. tālrunis: 29479290
Zūru bibliotēkas vadītāja
Mārīte Ķīvite
Tālrunis: 26717456
Piltenes novadpētniecības ekspozīcijas kurators
Jānis Freimanis
M. tālrunis: 25434465
Zūru novadpētniecības ekspozīcijas kuratore
Viktorija Rebuka
M. tālrunis: 27861613
Jūrkalnes tautas nama ekspozīcijas "Vētru muzejs" kuratore
Inita Plēsuma
M. tālrunis: 29448883
E-pasts:
Nodaļas vadītāja
Ginta Roderte
M. tālrunis: 27870866
Licencēšanas un vides pārvaldības speciāliste
Ivita Meinarde
M. tālrunis: 22029846
Projektu vadītāja
Kristīne Strika
M. tālrunis: 25633900
Uzņēmējdarbības atbalsta konsultante
Dace Kolāte
M. tālrunis: 29742098
Sabiedrisko attiecību speciālists (Skolas iela 4, Ventspils)
Dainis Veidemanis
M. tālrunis: 29478085
Informatīvā izdevuma redaktore (Skolas iela 4, Ventspils)
Marlena Zvaigzne
M. tālrunis: 25427257
Sabiedrisko attiecību speciāliste (sociālie tīkli)
Inga Andra Leigute
M. tālrunis: 28647220
Sabiedrisko attiecību speciālists (multimediju projekti)
Ēriks Eriksons
M. tālrunis: 28633466
BJSS direktore (Kuldīgas iela 3, Ventspils)
Jolanta Ziemele
M. tālrunis: 26533674
Novada sporta darba organizators
Arvis Anderšmits
M. tālrunis: 29344059
E-pasts:
Pašvaldības attīstības plānotāja
Iveta Straume
M. tālrunis: 26678959
Datu aizsardzības speciāliste
Kristīne Ņikoļenko
M. tālrunis: 26446915
Nodaļas vadītāja
Ilona Stradiņa
Tālrunis: 63629453
M. tālrunis: 27801535
Personāla nodaļas speciāliste
Laina Landiša
Tālrunis: 63629453
M. tālrunis: 29335218
Nodaļas vadītājs
Andris Šlangens
M. tālrunis: 26439539
Vecākais speciālists
Raivis Millers
M. tālrunis: 26632883
Vecākais speciālists
Uldis Pauzers
M. tālrunis: 25742617
Ceļu būvinženieris
Aivars Mincenbergs
M. tālrunis: 29187310
Nodaļas vadītājs
Andris Zvingulis
M. tālrunis: 26175865
Nodaļas vadītāja
Linda Gaigala
M. tālrunis: 20230530
Datortīklu uzturēšanas administrators
Uldis Rimkus
M. tālrunis: 25749202
Datortīklu uzturēšanas administrators
Edžus Zaics
M. tālrunis: 25724653
Informācijas vadības speciālists
Vasilijs Dovgaļecs
M. tālrunis: 29263427
Datortīklu administrators
Viktors Skripka
Pārvaldes vadītāja
Aira Kajaka
M. tālrunis: 29463773
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 8.00-12.00, 13.00-16.00
C. 8.00-12.00, 13.00-16.00
Lietvede
Guna Grīnpūkala
M. tālrunis: 20239216
Komunālās saimniecības vadītājs
Edvīns Legzdiņš
M. tālrunis: 28662481
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 8.00-12.00,
C. 13.00-17.00
Uzskaitvede
Inita Blumberga
M. tālrunis: 20241035
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P.,O.,T. 8.00-12.00;
C. 8.00-10.00
Sociālā darbiniece
Skaidrīte Bruhanova
M. tālrunis: 27824407
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Ance, "Ambulance"
T. 12.00-17.00
Bāriņtiesas loceklis
Gints Aleksandrovs
M. tālrunis: 27329574
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pēc pieprasījuma, vienojoties pa tālruni
Sabiedriskā centra "Ances muiža" vadītāja
Līga Grīnberga
M. tālrunis: 20201399
Pārvaldes vadītājs
Guntars Reķis
M. tālrunis: 26384455
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 8.00-12.00, 13.00-18.00
Lietvede
Baiba Trauberga
M. tālrunis: 28682300
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Kases darba laiks
C. 9.00-16.00
Sociālās palīdzības organizatore
Aldona Janvāre
M. tālrunis: 27831832
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 8.00-17.00
Bāriņtiesas locekle
Ingrīda Jansone
M. tālrunis: 27805995
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Mēneša pirmajā un trešajā trešdienā 9.00-12.00, pēc pieprasījuma pa tālruni vai e-pastu.
Pārvaldes vadītājs
Aigars Kress
Tālrunis: 63607137
M. tālrunis: 26820888
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 8-12,
C. 13-17
Sekretāre
Agnese Matisone
Tālrunis: 63607137
Kasiere
Agnese Matisone
M. tālrunis: 25411350
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 8-12, 13.30-18
O. 8-12/13.30-17
T. 8-11
Sociālā darbiniece
Anda Petrova
M. tālrunis: 27834313
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 13.00-18.00
C. 8.00-12.00
Bāriņtiesas locekle
Gints Aleksandrovs
M. tālrunis: 27329574
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 8.00-12.00
T. 13.00-17.00
Ģimenes ārsta prakse, ārsts
Lija Būmeistere
M. tālrunis: 26307853
E-pasts:

Pieņemšanas laiks:
Lielā iela 2a, Piltene
P. 14-18
O. 10-14
C. 11-13
Ģimenes ārsta prakse, ārsta palīgs
Daiga Ivaska
M. tālrunis: 26131110
E-pasts:

Pieņemšanas laiks:
Lielā iela 2a, Piltene
P. 12-18
O. C. Pktd. 10-14
Pārvaldes vadītājs
Mārtiņš Libkovskis
M. tālrunis: 29298758
E-pasts:
Martins.Libkovskis @ventspilsnd.lv
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
C. 15.00-18.00
Sekretāre
Līga Šulca
M. tālrunis: 28356562
Uzskaitvede
Vija Grieze
M. tālrunis: 27847427
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
C. 9.30-18.00,
P. 8.30-10.00
Sociālā darbiniece
Aiga Strazdiņa
M. tālrunis: 29287043
E-pasts:
aiga.strazdiņ[email protected]
Pieņemšanas laiks:
C. 13.00-17.00
Bāriņtiesas loceklis
Gints Aleksandrovs
M. tālrunis: 27329574
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pēc pieprasījuma, vienojoties pa tālruni
Ģimenes ārsta prakse, daktere
Baiba Griķe
M. tālrunis: 29142249
E-pasts:

Pieņemšanas laiks:
T. 8.00-12.00
Ģimenes ārsta prakse, ārsta palīgs
Valentīna Veckāgane
M. tālrunis: 26074461
E-pasts:

Pieņemšanas laiks:
P. 8.00-12.00
O. 8.00-12.00
T. 8.00-12.00
C. 8.00-12.00
Pkt. 14.00-18.00
Pārvaldes vadītāja aizvietotāja
Santa Šēniņa
M. tālrunis: 25749249
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 13.00-18.00
Lietvede
Sanita Tālberga
M. tālrunis: 27850173
Sociālās palīdzības organizatore
Skaidrīte Bruhanova
M. tālrunis: 27824407
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 9.00-16.00
C. 9.00-16.00
Bāriņtiesas locekle
Kitija Mertena
M. tālrunis: 26693829
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pēc pieprasījuma, vienojoties pa tālruni
Pārvaldes vadītājs
Mārcis Laksbergs
Tālrunis: 63620511
M. tālrunis: 26491057
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 8.00-12.00
C. 13.00-17.30
Sekretāre
Ingūna Granta
Tālrunis: 63620511
Sociālā darbiniece
Vineta Avdjukeviča
M. tālrunis: 25655939
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 8.00-12.00
C. 12.30-17.30
Bāriņtiesas loceklis
Gints Aleksandrovs
M. tālrunis: 27329574
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pēc pieprasījuma, vienojoties pa tālruni
Pārvaldes vadītāja
Helēna Mendrišora
M. tālrunis: 29506686
E-pasts:
Helena.Mendrisora @ventspilsnd.lv
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 9.00-12.00,
T. 9.00-12.00
Lietvede
Ieva Proņuka
M. tālrunis: 29243334
Sociālā darbiniece
Aiga Strazdiņa
Tālrunis: 63662573
M. tālrunis: 29287043
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 13.00-17.00
T. 8.30-12.00, 13.00-18.00
Sociālās palīdzības organizatore
Iveta Egle
M. tālrunis: 26614226
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 13.00-17.00
T. 8.00-12.00, 13.00-18.00
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Andra Auza
M. tālrunis: 27831979
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 9.00-12.00
T. 9.00-12.00
Bāriņtiesas locekle
Kitija Mertena
M. tālrunis: 26693829
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 8.00-17.00
T. 10.00-17.00
Kapsētu teritorijas pārzine
Ināra Treize
M. tālrunis: 26252976
E-pasts:

Pieņemšanas laiks:
Ugāles kapliča un "Krauju" kapsēta
Ģimenes ārsta prakse, ārsts
Ilva Cērpa
M. tālrunis: 26555090
E-pasts:

Pieņemšanas laiks:
"Mežrūpnieki", Ugāles pag.
P. 8.00-14.00
T. 8.00-14.00
C. 14.00-19.00
Pkt. 8.00-14.00
Katras darba dienas pirmā stunda - akūto pacientu pieņemšana.
Ģimenes ārsta prakse, māsa
Aija Armuška
Tālrunis: 63622272
M. tālrunis: 20172377
E-pasts:

Pieņemšanas laiks:
"Mežrūpnieki", Ugāles pag.
P. 14.00-16.00
O. 9.00-11.00
T. 14.00-16.00
C. 12.00-14.00
P. 14.00-16.00
Katras darba dienas pirmā stunda - akūto pacientu pieņemšana.
Ģimenes ārsta un arodslimību prakse, ārsts
Rudīte Kitte
M. tālrunis: 26564134
E-pasts:

Pieņemšanas laiks:
Rūpnīcas iela 2-33, Ugāles pag.
P. 8.00-14.00
T. 8.00-14.00
C.13.00-18.00
P. 8.00-14.00
Katras darba dienas pirmā stunda - akūto pacientu pieņemšana.
Lielais prospekts 26-1A, Ventspils
O. 8.30-13.30
Ģimenes ārsta un arodslimību prakse, māsa
Kristīne Silarāja
Tālrunis: 63665828
M. tālrunis: 26427738
E-pasts:

Pieņemšanas laiks:
P. 14.00-16.00
O. 8.00-13.00
T. 14.00-16.00
C.11.00-13.00
Pkt. 14.00-16.00
Katras darba dienas pirmā stunda - akūto pacientu pieņemšana.
Pārvaldes vadītājs
Gendrihs Šķesters
M. tālrunis: 29287631
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 9.00-12.00, 13.00-17.00
C. 9.00-12.00
Lietvede
Anita Meiere
M. tālrunis: 28357620
Sociālās palīdzības organizatore
Iveta Egle
M. tālrunis: 26614226
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Mēneša pirmā un trešā ceturtdiena 9.00-12.00
Sociālā darbiniece, darbs ar ģimenēm un bērniem
Andra Auza
M. tālrunis: 27831979
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Mēneša otrā un ceturtā ceturtdiena 8.00-12.00
Bāriņtiesas locekle
Kitija Mertena
M. tālrunis: 26693829
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pēc pieprasījuma, vienojoties pa tālruni
Pārvaldes vadītāja
Laima Erliha-Štranka
M. tālrunis: 28371752
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 8.00-12.00, 13.00-18.00
C. 8.00-12.00, 13.00-17.00
Lietvede
Iveta Bergena
M. tālrunis: 26667220
Sociālās palīdzības organizatore
Irisa Kozuba
M. tālrunis: 27830440
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 9.00-17.30,
C. 8.00-12.00
Bāriņtiesas locekle
Ingrīda Jansone
M. tālrunis: 27805995
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Mēneša pirmajā un trešajā trešdienā 9.00-12.00, pēc pieprasījuma, vienojoties pa tālruni
Pārvaldes vadītāja
Gunita Ansone
M. tālrunis: 29394653
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 8.00-12.00, 13.00-16.00
C. 8.00-12.00, 13.00-16.00
Sekretāre
Sanita Rutule
M. tālrunis: 27862649
Kasiere
Iveta Kaģe
M. tālrunis: 22006442
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 8.30-18.00,
C. 8.00-17.00
Sociālā darbiniece
Vita Klovāne
M. tālrunis: 27823109
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 8.00-12.00, 13.00-18.00
C. 8.00-12.00, 13.00-17.00
Sociālās palīdzības organizatore
Inta Silarāja
Tālrunis: 63630642
M. tālrunis: 27834018
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 8.00-12.00, 13.00-18.00
C. 8.00-12.00, 13.00-17.00
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Liesma Viļumsone
M. tālrunis: 20275576
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
C. 8.30-12.00
Bāriņtiesas locekle
Ingrīda Jansone
M. tālrunis: 27805995
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 8.00-12.00;13.00-16.00
C. 8.00-12.00;13.00-16.00
Ģimenes ārsta prakse, ārsts
Zaiga Rone
Tālrunis: 68204808
E-pasts:

Pieņemšanas laiks:
Ventava, Skolas ielā 5 - 1
O. 13.00-16.00
C. 9.00-12.00
Apmeklējums pēc iepriekšēja pieraksta
Ģimenes ārsta prakse, medmāsa
Ilze Šelegovska
Tālrunis: 68204808
E-pasts:

Pieņemšanas laiks:
Ventava, Skolas ielā 5 - 1
P. 9.00-13.00
O. 12.00-16.00
T. 8.00-12.00
C. 9.00-13.00
Pkt. 8.00-12.00
Pārvaldes vadītāja
Dzidra Ceriņa
M. tālrunis: 26415330
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 8.00-10.00,
C. 15.00-18.00
Lietvede
Gunta Kušnere
M. tālrunis: 25472351
Sociālās palīdzības organizatore
Irisa Kozuba
M. tālrunis: 27830440
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
T. 8.00-16.00
Bāriņtiesas locekle
Ingrīda Jansone
M. tālrunis: 27805995
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Mēneša pirmajā un trešajā trešdienā 9.00-12.00
Pārvaldes vadītāja
Daiga Cekule
M. tālrunis: 29189406
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 8.00-10.00,
C. 15.00-18.00
Lietvede
Inga Pole
M. tālrunis: 20039387
Sociālais darbinieks
Vineta Avdjukeviča
M. tālrunis: 25655939
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
T. 8.00-13.00
Sociālā darbiniece, darbs ar ģimenēm un bērniem
Liesma Viļumsone
M. tālrunis: 20275576
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
"Kultūras nams"
P. 13.00-18.00
T. 9.00-12.00
Bāriņtiesas loceklis
Kristīne Krilovska vai Gints Aleksandrovs
M. tālrunis: 26480352; 27329574
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pēc pieprasījuma, vienojoties pa tālruni
Ģimenes ārsta prakse, ārsts
Zaiga Rone
E-pasts:

Pieņemšanas laiks:
O. 9.00-12.00
Ģimenes ārsta prakse, ārsta palīgs
Marina Sandra Sīle
E-pasts:

Pieņemšanas laiks:
P.-Pkt. 9.00-13.00
PII "Taurenītis" vadītāja
Inita Griķe
Tālrunis: 63661428
M. tālrunis: 22026344
PII "Zemenīte" vadītāja
Ina Teibe
M. tālrunis: 22008224
PII "Lācītis" vadītāja p.i.
Regīna Artmane-Hartmane
M. tālrunis: 20381880
PII "Zīļuks" vadītāja
Baiba Puzule
M. tālrunis: 28633925
PII "Rūķītis" vadītāja
Dace Briža
M. tālrunis: 25906206
Ances pamatskolas direktore
Elita Kuģeniece
M. tālrunis: 26124913
Piltenes pamatskolas direktore
Edīte Dzirniece
Tālrunis: 20246740
Popes pamatskolas direktores p.i.
Paula Sniedziņa
M. tālrunis: 26116859
Puzes pamatskolas direktore
Nellija Sileviča
M. tālrunis: 29458014
Tārgales pamatskolas direktore
Ilze Judzika
Tālrunis: 63620504
M. tālrunis: 25411196
Ugāles vidusskolas direktore
Dana Šimpermane
Tālrunis: 63607785
M. tālrunis: 22074975
Užavas pamatskolas direktore
Guntra Magonīte
M. tālrunis: 29144077
Zūru pamatskolas direktore
Santa Broša
M. tālrunis: 22041992
Annahites pamatskolas direktore
Lienīte Alsberga
M. tālrunis: 20018165
Piltenes mūzikas skolas direktore
Antra Šķēle
M. tālrunis: 22036306
Ugāles mūzikas un mākslas skolas direktore
Rasma Petmane
M. tālrunis: 29456236
Dabas aizsardzības pārvalde
Tālrunis: 27878099
E-pasts:

Pieņemšanas laiks:
konstatējot bīstami savainotu roni Kurzemes piekrastē

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiptināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par izmantotajām sīkdatnēm
Privātuma politika