KONTAKTI

Ventspils novada pašvaldība
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601
Reģ.nr. 90000052035
Konts: AS SWEDBANK
Kods: HABALV22,
LV43HABA0551025783880
e-pasts: [email protected]
Sociālais dienests
Lielā iela 2A, Piltene, LV-3620
Reģ.nr. 90009236485
Konts: AS SWEDBANK
Kods: HABALV22,
LV43HABA0551025783880
e-pasts: [email protected]
Bāriņtiesa
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601
Reģ.nr. 40900039209
Konts: AS SWEDBANK
Kods: HABALV22,
LV43HABA0551025783880
e-pasts: [email protected]
Izglītības pārvalde
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601
Reģ.nr. 40900039800
Konts: AS SWEDBANK
Kods: HABALV22,
LV43HABA0551025783880
e-pasts: [email protected]
Domes priekšsēdētājs
Aivars Mucenieks
M. tālrunis: 26424394
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī
14.00–18.00 pirmdienās
08.00–12.00 piektdienās
Domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks sociālajos, izglītības, kultūras un sporta jautājumos
Guntis Mačtams
M. tālrunis: 29 521 719
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī
08.00–12.00 piektdienās

“Ugāles pagasta nams”, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615
09.00–10.00 (katra mēneša pirmā trešdiena)
Domes priekšsēdētāja vietnieks investīciju un attīstības jautājumos
Andis Zariņš
M. tālrunis: 26016408
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī
17.00–18.00 pirmdienās
Pašvaldības izpilddirektors
Juris Krilovskis
Tālrunis: 63629452
M. tālrunis: 29145212
Nodaļas vadītāja
Evija Ozoliņa
Tālrunis: 63629460
M. tālrunis: 27814286
Pašvaldības sekretāre
Liene Zernevica
Tālrunis: 63629420
M. tālrunis: 25721101
Vecākā lietvede
Ieva Kalenda
Tālrunis: 63629450
M. tālrunis: 26645977
Lietvede
Ilze Hermansone
Tālrunis: 63629450
M. tālrunis: 22021771
Informatīvā izdevuma redaktore
Marlena Zvaigzne
M. tālrunis: 25427257
Komunikācijas speciāliste
Inga Andra Leigute
M. tālrunis: 28647220
Komunikācijas speciālists (multimediju projekti)
Ēriks Eriksons
M. tālrunis: 28633466
Pašvaldības arhīva pārzine
Sarma Kapiņa
M. tālrunis: 26498922
Nodaļas vadītāja
Lita Rollande
M. tālrunis: 26180529
Galvenā grāmatvede
Laima Špude
M. tālrunis: 29289050
Galvenā grāmatveža vietniece
Viga Rūse
M. tālrunis: 26379876
Vecākā grāmatvede
Māra Ikše
M. tālrunis: 22026546
Vecākā grāmatvede
Alda Siliņa
M. tālrunis: 28674645
Vecākā grāmatvede
Līga Ostrovska
M. tālrunis: 20010651
Vecākā grāmatvede
Sanita Liepājniece
M. tālrunis: 26563655
Grāmatvede
Eva Veidemane
M. tālrunis: 29188170
Grāmatvede
Ilze Zīverte
M. tālrunis: 28676033
Grāmatvede
Inuta Grinberga
M. tālrunis: 29321443
Grāmatvede
Dace Āboliņa
M. tālrunis: 20232361
Galvenā ekonomiste
Viola Jansone
M. tālrunis: 29363994
Ekonomiste – grāmatvede
Vita Lorence-Domašus
M. tālrunis: 28365050
Ekonomiste
Dana Bože
M. tālrunis: 29184748
Galvenā nodokļu administratore
Airisa Lindenblate
M. tālrunis: 29295376
Nodokļu administratore
Gunta Stepena
M. tālrunis: 20289106
Nodokļu administratore / kasiere
Ineta Freiberga
M. tālrunis: 27861900
Iekšējais auditors
Ģirts Upmalis
M. tālrunis: 27125124
Nodaļas vadītāja
Kristīne Strika
M. tālrunis: 25633900
Vadītāja vietniece attīstības plānošanas jomā
Ginta Roderte
M. tālrunis: 27870866
Vadītāja vietnieks projektu vadības jomā
Ivo Lemšs
M. tālrunis: 26260930
Licencēšanas un vides pārvaldības speciāliste
Ivita Meinarde
M. tālrunis: 22029846
Uzņēmējdarbības atbalsta un tūrisma jomas speciāliste
Dace Kolāte
M. tālrunis: 29742098
Attīstības plānotāja
Iveta Straume
M. tālrunis: 26678959
Vecākais speciālists būvniecības un komunālajos jautājumos
Andris Šlangens
M. tālrunis: 26439539
Vecākais speciālists būvniecības jautājumos
Raivis Millers
M. tālrunis: 26632883
Vecākais speciālists būvniecības un energopārvaldības jautājumos
Aleksandrs Dorogušs
M. tālrunis: 26290384
Ceļu būvinženieris
Aivars Mincenbergs
M. tālrunis: 29187310
Vecākā projektu vadītāja
Līga Dadeika
M. tālrunis: 28350756
Nodaļas vadītāja
Kristīne Ņikoļenko
Tālrunis: 63629467
M. tālrunis: 26446915
Vecākais jurists
Andris Stepanovičs
Tālrunis: 63629467
M. tālrunis: 26688898
Vecākais jurists
Alfrēds Paulāns
M. tālrunis: 26643261
Publisko iepirkumu speciāliste
Agnese Mazale
M. tālrunis: 25714238
Galvenais saimniecības pārzinis
Edmunds Duss
M. tālrunis: 26647694
Automobiļa vadītājs
Jānis Straume
M. tālrunis: 26177167
Autobusa vadītājs
Raitis Rudbahs
M. tālrunis: 29274348
Nodaļas vadītāja
Ilona Stradiņa
Tālrunis: 63629453
M. tālrunis: 27801535
Personāla nodaļas speciāliste
Laina Landiša
Tālrunis: 63629453
M. tālrunis: 29335218
Nodaļas vadītājs
Gatis Landmanis
Tālrunis: 63629418
M. tālrunis: 29478380
Zemes lietu un nekustamā īpašuma vecākā speciāliste
Irita Āpse
Tālrunis: 63629454
M. tālrunis: 26620208
Nekustamā īpašuma vecākā speciāliste
Taiga Dadze
Tālrunis: 63629418
M. tālrunis: 26499010
Nekustamā īpašuma vecākā speciāliste
Gita Horste
Tālrunis: 63629418
M. tālrunis: 25749170
Nekustamā īpašuma speciāliste
Inga Bērziņa
M. tālrunis: 27334202
Nekustamā īpašuma speciāliste
Jogita Liepājniece
M. tālrunis: 29115691
Speciāliste mājokļu jautājumos
Evita Slaņķe
Tālrunis: 63629465
M. tālrunis: 29347755
Nodaļas vadītāja
Linda Gaigala
M. tālrunis: 20230530
Vecākais datortīkla uzturēšanas administrators
Edžus Zaics
M. tālrunis: 25724653
Vecākais datortīkla uzturēšanas administrators
Mārtiņš Eglītis
M. tālrunis: 26117878
Informācijas vadības speciālists
Vasilijs Dovgaļecs
M. tālrunis: 29263427
Datortīkla administrators
Viktors Skripka
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Ilze Štefenberga
M. tālrunis: 28375290
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601
Pirmdiena
08.00–12.00; 13.00–18.00
Otrdiena
08.00–12.00; 13.00–17.00
Trešdiena
08.00–12.00; 13.00–17.00
Ceturtdiena
08.00–12.00; 13.00–16.00
Nodaļas vadītājs
Juris Jope
M. tālrunis: 26409651
Metodiķe
Zane Birzniece
M. tālrunis: 28684317
Ances pagasta kultūras pasākumu organizatora pienākumu izpildītāja
Līga Grīnberga
M. tālrunis: 26307029
Ances pagasta kultūras pasākumu organizatora pienākumu izpildītāja
Baiba Manteja
M. tālrunis: 22029536
Jūrkalnes tautas nama vadītāja
Kristīne Skrulle
M. tālrunis: 26261884
Piltenes kultūras nama vadītāja
Sabīne Kafizova
M. tālrunis: 20627481
Popes kultūras nama vadītāja
Inga Berga
M. tālrunis: 22002942
Puzes kultūras nama vadītāja
Iveta Pete
M. tālrunis: 27809617
Tārgales pagasta kultūras pasākumu organizatore
Zane Petriņa
M. tālrunis: 27307978
Ugāles tautas nama vadītāja
Evika Picalcelma
M. tālrunis: 25666284
Usmas tautas nama vadītāja
Elana Jurgena
M. tālrunis: 25719067
Užavas pagasta saietu nama “Tautas dārzs” vadītāja p. i.
Gundega Krūmiņa
M. tālrunis: 28672616
Vārves pagasta saietu nama “Mazā Vinda” vadītājs
Valdis Šmēliņš
M. tālrunis: 22423514
Ziru tautas nama vadītāja
Baiba Grīniņa
M. tālrunis: 25749204
Zlēku kultūras nama vadītāja
Kristīne Kauliņa
M. tālrunis: 29266700
Ances bibliotēkas vadītāja
Baiba Manteja
M. tālrunis: 22029536
Jūrkalnes bibliotēkas vadītāja
Ligita Kalniņa
M. tālrunis: 28696228
Piltenes bibliotēkas vadītāja
Antra Budre
M. tālrunis: 25423839
Popes bibliotēkas vadītāja
Guna Kranciņa
Tālrunis: 28664184
Puzes bibliotēkas vadītāja
Anda Lejniece
M. tālrunis: 20280667
Tārgales bibliotēkas vadītāja
Ingrīda Kiseļus
M. tālrunis: 25423217
Ugāles bibliotēkas vadītāja
Inese Rumpa
M. tālrunis: 20254936
Usmas bibliotēkas vadītāja p. i.
Dace Krūze
M. tālrunis: 20239004
Užavas bibliotēkas vadītāja
Dagnija Latiša
M. tālrunis: 29366138
Vārves bibliotēkas vadītāja
Inese Putere
M. tālrunis: 26633882
Ziru bibliotēkas vadītāja
Raminta Zilinskaite
M. tālrunis: 20232445
Zlēku bibliotēkas vadītāja
Pārsla Bože
M. tālrunis: 29479290
Zūru bibliotēkas vadītāja p. i.
Mārīte Ķīvīte
M. tālrunis: 26717456
Piltenes novadpētniecības ekspozīcijas kurators
Jānis Freimanis
M. tālrunis: 25434465
Zūru novadpētniecības ekspozīcijas kuratore
Viktorija Rebuka
M. tālrunis: 27861613
Jūrkalnes tautas nama ekspozīcijas "Vētru muzejs" kuratore
Inita Plēsuma
M. tālrunis: 29448883
Galvenais būvinspektors
Rolands Cukurs
M. tālrunis: 25451920
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
13.00–18.00 pirmdienās
08.00–12.00 ceturtdienās
Būvinspektora palīgs
Normunds Māls
M. tālrunis: 29191766
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
13.00–18.00 pirmdienās
08.00–12.00 ceturtdienās
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Sandra Jurcika
M. tālrunis: 28675879
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601
13.00–18.00 pirmdienās
08.00–12.00 piektdienās
Bāriņtiesas lietvede
Oksana Stefaņuka
Tālrunis: 63620507
M. tālrunis: 26448069
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601
08.00–17.30 pirmdienās
08.00–17.00 O., T., C.
08.00–16.00 piektdienās
Pusdienu pārtraukums
12.00–13.00
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece
Kitija Indriksone
M. tālrunis: 26693829
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
“Ugāles pagasta nams”, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615
Pirmdiena
09.00–12.00; 13.00–17.00
Trešdiena
09.00–12.00; 13.00–18.00

Usmas, Popes, Puzes, Ances pagastā – pēc pieprasījuma, iepriekš vienojoties pa tālruni
Bāriņtiesas loceklis
Gints Aleksandrovs
M. tālrunis: 27329574
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Piltenes pilsētā, Zlēku, Tārgales, Popes, Ances, Vārves, Jūrkalnes, Užavas pagastā – pēc pieprasījuma, iepriekš vienojoties pa tālruni
Sociālā dienesta vadītāja
Anda Vītola
M. tālrunis: 26667415
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Lielā iela 2A, Piltene, Ventspils novads, LV-3620
12.30–17.30 pirmdienās
08.00–12.00 ceturtdienās
Vadītājas vietniece
Ilze Upnere
M. tālrunis: 27831979
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Lielā iela 2A, Piltene, Ventspils novads, LV-3620
12.30–17.30 pirmdienās
08.00–12.00 ceturtdienās
Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja
Maira Baumane
M. tālrunis: 27803037
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Lielā iela 2A, Piltene, Ventspils novads, LV-3620
08.30–12.00 otrdienās

“Krasti”, Jūrkalne, Jūrkalnes pag., Ventspils novads, LV-3626
08.00–12.00 trešdienās
Lietvede
Ilze Balode
Tālrunis: 63620510
M. tālrunis: 27802376
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Lielā iela 2A, Piltene, Ventspils novads, LV-3620
12.30–17.30 pirmdienās
08.00–12.00 ceturtdienās
Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja
Aiga Strazdiņa
M. tālrunis: 29287043
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
“Ugāles pagasta nams”, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615
13.00–18.00 pirmdienās
08.30–12.00; 13.00–17.00
trešdienās

“Pagastmāja”, Pope, Popes pag., Ventspils novads, LV-3614
09.00–15.00 ceturtdienās
Sociālās palīdzības organizatore
Iveta Egle
M. tālrunis: 26614226
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
“Ugāles pagasta nams”, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615
13.00–18.00 pirmdienās
08.00–12.00; 13.00–17.00
trešdienās

“Auseklīši”, Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619
09.00–12.00 mēneša pirmā un trešā ceturtdiena
Sociālās palīdzības organizatore
Andra Kukjane
M. tālrunis: 27824407
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
“Valde”, Blāzma, Puzes pag., Ventspils novads, LV-3613
09.00–16.00 pirmdienās
09.00–16.00 otrdienās

"Ambulance", Ance, Ances pag., Ventspils novads, LV-3612
Pieņemšanas laiks – pēc pieprasījuma, iepriekš vienojoties pa tālruni
Sociālās palīdzības organizatore
Irisa Kozuba
M. tālrunis: 27830440
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
"Avoti", Užava, Užavas pagasts, Ventspils novads, LV-3627
08.00–12.30; 13.00–17.30
pirmdienās
08.00–12.00 ceturtdienās

“Saulgrieži”, Ziras, Ziru pagasts, Ventspils novads, LV-3624
08.00–16.00 trešdienās
Sociālās palīdzības organizatore
Inta Silarāja
M. tālrunis: 27834018
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Skolas iela 1, Ventava, Vārves pagasts, Ventspils nov., LV-3623
08.00–12.00; 13.00–18.00
pirmdienās
08.00–12.00; 13.00–17.00
ceturtdienās
Sociālā darbiniece
Anda Petrova
M. tālrunis: 27834313
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Lielā iela 2A, Piltene, Ventspils novads, LV-3620
13.00–18.00 pirmdienās
08.00–12.00 ceturtdienās
Sociālā darbiniece
Vineta Avdjukeviča
M. tālrunis: 25655939
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
“Dzintarkalni”, Tārgale, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621
08.00–12.00 pirmdienās
12.30–16.30 ceturtdienās

“Kultūras nams”, Zlēkas, Zlēku pagasts, Ventspils nov., LV-3617
8.00–13.00 trešdienās
Sociālā darbiniece
Vita Klovāne
M. tālrunis: 27823109
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Skolas iela 1, Ventava, Vārves pagasts, Ventspils nov., LV-3623
08.00–12.00; 13.00–18.00
pirmdienās
08.00–12.00; 13.00–17.00
ceturtdienās
Sociālā darbiniece
Sanita Gulbe
M. tālrunis: 27847582
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Lielā iela 2A, Piltene, Ventspils novads, LV-3620
13.00–17.30 pirmdienās

“Krasti”, Jūrkalne, Jūrkalnes pag., Ventspils novads, LV-3626
09.00–12.00 piektdienās
Sociālā darbiniece
Lienīte Millere
M. tālrunis: 27869870
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
“Ugāles pagasta nams”, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615
13.00–17.00 pirmdienās
08.30–12.00; 13.00–18.00
trešdienās

“Valde”, Blāzma, Puzes pag., Ventspils novads, LV-3613
08.30–12.00 katra mēneša pirmā pirmdiena


“Pagastmāja”, Pope, Popes pag., Ventspils novads, LV-3614
08.30–12.00 katra mēneša pirmā piektdiena


Ances un Usmas pagastā – pēc pieprasījuma, iepriekš vienojoties pa tālruni
Ģimeņu atbalsta nodaļas vadītāja
Liesma Viļumsone
M. tālrunis: 20275576
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
“Kultūras nams”, Zlēkas, Zlēku pagasts, Ventspils nov., LV-3617
13.00–18.00 pirmdienās
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Evija Dravniece
M. tālrunis: 27831832
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Skolas iela 1, Ventava, Vārves pagasts, Ventspils nov., LV-3623
08.00–12.00; 13.00–17.00
ceturtdienās
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Ina Reinvalde
M. tālrunis: 27837981
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
“Ugāles pagasta nams”, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615
09.00–12.00 pirmdienās
09.00–12.00 trešdienās
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Inese Šķēle
M. tālrunis: 29147634
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
"Pūcītes", Zlēkas, Zlēku pagasts, Ventspils novads, LV-3617
08.00–12.00; 13.00–18.00
pirmdienās
Iestādes vadītāja
Aina Klimoviča
M. tālrunis: 29167302
Iestādes vadītājas vietniece
Sibilla Veģe
M. tālrunis: 25950734
Izglītības darba speciāliste
Skaidrīte Diebele
M. tālrunis: 22002755
Izglītības darba speciāliste – lietvede
Maira Čakstiņa
M. tālrunis: 26625671
Metodiķe
Nellija Sileviča
M. tālrunis: 20381880
Metodiķe
Revita Kraule
M. tālrunis: 29459678
Sporta darba organizators
Arvis Anderšmits
M. tālrunis: 29344059
Pārvaldes vadītājs
Guntars Reķis
M. tālrunis: 26384455
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
“Krasti”, Jūrkalne, Jūrkalnes pag., Ventspils novads, LV-3626
08.00–12.00; 13.00–18.00
pirmdienās
Lietvede
Baiba Trauberga
M. tālrunis: 28682300
Pārvaldes vadītājs
Aigars Kress
Tālrunis: 63607137
M. tālrunis: 26820888
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Lielā iela 28, Piltene, Ventspils novads, LV-3620
08.00–12.00 pirmdienās
13.00–17.00 ceturtdienās
Sekretāre
Agnese Matisone
Tālrunis: 63607137
Kasiere
Agnese Matisone
M. tālrunis: 25411350
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Lielā iela 28, Piltene, Ventspils novads, LV-3620
08.00–12.00; 13.30–18.00
pirmdienās
08.00–12.00; 13.30–17.00
otrdienās
08.00–11.00 trešdienās
Pārvaldes vadītājs
Mārtiņš Libkovskis
M. tālrunis: 29298758
E-pasts:
martins.libkovskis @ventspilsnd.lv
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
“Pagastmāja”, Pope, Popes pag., Ventspils novads, LV-3614
15.00–18.00 ceturtdienās
Lietvede
Līga Šulca
M. tālrunis: 28356562
Uzskaitvede
Vija Grieze
M. tālrunis: 27847427
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
“Pagastmāja”, Pope, Popes pag., Ventspils novads, LV-3614
09.30–18.00 ceturtdienās
08.30–10.00 piektdienās
Pārvaldes vadītāja
Santa Šēniņa
M. tālrunis: 25749249
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
“Valde”, Blāzma, Puzes pag., Ventspils novads, LV-3613
13.00–18.00 pirmdienās
Lietvede
Diāna Šēniņa
M. tālrunis: 27850173
Pārvaldes vadītājs
Gendrihs Šķesters
M. tālrunis: 29287631
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
“Ugāles pagasta nams”, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615
09.00–12.00 pirmdienās
09.00–12.00 trešdienās

“Auseklīši”, Usma, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619
09.00–12.00 ceturtdienās
Lietvede Ugāles pagastā
Ieva Zaikovska
M. tālrunis: 29243334
Lietvede Usmas pagastā
Anita Meiere
M. tālrunis: 28357620
Kapsētu teritorijas pārzine Ugāles pagastā
Ināra Treize
M. tālrunis: 26252976
E-pasts:

Pieņemšanas laiks:
Pārziņā – Ugāles kapliča un "Krauju" kapsēta
Pārvaldes vadītājs
Mārcis Laksbergs
Tālrunis: 63620511
M. tālrunis: 26491057
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
“Dzintarkalni”, Tārgale, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621

“Ausmas”, Ance, Ances pagasts, Ventspils novads, LV-3612

Pieņemšanas laiks jāsaskaņo iepriekš, sazinoties ar pagastu apvienības pārvaldes vadītāju pa tālruni vai e-pastu.
Saimniecības vadītāja Ances pagastā
Ilze Beike
M. tālrunis: 26525102
Lietvede Tārgales pagastā
Ingūna Granta
Tālrunis: 63620511
Lietvede Ances pagastā
Guna Grīnpūkala
M. tālrunis: 20239216
Sabiedriskā centra "Ances muiža" administratore
Līga Grīnberga
M. tālrunis: 26307029
Pārvaldes vadītāja
Laima Erliha-Štranka
M. tālrunis: 28371752
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
"Avoti", Užava, Užavas pagasts, Ventspils novads, LV-3627
08.00–12.00; 13.00–18.00
pirmdienās
08.00–12.00; 13.00–17.00
ceturtdienās
Lietvede
Iveta Bergena
M. tālrunis: 26667220
Pārvaldes vadītāja
Gunita Ansone
M. tālrunis: 29394653
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Skolas iela 1, Ventava, Vārves pagasts, Ventspils nov., LV-3623
08.00–12.00; 13.00–16.00
pirmdienās
08.00–12.00; 13.00–16.00
ceturtdienās
Sekretāre
Kristīne Kalniņa
M. tālrunis: 27862649
Kasiere
Iveta Kaģe
M. tālrunis: 22006442
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Skolas iela 1, Ventava, Vārves pagasts, Ventspils nov., LV-3623
08.30–18.00 pirmdienās
08.00–17.00 ceturtdienās
Kapsētas teritorijas pārzine Miera kapos
Inguna Gūtmane
M. tālrunis: 22371025
E-pasts:
Kapsētas teritorijas pārzinis Pasiekstes kapos
Mārtiņš Krebe
M. tālrunis: 27775518
E-pasts:
Kapsētas teritorijas pārzine Kalna kapos
Vija Andersone
M. tālrunis: 27819484
E-pasts:
Pārvaldes vadītāja
Dzidra Ceriņa
M. tālrunis: 26415330
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
“Saulgrieži”, Ziras, Ziru pagasts, Ventspils novads, LV-3624
08.00–10.00 pirmdienās
15.00–18.00 ceturtdienās
Pārvaldes vadītāja
Daiga Cekule
M. tālrunis: 29189406
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
"Pūcītes", Zlēkas, Zlēku pagasts, Ventspils novads, LV-3617
08.00–10.00 pirmdienās
15.00–18.00 ceturtdienās
Lietvede
Inga Pole
M. tālrunis: 20039387
PII "Taurenītis" vadītāja
Inita Griķe
Tālrunis: 63661428
M. tālrunis: 22026344
PII "Lācītis" vadītāja
Ilze Venškevica
M. tālrunis: 28281886
PII "Zīļuks" vadītāja
Baiba Puzule
M. tālrunis: 28633925
PII "Rūķītis" vadītāja
Dace Briža
M. tālrunis: 25906206
Piltenes pamatskolas direktore
Edīte Dzirniece
M. tālrunis: 29230608
Popes pamatskolas direktore
Elita Kuģeniece
M. tālrunis: 26124913
Puzes pamatskolas direktore
Nellija Sileviča
M. tālrunis: 29458014
Tārgales pamatskolas direktore
Ilze Judzika
Tālrunis: 63620504
M. tālrunis: 25411196
Ugāles vidusskolas direktore
Dana Šimpermane
Tālrunis: 63607785
M. tālrunis: 28806603
Užavas pamatskolas direktore
Guntra Magonīte
M. tālrunis: 26331028
Zūru pamatskolas direktore
Santa Broša
M. tālrunis: 22041992
Piltenes mūzikas skolas direktore
Antra Šķēle
M. tālrunis: 22036306
Ugāles mūzikas un mākslas skolas direktore
Rasma Petmane
M. tālrunis: 29486235
BJSS direktore (“Dzintarkalni”, Tārgales pagasts, Ventspils novads)
Jolanta Ziemele
M. tālrunis: 26533674

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm