KONTAKTI

Ventspils novada pašvaldība
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601
Reģ.nr. 90000052035
Konts: AS SWEDBANK
Kods: HABALV22,
LV43HABA0551025783880
e-pasts: [email protected]
Sociālais dienests
Lielā iela 2A, Piltene, LV-3620
Reģ.nr. 90009236485
Konts: AS SWEDBANK
Kods: HABALV22,
LV76HABA0551032554565
e-pasts: [email protected]
Bāriņtiesa
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601
Reģ.nr. 40900039209
Konts: AS SWEDBANK
Kods: HABALV22,
LV43HABA0551025783880
e-pasts: [email protected]
Izglītības pārvalde
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601
Reģ.nr. 40900039800
Konts: AS SWEDBANK
Kods: HABALV22,
LV43HABA0551025783880
e-pasts: [email protected]
Domes priekšsēdētājs
Aivars Mucenieks
M. tālrunis: 26424394
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 14:00-18:00 (1., 3., 4. nedēļa)
Pk. 8.00–12.00;
Mēneša otrā pirmdiena 16.30–17.30 (Užavas pag.pārvalde)
Domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks sociālajos, izglītības, kultūras un sporta jautājumos
Guntis Mačtams
M. tālrunis: 29 521 719
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pk. 8:00-12:00;
Mēneša pirmā trešdiena 9.00–10.00 (Ugāles pag. pārvalde)
Domes priekšsēdētāja vietnieks investīciju un attīstības jautājumos
Andis Zariņš
M. tālrunis: 26016408
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
14.00-18.00 (pirmajā un trešajā pirmdienā)
pašvaldības administrācijā Skolas ielā 4;
16.00-18.00 (mēneša pēdējā pirmdienā)
Tārgales pagasta pārvaldē
(iepriekšēja pieteikšanās pie pārvaldes sekretāres)
Pašvaldības izpilddirektors
Juris Krilovskis
Tālrunis: 63629452
M. tālrunis: 29145212
E-pasts:
E-pasts:
Biroja vadītāja
Evija Ozoliņa
Tālrunis: 63629460
M. tālrunis: 27814286
Pašvaldības sekretāre
Liene Zernevica
Tālrunis: 63629420
M. tālrunis: 25721101
Informatīvā izdevuma redaktore
Marlena Zvaigzne
M. tālrunis: 25427257
Komunikācijas speciāliste
Inga Andra Leigute
M. tālrunis: 28647220
Komunikācijas speciālists (multimediju projekti)
Ēriks Eriksons
M. tālrunis: 28633466
Nodaļas vadītāja
Lita Rollande
M. tālrunis: 26180529
Galvenā grāmatvede
Laima Špude
M. tālrunis: 29289050
Galvenā grāmatveža vietniece
Viga Rūse
M. tālrunis: 26379876
Vecākā grāmatvede
Māra Ikše
M. tālrunis: 22026546
Vecākā grāmatvede
Alda Siliņa
M. tālrunis: 28674645
Vecākā grāmatvede
Līga Ostrovska
M. tālrunis: 20010651
Vecākā grāmatvede
Sanita Liepājniece
M. tālrunis: 26563655
Grāmatvede
Eva Veidemane
M. tālrunis: 29188170
Grāmatvede
Ilze Zīverte
M. tālrunis: 28676033
Grāmatvede
Inuta Grinberga
M. tālrunis: 29321443
Grāmatvede
Dace Āboliņa
M. tālrunis: 20232361
Galvenā ekonomiste
Viola Jansone
M. tālrunis: 29363994
Ekonomiste – grāmatvede
Vita Lorence-Domašus
M. tālrunis: 28365050
Ekonomiste
Dana Bože
M. tālrunis: 29184748
Galvenā nodokļu administratore
Airisa Lindenblate
M. tālrunis: 29295376
Nodokļu administratore
Gunta Stepena
M. tālrunis: 20289106
Nodokļu administratore / kasiere
Ineta Freiberga
M. tālrunis: 27861900
Nodaļas vadītājs
Aldis Āķis
M. tālrunis: 27831212
Iekšējais auditors
Ģirts Upmalis
M. tālrunis: 27125124
Nodaļas vadītāja
Kristīne Strika
M. tālrunis: 25633900
Vadītāja vietniece attīstības plānošanas jomā
Ginta Roderte
M. tālrunis: 27870866
Licencēšanas un vides pārvaldības speciāliste
Ivita Meinarde
M. tālrunis: 22029846
Uzņēmējdarbības atbalsta un tūrisma jomas speciāliste
Dace Kolāte
M. tālrunis: 29742098
Attīstības plānotāja
Iveta Straume
M. tālrunis: 26678959
Vecākais speciālists būvniecības un komunālajos jautājumos
Andris Šlangens
M. tālrunis: 26439539
Vecākais speciālists būvniecības jautājumos
Raivis Millers
M. tālrunis: 26632883
Vecākais speciālists būvniecības un energopārvaldības jautājumos
Aleksandrs Dorogušs
M. tālrunis: 26290384
Ceļu būvinženieris
Aivars Mincenbergs
M. tālrunis: 29187310
Vecākā projektu vadītāja
Līga Dadeika
M. tālrunis: 28350756
Vecākais projektu vadītājs
Ivo Lemšs
M. tālrunis: 26260930
Nodaļas vadītāja
Kristīne Ņikoļenko
Tālrunis: 63629467
M. tālrunis: 26446915
Vecākais jurists
Andris Stepanovičs
Tālrunis: 63629467
M. tālrunis: 26688898
Vecākais jurists
Alfrēds Paulāns
M. tālrunis: 26643261
Juriste
Eva Štromberga
M. tālrunis: 25641454
Vecākā lietvede
Ieva Kalenda
Tālrunis: 63629450
M. tālrunis: 26645977
Lietvede
Ilze Hermansone
Tālrunis: 63629450
M. tālrunis: 22021771
Publisko iepirkumu speciāliste
Agnese Mazale
M. tālrunis: 25714238
Pašvaldības arhīva pārzine
Sarma Kapiņa
M. tālrunis: 26498922
Galvenais saimniecības pārzinis
Edmunds Duss
M. tālrunis: 26647694
Automobiļa vadītājs
Jānis Straume
M. tālrunis: 26177167
Autobusa vadītājs
Raitis Rudbahs
M. tālrunis: 29274348
Nodaļas vadītāja
Ilona Stradiņa
Tālrunis: 63629453
M. tālrunis: 27801535
Personāla nodaļas speciāliste
Laina Landiša
Tālrunis: 63629453
M. tālrunis: 29335218
Nodaļas vadītājs
Gatis Landmanis
Tālrunis: 63629418
M. tālrunis: 29478380
Zemes lietu un nekustamā īpašuma vecākā speciāliste
Irita Āpse
Tālrunis: 63629454
M. tālrunis: 26620208
Nekustamā īpašuma vecākā speciāliste
Taiga Dadze
Tālrunis: 63629418
M. tālrunis: 26499010
Nekustamā īpašuma vecākā speciāliste
Gita Horste
Tālrunis: 63629418
M. tālrunis: 25749170
Nekustamā īpašuma speciāliste
Inga Bērziņa
M. tālrunis: 27334202
Nekustamā īpašuma speciāliste
Jogita Liepājniece
M. tālrunis: 29115691
Speciāliste mājokļu jautājumos
Evita Slaņķe
Tālrunis: 63629465
M. tālrunis: 29347755
Nodaļas vadītāja
Linda Gaigala
M. tālrunis: 20230530
Informācijas vadības speciālists
Vasilijs Dovgaļecs
M. tālrunis: 29263427
Vecākais datortīkla uzturēšanas administrators
Uldis Rimkus
M. tālrunis: 25749202
Vecākais datortīkla uzturēšanas administrators
Edžus Zaics
M. tālrunis: 25724653
Datortīkla administrators
Viktors Skripka
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Ilze Štefenberga
M. tālrunis: 28375290
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 8-12, 13-18
Otrdien 8-12, 13-17
Trešdien 8-12, 13-17
Ceturtdien 8-12, 13-16
Nodaļas vadītāja
Zane Pamše
M. tālrunis: 29421472
Metodiķe
Zane Birzniece
M. tālrunis: 28684317
Ances pagasta kultūras pasākumu organizatora pienākumu izpildītāja
Līga Grīnberga
M. tālrunis: 20201399
Ances pagasta kultūras pasākumu organizatora pienākumu izpildītāja
Baiba Manteja
M. tālrunis: 22029536
Jūrkalnes tautas nama vadītāja
Kristīne Skrulle
M. tālrunis: 26261884
Piltenes kultūras nama vadītāja
Ārija Vīksne
M. tālrunis: 26150831
Popes kultūras nama vadītāja
Inga Berga
M. tālrunis: 22002942
Puzes kultūras nama vadītāja
Iveta Pete
M. tālrunis: 27809617
Tārgales pagasta kultūras pasākumu organizatore
Zane Petriņa
M. tālrunis: 27307978
Ugāles tautas nama vadītāja
Evika Picalcelma
M. tālrunis: 25666284
Usmas tautas nama vadītāja
Elana Jurgena
M. tālrunis: 25719067
Užavas tautas nama vadītāja
Gundega Krūmiņa
M. tālrunis: 28672616
Ziru tautas nama vadītāja
Baiba Grīniņa
M. tālrunis: 25749204
Zlēku kultūras nama vadītāja
Kristīne Kauliņa
M. tālrunis: 29266700
Ances bibliotēkas vadītāja
Baiba Manteja
M. tālrunis: 22029536
Jūrkalnes bibliotēkas vadītāja
Ligita Kalniņa
M. tālrunis: 28696228
Piltenes bibliotēkas vadītāja
Antra Budre
M. tālrunis: 25423839
Popes bibliotēkas vadītāja
Guna Kranciņa
Tālrunis: 28664184
Puzes bibliotēkas vadītāja
Anda Lejniece
M. tālrunis: 20280667
Tārgales bibliotēkas vadītāja
Ingrīda Kiseļus
M. tālrunis: 25423217
Ugāles bibliotēkas vadītāja
Inese Rumpa
M. tālrunis: 20254936
Usmas bibliotēkas vadītāja
Ilze Spriņķe
M. tālrunis: 20239004
Užavas bibliotēkas vadītāja
Dagnija Latiša
M. tālrunis: 29366138
Vārves bibliotēkas vadītāja
Inese Putere
M. tālrunis: 26633882
Ziru bibliotēkas vadītāja
Linda Misiņa
M. tālrunis: 20232445
Zlēku bibliotēkas vadītāja
Pārsla Bože
M. tālrunis: 29479290
Zūru bibliotēkas vadītāja
Mārīte Ķīvite
Tālrunis: 26717456
Piltenes novadpētniecības ekspozīcijas kurators
Jānis Freimanis
M. tālrunis: 25434465
Zūru novadpētniecības ekspozīcijas kuratore
Viktorija Rebuka
M. tālrunis: 27861613
Jūrkalnes tautas nama ekspozīcijas "Vētru muzejs" kuratore
Inita Plēsuma
M. tālrunis: 29448883
Galvenais būvinspektors
Rolands Cukurs
M. tālrunis: 25451920
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 13-18.
Ceturtdien 8-12.
Būvinspektore
Agnese Sarma
M. tālrunis: 29107491
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 13-18.
Ceturtdien 8-12.
Būvinspektora palīgs
Normunds Māls
M. tālrunis: 29191766
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 13-18.
Ceturtdien 8-12.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Sandra Jurcika
M. tālrunis: 28675879
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Skolas iela 4, Ventspils
P. 13.00-18.00
Pkt. 8.00-12.00
Bāriņtiesas lietvede
Oksana Stefaņuka
Tālrunis: 63620507
M. tālrunis: 26448069
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 8.00-17.30
O.T.C. 8.00-17.00
Pkt. 8.00-16.00
Pustdienas pārtraukums
12.00-13.00
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece
Kitija Indriksone
M. tālrunis: 26693829
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Ugāle
P. 9.00-12.00, 13.00-17.00
T. 9.00-12.00, 13.00-18.00
Usma, Pope, Puze, Ance
pēc pieprasījuma, vienojoties pa tālruni
Bāriņtiesas locekle
Ingrīda Jansone
M. tālrunis: 27805995
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Vārve
P. 8.00-12.00, 13.00-16.00
C. 8.00-12.00, 13.00-16.00
Ziras
Mēneša pirmajā un trešajā trešdienā 9.00-12.00,
Užava, Jūrkalne pēc pieprasījuma, vienojoties pa tālruni
Bāriņtiesas loceklis
Gints Aleksandrovs
M. tālrunis: 27329574
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Piltene, Zlēkas, Tārgale, Pope, Ance pēc pieprasījuma, iepriekš vienojoties pa tālruni
Sociālā dienesta vadītāja
Anda Vītola
M. tālrunis: 26667415
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdiena 12.30–17.30
Ceturtdiena 8.00–12.00
Vadītājas vietniece
Ilze Upnere
M. tālrunis: 27831979
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdiena 12.30–17.30
Ceturtdiena 8.00–12.00
Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja
Maira Baumane
M. tālrunis: 27803037
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Piltene, Lielā iela 2A
Pirmdiena 12.30–17.30

Jūrkalne, “Krasti”
Ceturtdiena 8.00–12.00
Lietvede
Gunta Zepa
Tālrunis: 63620510
M. tālrunis: 27802376
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdiena 12.30–17.30
Ceturtdiena 8.00–12.00
Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja
Aiga Strazdiņa
M. tālrunis: 29287043
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Ugāle, "Ugāles pagastmāja"
Pirmdiena 13.00–17.00
Trešdiena 8.30–12.00;
13.00–18.00

Pope, "Pagastmāja"
Ceturtdiena 09.00–15.00
Sociālās palīdzības organizatore
Iveta Egle
M. tālrunis: 26614226
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Ugāle, "Ugāles pagastmāja"
Pirmdiena 13.00–17.00
Trešdiena 8.00–12.00;
13.00–18.00

Usma, "Auseklīši"
Mēneša pirmā un trešā
ceturtdiena 9.00–12.00
Sociālās palīdzības organizatore
Skaidrīte Bruhanova
M. tālrunis: 27824407
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Puze, "Valde"
Pirmdiena 9.00–16.00
Otrdiena 9.00–16.00

Ance, "Ambulance"
Ceturtdiena 9.00–16.00
Piektdiena 12.00–16.00
Sociālās palīdzības organizatore
Irisa Kozuba
M. tālrunis: 27830440
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Užava, "Avoti"
Pirmdiena 8.00–12.30;
13.00–17.30
Ceturtdiena 8.00–12.00

Ziras, "Saulgrieži"
Trešdiena 8.00–16.00
Sociālās palīdzības organizatore
Inta Silarāja
M. tālrunis: 27834018
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Vārve, Skolas iela 1
Pirmdiena 8.00–12.00;
13.00–18.00
Ceturtdiena 8.00–12.00;
13.00–17.00
Sociālā darbiniece
Anda Petrova
M. tālrunis: 27834313
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Piltene, Lielā iela 28
Pirmdiena 13.00–18.00
Ceturtdiena 8.00–12.00
Sociālā darbiniece
Vineta Avdjukeviča
M. tālrunis: 25655939
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Tārgale, "Dzintarkalni"
Pirmdiena 8.00–12.00
Ceturtdiena 12.30–16.30

Zlēkas, "Kultūras nams"
Trešdiena 8.00–13.00
Sociālā darbiniece
Vita Klovāne
M. tālrunis: 27823109
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Vārve, Skolas iela 1
Pirmdiena 8.00–12.00;
13.00–18.00
Ceturtdiena 8.00–12.00;
13.00–17.00
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
Ina Reinvalde
M. tālrunis: 27837981
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Ugāle, "Ugāles pagastmāja"
Pirmdiena 9.00–12.00
Trešdiena 9.00–12.00
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
Evija Dravniece
M. tālrunis: 27831832
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Vārve, Skolas iela 1
Ceturtdiena 8.00–12.00;
13.00–17.00
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
Liesma Viļumsone
M. tālrunis: 20275576
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Zlēkas, "Kultūras nams"
Pirmdiena 13.00–18.00
Iestādes vadītāja
Aina Klimoviča
M. tālrunis: 29167302
Iestādes vadītājas vietniece
Sibilla Veģe
M. tālrunis: 25950734
Izglītības darba speciāliste
Skaidrīte Diebele
M. tālrunis: 22002755
Izglītības darba speciāliste – lietvede
Maira Čakstiņa
M. tālrunis: 26625671
Metodiķe
Nellija Sileviča
M. tālrunis: 20381880
Metodiķe
Revita Kraule
M. tālrunis: 29459678
Sporta darba organizators
Arvis Anderšmits
M. tālrunis: 29344059
Pārvaldes vadītāja
Aira Kajaka
M. tālrunis: 29463773
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 8.00-12.00, 13.00-16.00
C. 8.00-12.00, 13.00-16.00

Adrese: “Ausmas”, Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612
Lietvede
Guna Grīnpūkala
M. tālrunis: 20239216
Sociālā darbiniece
Skaidrīte Bruhanova
M. tālrunis: 27824407
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Ance, "Ambulance"
Ceturtdiena 9.00–16.00
Piektdiena 12.00–16.00
Bāriņtiesas loceklis
Gints Aleksandrovs
M. tālrunis: 27329574
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pēc pieprasījuma, vienojoties pa tālruni
Sabiedriskā centra "Ances muiža" vadītāja
Līga Grīnberga
M. tālrunis: 20201399
Pārvaldes vadītājs
Guntars Reķis
M. tālrunis: 26384455
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 8.00-12.00, 13.00-18.00

Adrese: “Krasti”, Jūrkalnes pag., Ventspils nov., LV-3626
Lietvede
Baiba Trauberga
M. tālrunis: 28682300
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Kases darba laiks
C. 9.00-16.00
Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja
Maira Baumane
M. tālrunis: 27803037
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Jūrkalne, "Krasti"
Ceturtdiena 8.00–12.00
Bāriņtiesas locekle
Ingrīda Jansone
M. tālrunis: 27805995
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Mēneša pirmajā un trešajā trešdienā 9.00-12.00, pēc pieprasījuma pa tālruni vai e-pastu.
Pārvaldes vadītājs
Aigars Kress
Tālrunis: 63607137
M. tālrunis: 26820888
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 8-12,
C. 13-17

Adrese: Lielā iela 28, Piltene, Ventspils nov., LV-3620
Sekretāre
Agnese Matisone
Tālrunis: 63607137
Kasiere
Agnese Matisone
M. tālrunis: 25411350
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 8-12, 13.30-18
O. 8-12/13.30-17
T. 8-11
Sociālā darbiniece
Anda Petrova
M. tālrunis: 27834313
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdiena 13.00–18.00
Ceturtdiena 8.00–12.00
Bāriņtiesas loceklis
Gints Aleksandrovs
M. tālrunis: 27329574
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 8.00-12.00
T. 13.00-17.00
Ģimenes ārsta prakse, ārsts
Lija Būmeistere
M. tālrunis: 26307853
E-pasts:

Pieņemšanas laiks:
Lielā iela 2a, Piltene
P. 14-18
O. 10-14
C. 11-13
Ģimenes ārsta prakse, ārsta palīgs
Daiga Ivaska
M. tālrunis: 26131110
E-pasts:

Pieņemšanas laiks:
Lielā iela 2a, Piltene
P. 12-18
O. C. Pktd. 10-14
Pārvaldes vadītājs
Mārtiņš Libkovskis
M. tālrunis: 29298758
E-pasts:
martins.libkovskis @ventspilsnd.lv
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
C. 15.00-18.00

Adrese: “Pagastmāja”, Pope, Popes pagasts, Ventspils novads, LV-3614
Lietvede
Līga Šulca
M. tālrunis: 28356562
Uzskaitvede
Vija Grieze
M. tālrunis: 27847427
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
C. 9.30-18.00,
P. 8.30-10.00
Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja
Aiga Strazdiņa
M. tālrunis: 29287043
E-pasts:
aiga.strazdiņ[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Ceturtdiena 9.00–15.00
Bāriņtiesas loceklis
Gints Aleksandrovs
M. tālrunis: 27329574
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pēc pieprasījuma, vienojoties pa tālruni
Ģimenes ārsta prakse, daktere
Baiba Griķe
M. tālrunis: 29142249
E-pasts:

Pieņemšanas laiks:
T. 8.00-12.00
Ģimenes ārsta prakse, ārsta palīgs
Valentīna Veckāgane
M. tālrunis: 26074461
E-pasts:

Pieņemšanas laiks:
P. 8.00-12.00
O. 8.00-12.00
T. 8.00-12.00
C. 8.00-12.00
Pkt. 14.00-18.00
Pārvaldes vadītāja
Santa Šēniņa
M. tālrunis: 25749249
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 13.00-18.00

Adrese: “Valde”, Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613
Lietvede
Diāna Šēniņa
M. tālrunis: 27850173
Sociālās palīdzības organizatore
Skaidrīte Bruhanova
M. tālrunis: 27824407
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdiena 9.00–16.00
Otrdiena 9.00–16.00
Bāriņtiesas locekle
Kitija Indriksone
M. tālrunis: 26693829
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pēc pieprasījuma, vienojoties pa tālruni
Pārvaldes vadītājs
Mārcis Laksbergs
Tālrunis: 63620511
M. tālrunis: 26491057
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 8.00-12.00
C. 13.00-17.30

Adrese: “Dzintarkalni”, Tārgales pagasts, Ventspils nov., LV-3621
Sekretāre
Ingūna Granta
Tālrunis: 63620511
Sociālā darbiniece
Vineta Avdjukeviča
M. tālrunis: 25655939
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdiena 8.00–12.00
Ceturtdiena 12.30–16.30
Bāriņtiesas loceklis
Gints Aleksandrovs
M. tālrunis: 27329574
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pēc pieprasījuma, vienojoties pa tālruni
Pārvaldes vadītājs
Gendrihs Šķesters
M. tālrunis: 29287631
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 9.00-12.00,
T. 9.00-12.00

Adrese: “Ugāles pagasta nams”, Ugāles pag., Ventspils nov., LV-3615
Lietvede
Ieva Proņuka
M. tālrunis: 29243334
Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja
Aiga Strazdiņa
M. tālrunis: 29287043
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdiena 13.00–17.00
Trešdiena 8.30–12.00;
13.00–18.00
Sociālās palīdzības organizatore
Iveta Egle
M. tālrunis: 26614226
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdiena 13.00–17.00
Trešdiena 8.00–12.00;
13.00–18.00
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
Ina Reinvalde
M. tālrunis: 27837981
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdiena 9.00–12.00
Trešdiena 9.00–12.00
Bāriņtiesas locekle
Kitija Indriksone
M. tālrunis: 26693829
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 8.00-17.00
T. 10.00-17.00
Kapsētu teritorijas pārzine
Ināra Treize
M. tālrunis: 26252976
E-pasts:

Pieņemšanas laiks:
Ugāles kapliča un "Krauju" kapsēta
Ģimenes ārsta prakse, ārsts
Ilva Cērpa
M. tālrunis: 26555090
E-pasts:

Pieņemšanas laiks:
"Mežrūpnieki", Ugāles pag.
P. 8.00-14.00
T. 8.00-14.00
C. 14.00-19.00
Pkt. 8.00-14.00
Katras darba dienas pirmā stunda - akūto pacientu pieņemšana.
Ģimenes ārsta prakse, māsa
Aija Armuška
Tālrunis: 63622272
M. tālrunis: 20172377
E-pasts:

Pieņemšanas laiks:
"Mežrūpnieki", Ugāles pag.
P. 14.00-16.00
O. 9.00-11.00
T. 14.00-16.00
C. 12.00-14.00
P. 14.00-16.00
Katras darba dienas pirmā stunda - akūto pacientu pieņemšana.
Ģimenes ārsta un arodslimību prakse, ārsts
Rudīte Kitte
M. tālrunis: 26564134
E-pasts:

Pieņemšanas laiks:
Rūpnīcas iela 2-33, Ugāles pag.
P. 8.00-14.00
T. 8.00-14.00
C.13.00-18.00
P. 8.00-14.00
Katras darba dienas pirmā stunda - akūto pacientu pieņemšana.
Lielais prospekts 26-1A, Ventspils
O. 8.30-13.30
Ģimenes ārsta un arodslimību prakse, māsa
Kristīne Silarāja
Tālrunis: 63665828
M. tālrunis: 26427738
E-pasts:

Pieņemšanas laiks:
P. 14.00-16.00
O. 8.00-13.00
T. 14.00-16.00
C.11.00-13.00
Pkt. 14.00-16.00
Katras darba dienas pirmā stunda - akūto pacientu pieņemšana.
Pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs
Gendrihs Šķesters
M. tālrunis: 29287631
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 13.00-17.00
C. 9.00-12.00

Adrese: “Auseklīši”, Usmas pag., Ventspils nov., LV-3619
Lietvede
Anita Meiere
M. tālrunis: 28357620
Sociālās palīdzības organizatore
Iveta Egle
M. tālrunis: 26614226
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Mēneša pirmā un trešā ceturtdiena 9.00–12.00
Bāriņtiesas locekle
Kitija Indriksone
M. tālrunis: 26693829
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pēc pieprasījuma, vienojoties pa tālruni
Pārvaldes vadītāja
Laima Erliha-Štranka
M. tālrunis: 28371752
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 8.00-12.00, 13.00-18.00
C. 8.00-12.00, 13.00-17.00

Adrese: “Avoti”, Užavas pag., Ventspils nov., LV-3627
Lietvede
Iveta Bergena
M. tālrunis: 26667220
Sociālās palīdzības organizatore
Irisa Kozuba
M. tālrunis: 27830440
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdiena 8.00–12.30;
13.00–17.30
Ceturtdiena 8.00–12.00
Bāriņtiesas locekle
Ingrīda Jansone
M. tālrunis: 27805995
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Mēneša pirmajā un trešajā trešdienā 9.00-12.00, pēc pieprasījuma, vienojoties pa tālruni
Pārvaldes vadītāja
Gunita Ansone
M. tālrunis: 29394653
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 8.00-12.00, 13.00-16.00
C. 8.00-12.00, 13.00-16.00

Adrese: Skolas iela 1, Ventava, Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623,
Sekretāre
Sanita Rutule
M. tālrunis: 27862649
Kasiere
Iveta Kaģe
M. tālrunis: 22006442
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 8.30-18.00,
C. 8.00-17.00
Sociālā darbiniece
Vita Klovāne
M. tālrunis: 27823109
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdiena 8.00–12.00;
13.00–18.00
Ceturtdiena 8.00–12.00;
13.00–17.00
Sociālās palīdzības organizatore
Inta Silarāja
M. tālrunis: 27834018
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdiena 8.00–12.00;
13.00–18.00
Ceturtdiena 8.00–12.00;
13.00–17.00
Sociālā darbiniece darbam ģimenēm ar bērniem
Evija Dravniece
M. tālrunis: 27831832
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Ceturtdiena 8.00–12.00;
13.00–17.00
Bāriņtiesas locekle
Ingrīda Jansone
M. tālrunis: 27805995
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 8.00-12.00;13.00-16.00
C. 8.00-12.00;13.00-16.00
Ģimenes ārsta prakse, ārsts
Gundars Kuklis
Tālrunis: 63664020
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Skolas ielā 1
Trešdiena 8.30–10.30
Ceturtdiena 15.00–17.00
Pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot: 63664020.
Pārvaldes vadītāja
Dzidra Ceriņa
M. tālrunis: 26415330
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 8.00-10.00,
C. 15.00-18.00

Adrese: “Saulgrieži”, Ziru pag., Ventspils nov., LV-3624,
Sociālās palīdzības organizatore
Irisa Kozuba
M. tālrunis: 27830440
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Trešdiena 8.00–16.00
Bāriņtiesas locekle
Ingrīda Jansone
M. tālrunis: 27805995
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Mēneša pirmajā un trešajā trešdienā 9.00-12.00
Pārvaldes vadītāja
Daiga Cekule
M. tālrunis: 29189406
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 8.00-10.00,
C. 15.00-18.00

Adrese: “Pūcītes”, Zlēku pag., Ventspils nov., LV-3617,
Lietvede
Inga Pole
M. tālrunis: 20039387
Sociālā darbiniece
Vineta Avdjukeviča
M. tālrunis: 25655939
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Zlēkas, "Kultūras nams"
Trešdiena 8.00–13.00
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Liesma Viļumsone
M. tālrunis: 20275576
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Zlēkas, "Kultūras nams"
Pirmdiena 13.00–18.00
Bāriņtiesas loceklis
Kristīne Krilovska vai Gints Aleksandrovs
M. tālrunis: 26480352; 27329574
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pēc pieprasījuma, vienojoties pa tālruni
Ģimenes ārsta prakse, ārsts
Zaiga Rone
E-pasts:

Pieņemšanas laiks:
O. 9.00-12.00
Ģimenes ārsta prakse, ārsta palīgs
Marina Sandra Sīle
E-pasts:

Pieņemšanas laiks:
P.-Pkt. 9.00-13.00
PII "Taurenītis" vadītāja
Inita Griķe
Tālrunis: 63661428
M. tālrunis: 22026344
PII "Lācītis" vadītāja
Ilze Venškevica
M. tālrunis: 28281886
PII "Zīļuks" vadītāja
Baiba Puzule
M. tālrunis: 28633925
PII "Rūķītis" vadītāja
Dace Briža
M. tālrunis: 25906206
Piltenes pamatskolas direktore
Edīte Dzirniece
Tālrunis: 20246740
M. tālrunis: 29230608
Popes pamatskolas direktora p. i.
Inta Skuja
M. tālrunis: 26116859
Puzes pamatskolas direktore
Nellija Sileviča
M. tālrunis: 29458014
Tārgales pamatskolas direktore
Ilze Judzika
Tālrunis: 63620504
M. tālrunis: 25411196
Ugāles vidusskolas direktore
Dana Šimpermane
Tālrunis: 63607785
M. tālrunis: 22074975
Užavas pamatskolas direktore
Guntra Magonīte
M. tālrunis: 29144077
Zūru pamatskolas direktore
Santa Broša
Tālrunis: 22041992
M. tālrunis: 26664060
Piltenes mūzikas skolas direktore
Antra Šķēle
M. tālrunis: 22036306
Ugāles mūzikas un mākslas skolas direktore
Rasma Petmane
M. tālrunis: 29456236
BJSS direktore (“Dzintarkalni”, Tārgales pagasts, Ventspils novads)
Jolanta Ziemele
M. tālrunis: 26533674

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm