ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTA APSTIPRINĀŠANA

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Zemes ierīcības projekta (ZIP) apstiprināšana

Pakalpojuma īss apraksts

Lēmums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukumu un NĪLM piešķiršana jaunveidojamiem īpašumiem.

Pakalpojuma saņēmējs

Nekustamā īpašuma īpašnieks vai viņa pilnvarota persona

Pakalpojuma saņēmēja apraksts(ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Nav

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Iesniegums (veidlapa);
 • Zemes ierīcības projekts (oriģināls) 3 vai 4 eksemplāros, no kuriem viens paliek pašvaldībā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 mēnesis

Pakalpojuma termiņa apraksts

Ventspils novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļai 20 darba dienu laikā: izvērtē zemes ierīcības projekta ierosinājuma atbilstību normatīvajiem aktiem, izsniegtajam darba uzdevumam. Lēmumu pieņem, darba uzdevumu apstiprina ar Ventspils novada domes Projektu, investīciju un būvniecības komisijas lēmumu.

Administratīvais process

Ir. Administratīvais akts apstrīdams Ventspils novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā.

Pakalpojuma kanāli

Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:

 • Klātiene – Dokumentus iesniegt Ventspils novada pašvaldībā: Skolas ielā 4,Ventspilī, 1. stāvā Apmeklētāju pieņemšanas centrā; vai pagastu pārvaldēs.
 • Korespondence – Dokumentus nosūta pa pastu: Ventspils novada pašvaldībā: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601.
 • E-pasts – Izstrādātājs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un ar laika zīmogu iezīmētu ZIP nosūta uz e-pastu pašvaldībai:

Pakalpojuma saņemšanas kanāli:

 • Klātiene – lēmuma izrakstu un izziņu saņem Ventspils novada pašvaldībā: Skolas ielā 4, Ventspilī, 1.stāvā Apmeklētāju pieņemšanas centrā;
 • Korespondence – dokumentus nosūta pa pastu adresātam;
 • E-pasts – administratīvais akts par ZIP apstiprināšanu vai noraidīšanu elektroniska dokumenta formā tiek nosūtīts adresātam uz norādīto e-pastu, apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Pakalpojuma sniedzēja darba laiki

 • Pirmdienās 08.00 – 18.00
 • Otrdienās 08.00 – 17.00
 • Trešdienās 08.00 – 17.00
 • Ceturtdienās 08.00 – 17.00
 • Piektdienās 08.00 – 16.00
pusdienas pārtraukums 12.00 – 13.00. Sestdiena, svētdiena – brīvdiena.

Pakalpojuma sniedzēja adrese

Nekustamo īpašumu nodaļa,
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

Kontaktinformācija jautājumos par šo pakalpojumu

Kontaktinformāciju skatīt šeit

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm