RŪPNIECISKĀS ZVEJAS TIESĪBU NOMA IEKŠĒJOS ŪDEŅOS

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Atbilstoši zvejas rīku skaita limitam, pašvaldība iedala konkrētu limita apjomu juridiskām un fiziskām personām (zvejniekiem), slēdzot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu.

Pakalpojuma saņēmējs

 • Fiziska persona,
 • Privāto tiesību Juridiska persona

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Juridiskām personām – speciālā atļauja (licence) komercdarbībai attiecīgajos ūdeņos.

Iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās pašvaldības teritorijā.

Pakalpojuma sniegšanas maksimālais termiņš (darba dienās):

21, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

Jāiesniedz iesniegums no juridiskas vai fiziskas personas (zvejnieka), norādot reģistrācijas vai deklarētās dzīvesvietas adresi, vēlamo zvejas rīku skaitu un izmēru (murdam – sētas garumu), zvejas mērķi – komerciālā zveja vai pašpatēriņa zveja, telefona numuru.

Iesnieguma veidlapa dota 25.10.2012. Ventspils novada domes nolikumu Nr.29 „Kārtība, kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi Ventspils novada iekšējos ūdeņos” 1.pielikumā (var saņemt un aizpildīt arī pašvaldībā).

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Uzņēmumu reģistra izsniegtā reģistrācijas apliecība;
 • Ventspils novada domes izsniegtā speciālā atļauja (licence).

Pakalpojuma saņemšanas iespējas

Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli

 • Klātiene – Apmeklētāju pieņemšanas  centrs, Skolas iela 4, Ventspils,
 • Klātiene – Ventspils novada pagastu pārvaldēs
 • E-pasts – elektroniski iesniegumu var iesniegt, rakstot uz e-pastu.

Pakalpojuma sniedzēja adrese

Attīstības nodaļa (Skolas iela 4, Ventspils, 2.stāvs, 9.kab., tālrunis 22029846 vai 63628461)

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process):

Ventspils novada domē

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

 • Zvejniecības likums – Saeima 12.05.1995.
 • Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss – likums Augstākā Padome 01.07.1985.
 • Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību Nr.918 – noteikumi Ministru kabinets 27.08.2009.
 • Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu Nr.1015 – noteikumiMinistru kabinets 12.09.2009.
 • Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos noteikumi Nr.796 – noteikumi Ministru kabinets 23.12.2014.
 • Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos Nr.295 – noteikumi Ministru kabinets 06.05.2007.
 • Kārtība, kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi Ventspils novada iekšējos ūdeņos Nr.29 – nolikums Ventspils novada dome 25.10.2012.

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm