SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA INSTITŪCIJĀ POLITISKI REPRESĒTĀM PERSONĀM

Pakalpojuma nosaukums

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā politiski represētām personām un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Līdz 21 dienu ilgu valsts apmaksāts sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kursu sociālās rehabilitācijas institūcijā. (Sociālās integrācijas valsts aģentūrā, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV 2015.

Pakalpojuma īss apraksts

Sociālās integrācijas valsts aģentūra sniedz 21 dienu ilgu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu. Sociālais dienests organizē sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Ventspils novada administratīvajā teritorijā deklarētām politiski represētām personām un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku apliecība.

Atgādinājums saņēmējam

Pakalpojuma saņemšanai obligāti nepieciešams politiski represētās personas apliecība un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku apliecība.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

  • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums;
  • Ministru kabineta noteikumiem 31.03.2009. Nr.279 „ Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem”.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • Iesniegums

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Sociālais dienests 10 darbadienu laikā pēc visu dokumentu pieņemšanas pieņem lēmumu.

Administratīvais process

Ir. Ventspils novada Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā (Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601).

Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā Administratīvā tiesā.

Pakalpojuma kanāli

Klātiene

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Pakalpojuma sniedzēja juridiskā adrese

Ventspils novada Sociālais dienests, Lielā iela 2A, Piltene, Ventspils novads, LV-3620.

Kontaktinformācija un pieņemšanas laiki

Kontaktinformāciju skatīt šeit

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm