SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMS BĒRNIEM

Pakalpojuma nosaukums

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām (dienas centra pakalpojumi).

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Dienas centrs nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām un psiholoģisko palīdzību vecākiem.

Pakalpojuma īss apraksts

Dienas centra sniedz psiholoģisku, informējošu, izglītojošu, medicīnisku, sociālu atbalstu, kā arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm. Izglītojošas nodarbības bērniem ar īpašām vajadzībām tiek nodrošinātas atbilstoši katra bērna fiziskajām un garīgajām spējām un vēlmēm, lai veicinātu bērna ar īpašām vajadzībām iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē kā jebkuram citam bērnam.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Ventspils novada administratīvajā teritorijā deklarētiem bērniem ar invaliditāti un to vecākiem.

Atgādinājums saņēmējam

Pakalpojuma saņemšanai, obligāti nepieciešams invalīda apliecība.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

  • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums;
  • Bērnu tiesību aizsardzības likums;
  • Ministru kabineta noteikumi 03.06.2003. Nr. 291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • Iesniegums;
  • Bērna invalīda apliecība.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Saskaņā ar Iesniegumu likumā noteikto, iesniegumi tiek izskatīti ne vēlāk kā mēneša laikā pēc to saņemšanas.

Administratīvais process

Ir. Ventspils novada Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā. (Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601).

Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā Administratīvā tiesā.

Pakalpojuma kanāli

Klātiene

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Pakalpojuma atslēgvārdi

Bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām.

Pakalpojuma sniedzēja juridiskā adrese

Ventspils novada Sociālais dienests, Lielā iela 2A, Piltene, Ventspils novads, LV-3620.

Kontaktinformācija un pieņemšanas laiki

Kontaktinformāciju skatīt šeit

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm