ALKOHOLISKO DZĒRIENU MAZUMTIRDZNIECĪBAS NOVIETNES ATRAŠANĀS VIETAS SASKAŅOJUMA IZSNIEGŠANA

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs (īslaicīgas lietošanas, viegli uzstādāmas un pārvietojamas būves, nojumes u.t.ml.) atļauta no katra kalendārā gada janvāra līdz decembrim. Saskaņojumu Licencēšanas komisija izsniedz uz pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz vienu kalendāro gadu.

Pakalpojuma saņēmējs

Komersants

Pakalpojuma sniegšanas maksimālais termiņš (darba dienās):

10 no iesnieguma un visu dokumentu iesniegšanas dienas

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

Komersants iesniedz iesniegumu (pielikumā – Pielikums Nr.1), kuru parakstījusi un ar zīmogu apstiprinājusi komersanta atbildīgā amatpersona un kurā norādīts:

 • komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;
 • plānotās tirdzniecības novietnes atrašanās vieta;
 • plānotais laiks un termiņš alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē;
 • alkoholisko dzērienu veidi.

Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

 • komersanta reģistrācijas apliecības kopiju;
 • komersantam izsniegtās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licences kopiju;
 • komercdarbībai izmantojamās vietas īpašuma nomas vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju;
 • ar Būvvaldi un attiecīgās pilsētas/pagasta pārvaldes vadītāju saskaņota novietnes vizuālā noformējuma skice.

Pakalpojuma saņemšanas iespējas

Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

7,10 EUR

Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli

 • Klātiene – Apmeklētāju pieņemšanas  centrs, Skolas iela 4, Ventspils,
 • Klātiene – Ventspils novada pagastu pārvaldēs
 • E-pasts – elektroniski iesniegumu var iesniegt, rakstot uz e-pastu.

Pakalpojuma sniedzēja adrese

Attīstības nodaļa (Skolas iela 4, Ventspils, 2.stāvs, 9.kab., tālrunis 22029846)

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)

Ventspils novada dome

Atgādinājums

Saskaņojums derīgs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai Uzņēmumu reģistra izsniegtu reģistrācijas apliecību.

Brīdinājums

Pašvaldība ir tiesīga neizsniegt saskaņojumu, ja:

 • komersants nav iesniedzis visus pakalpojuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus;
 • komersants saskaņojuma saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
 • ja plānotā novietnes atrašanās vietas atvēršana varētu traucēt tuvumā esošo kultūras un izglītības iestāžu darbību, dzīvojamo māju iedzīvotāju mieru, kā arī apgrūtināt bērnu rotaļlaukumu izmantošanu.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

 • Alkoholisko dzērienu aprites likums – likums Saeima 01.05.2004.
 • Par atļauju saņemšanu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs Ventspils novadā Nr.9 – saistošie noteikumu Ventspils novada dome 12.05.2011.
 • Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību Nr.440  – noteikumi Ministru kabinets 01.06.2010.
 • Ventspils novada sabiedriskās kārtības noteikumi Nr.21 – saistošie noteikumi Ventspils novada dome 29.07.2010.

 

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm