DZIMŠANAS FAKTA REĢISTRĒŠANA

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

 • Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai.
 • Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību.
 • Paternitātes atzīšanas gadījumā nepieciešams aizpildīt paternitātes atzīšanas iesniegumu.

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziska persona.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

 • Bērna vecāki.
 • Bērna vecāku pilnvarota persona.
 • Ārstniecības persona vai cita persona, kas bijusi klāt dzemdībās.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

 • Ja vecāki ir laulībā, paziņot par bērna piedzimšanu var abi vecāki vai tikai viens no vecākiem, iesniedzot ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegtu medicīnas apliecību, kas apliecina dzimšanas faktu, personu apliecinošu dokumentu (Pase vai Personas apliecība)  (jāuzrāda oriģināls) un laulības apliecību (jāuzrāda oriģināls);
 • Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdota medicīnas apliecība par bērna piedzimšanu – jāiesniedz oriģināls;
 • Vecāku personu apliecinoši dokumenti (Pase vai Personas apliecība) – jāuzrāda oriģināls;
 • Ja nepieciešams, paternitātes atzīšanas iesniegums (abu vecāku aizpildīta veidlapa), vai trīspusējs (bērna mātes, bioloģiskā tēva un bērna mātes vīra vai bijušā vīra) paternitātes atzīšanas iesniegums – jāiesniedz oriģināls.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

 • Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.
 • MK 03.09.2013 noteikumi Nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”.
 • Civillikums 1.daļa. Ģimenes tiesības.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Bezmaksas pakalpojums.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

 • Klātiene – reģistrēt bērna dzimšanas faktu dzimtsarakstu nodaļā.
 • Ja bērna vecāku savstarpējā laulība nav reģistrēta, bet bērna dzimšanas dokumentos  vecāki vēlas ierakstīt ziņas par tēvu, piesakot bērna dzimšanu, abi vecāki aizpilda paternitātes atzīšanas iesnieguma veidlapu. Paternitāti atzīst  arī tad, ja, paziņojot par bērna dzimšanas faktu, bērna māte, bērna mātes vīrs vai bērna mātes bijušais vīrs un bērna bioloģiskais tēvs dzimtsarakstu nodaļā vai pārstāvniecībā personiski iesniedz kopīgu iesniegumu vai dzimtsarakstu nodaļai adresētu iesniegumu, uz kura notariāli apliecināts iesniedzēju paraksta īstums.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

1 darba diena

Noderīga informācija

Par bērna piedzimšanu ir jāpaziņo dzimtsarakstu iestādei viena mēneša laikā pēc dzimšanas fakta.

Kontaktinformācija jautājumos par šo pakalpojumu

Kontaktinformāciju skatīt šeit

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm