PABALSTS ĒDINĀŠANAS IZDEVUMU SEGŠANAI IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

Pakalpojuma nosaukums

Pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai vispārējās izglītības iestādē daudzbērnu ģimeņu bērniem.

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Sociālais dienests piešķir pabalstu, lai sniegtu materiālu atbalstu daudzbērnu ģimenēm.

Pakalpojuma īss apraksts

Tiesības saņemt pabalstu ir daudzbērnu ģimenēm, kuru bērni iegūst vispārējo izglītību kādā no Ventspils novada izglītības iestādēm vai apmeklē kādu no Ventspils novada pirmsskolas izglītības iestādēm. Pabalstu piešķir uz mācību gadu.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Ventspils novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām daudzbērnu ģimenēm (personām) un kuru bērni mācās Ventspils novada izglītības iestādē.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

  • Ventspils novada domes 12.06.2014.saistošie noteikumi Nr.9 „Par Ventspils novada pašvaldības pabalstiem”.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Klients vēršas ar iesniegumu Ventspils novada Sociālā dienesta sociālā darbinieka ieņemšanas punktā pēc savas dzīvesvietas.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Saskaņā ar Iesniegumu likumā noteikto, iesniegumi tiek izskatīti ne vēlāk kā mēneša laikā pēc to saņemšanas.

Administratīvais process

Ir. Ventspils novada Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā. (Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601).

Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdus komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā Administratīvā tiesā.

Pakalpojuma kanāli

Klātiene

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Pakalpojuma sniedzēja juridiskā adrese

Ventspils novada Sociālais dienests, Lielā iela 2A, Piltene, Ventspils novads, LV-3620.

Kontaktinformācija un pieņemšanas laiki

Kontaktinformāciju skatīt šeit

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm