ILGSTOŠA SOCIĀLĀ APRŪPE UN SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA INSTITŪCIJĀ

Pakalpojuma nosaukums

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām.

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

 1. Nodrošina klientu ar dzīvojamo platību, kas aprīkota ar sadzīvei nepieciešamo inventāru sniedz un organizē medicīnisko aprūpi.
 2. Palīdz risināt sociālas problēmas.
 3. Nodrošina racionālu ēdināšanu, atbilstoši klientu vecumam un veselības stāvoklim.
 4. Nodrošina ar gadalaikiem piemērotu apģērbu un apaviem, personiskās higiēnas priekšmetiem un līdzekļiem, gultas veļu, gultas piederumiem.
 5. Nodrošina ar personīgās higiēnas procedūrām: vanna, duša sanitārā telpā, friziera pakalpojumi.
 6. Nepieciešamības gadījumā nodrošina klientus ar bezmaksas tehniskajām palīgierīcēm.
 7. Nodrošina reģistrāciju pie ģimenes ārsta un ja nepieciešams, pie speciālistiem.
 8. Sniedz palīdzību klientiem individuālo sociālo problēmu risināšanā, kā arī nepieciešamības gadījumā organizē juridisko palīdzību.
 9. Organizē kultūras pasākumus un brīvā laika pavadīšanas iespējas: mūzikas, vizuālās mākslas, sporta un rokdarbu nodarbības.
 10. Pēc klientu vēlēšanās organizē garīgo aprūpi.
 11. Nodrošina klientiem iespēju apmeklēt pasākumus, iepirkties veikalā, apmeklēt radiniekus un draugus.
 12. Piedāvā pastaigas.

Pakalpojuma īss apraksts

Sociālais dienests organizē ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu pilngadīgām personām ar invaliditāti, pensijas vecuma personām.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Pensijas vecuma personas un personas ar invaliditāti.

Brīdinājums saņēmējam

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pabalsta invalīdam, kuram nepieciešama kopšana izmaksa, iestājoties ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā tiek pārtraukta.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums;
 • 27.05.2003.Ministru kabineta noteikumi nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Persona vai tās pilnvarotā persona, vai tās likumiskais pārstāvis vēršoties pie Ventspils novada Sociālā dienesta sociālā darbinieka pieņemšanas punktos iesniedz:

 1. iesniegumu ar situācijas aprakstu un vēlamo risinājumu;
 2. dokumentus, kas apliecina likumisko apgādnieku nespēju veikt apgādnieka pienākumu (piemēram, tiesas spriedums par aprūpes tiesību atņemšanu);
 3. izziņu no ģimenes ārsta par personas veselības stāvokli, aprūpes pakalpojuma nepieciešamību un kontrindikāciju neesamību;
 4. invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju, ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar invaliditāti;
 5. sociālais dienests var pieprasīt personai iesniegt papildu dokumentus, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Saskaņā ar Iesniegumu likumā noteikto, iesniegumi tiek izskatīti ne vēlāk kā mēneša laikā pēc to saņemšanas.

Administratīvais process

Ir. Ventspils novada Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā. (Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601).

Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdus komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā Administratīvā tiesā.

Pakalpojuma kanāli

Klātiene

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Personām, kas ievietotas ar Ventspils novada Sociālā dienesta lēmumu, personai tiek ieturēta pensija vai sociālā nodrošinājuma pabalsts 90% apmērā.

Pakalpojuma sniedzēja juridiskā adrese

Ventspils novada Sociālais dienests, Lielā iela 2A, Piltene, Ventspils novads, LV-3620.

Kontaktinformācija un pieņemšanas laiki

Kontaktinformāciju skatīt šeit

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm