AIZBILDNĪBA (ĀRPUSĢIMENES APRŪPE)

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Bāriņtiesa lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam.

Pakalpojuma īss apraksts

 1. Bāriņtiesa lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam, ja bērna vecāki ir miruši vai izsludināti par mirušiem, ja bērna vecākiem ir atņemtas bērna aprūpes vai aizgādības tiesības, ja bērna vecāki ir atzīti par rīcībnespējīgiem, ja bērna vecāki ir pazuduši un izsludināti meklēšanā, ja bērna vecāki slimības dēļ nespēj pienācīgi aprūpēt un uzraudzīt bērnu, ja abi bērna vecāki ir nepilngadīgi, ja radušās būtiskas domstarpības bērna un vecāku attiecībās, ja radušies citi neatliekami gadījumi.
 2. Bāriņtiesa raugās, lai par aizbildni ieceļamajai personai būtu aizbildņa pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības un izvērtē personas motivāciju kļūt par aizbildni, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības, nodarbinātību, dzīves apstākļus, spēju pārstāvēt bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.
 3. Īpaši grūtos un sarežģītos aizbildnības gadījumos bāriņtiesa var iecelt vairākus aizbildņus, bet ne vairāk par trim.

Pakalpojuma saņēmējs

 • Fiziska persona,
 • Publisko tiesību juridiska persona.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts(ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Nav

Atgādinājums saņēmējam

Aizbildnis katru gadu līdz 1.februārim, kā arī aizbildnībai beidzoties, iesniedz bāriņtiesā norēķinu par  aizbildnību. Bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā pārbauda bērna dzīves apstākļus aizbildņa ģimenē.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

 • „Bērnu tiesību aizsardzības likums”
 • MK noteikumi Nr.1037 “Bāriņtiesas darbības noteikumi”
 • „Bāriņtiesu likums”
 • „Civillikums”

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Personu apliecinošs dokuments (oriģināls);
 • Iesniegums ar lūgumu iecelt personu par bērna aizbildni (iesniegumā jānorāda personas motivāciju kļūt par aizbildni);
 • Atzinums par personas veselības stāvokli, ko sniedz ģimenes ārsts, kura veselības aprūpē persona atradusies vismaz sešus mēnešus, kā arī psihiatrs un narkologs.

Pakalpojuma termiņš

Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet ilgstošas faktu konstatācijas nepieciešamības gadījumā – līdz gadam).

Administratīvais process

Ir. Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas.

Pakalpojuma kanāli

Klātiene- Ventspils novada bāriņtiesa

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Pakalpojuma sniedzēja adrese

Ventspils novada bāriņtiesa, „Dzintarkalni”, Tārgales pagasts, Ventspils novads

Pakalpojuma sniedzēja darba laiki un kontaktinformācija

Kontaktinformāciju skatīt šeit

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm