VIENREIZĒJS PABALSTS MĀCĪBU PIEDERUMU IEGĀDEI

Pakalpojuma nosaukums

Vienreizējs pabalsts mācību piederumu iegādei daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kur bērns uzsāk mācību gaitas 1. klasē.

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Sociālais dienests piešķir pabalstu, lai sniegtu materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas sociālās situācijas uzlabošanā.

Pakalpojuma īss apraksts

Tiesības saņemt pabalstu mācību piederumu iegādei vienu reizi kalendārajā gadā par katru izglītojamo ir ģimenēm, kuras deklarējušas savu dzīvesvietu Ventspils novada administratīvajā teritorijā vismaz pēdējos 12 mēnešus. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 30.00 eiro par katru izglītojamo. Pabalstu piešķir izglītojamiem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītību no 5 gadu vecuma un pamata vai vidējo izglītību, līdz 18 gadu vecumam.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas  personas

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Ventspils novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm (personām), kuras dzīvo Ventspils novada administratīvajā teritorijā un kurām ir spēkā esošs lēmums par trūcīgas ģimenes (personas) statusu.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

  • 27.01.2022. Ventspils novada domes saistošie noteikumi Nr. 4 „Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Ventspils novadā”.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • Klients vēršas ar iesniegumu pie Ventspils novada Sociālā dienesta sociālā darbinieka pēc savas dzīvesvietas.
  • Iesniegums – šeit IESNIEGUMA VEIDLAPA

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Saskaņā ar Iesniegumu likumā noteikto, iesniegumi tiek izskatīti ne vēlāk kā mēneša laikā pēc to saņemšanas.

Administratīvais process

Ir. Ventspils novada Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā. (Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601);
Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdus komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā Administratīvā tiesā.

Pakalpojuma kanāli

Klātiene

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Pakalpojuma sniedzēja juridiskā adrese

Ventspils novada Sociālais dienests, Lielā iela 2A, Piltene, Ventspils novads, LV-3620.

Kontaktinformācija un pieņemšanas laiki

Kontaktinformāciju skatīt šeit

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm