IZZIŅA PAR PERSONAS DZĪVESSVIETU

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Izziņas sagatavošana un izsniegšana:

 • par personas esošo (deklarēto) dzīves vietu Ventspils novada administratīvajā teritorijā.
 • Par mirušas personas pēdējo dzīves vietu.

Pakalpojuma saņēmējs

 • Fiziska persona.
 • Privāto tiesību juridiska persona.
 • Publisko tiesību juridiska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Pieprasītāja personu apliecinošs dokuments (Pase vai Personas apliecība)- jāuzrāda oriģināls.
 • Pilnvarotai personai notariāli apliecināta pilnvara – jāuzrāda oriģināls.
 • Dokuments, kurš pamato ziņu pieprasīšanas tiesiskumu (nekustamā īpašuma lietošanas tiesības apliecinošs dokuments, miršanas apliecība, laulības apliecība, u.tml.) – jāuzrāda oriģināls.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

 • Dzīvesvietas deklarēšanas likums.
 • Iedzīvotāju reģistra likums.
 • Informācijas atklātības likums.
 • Notariāta likums.
 • Iesniegumu likums.
 • MK 15.02.2011 noteikumi Nr.130 “Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība”.
 • MK 20.10.2009. noteikumi Nr.1194″Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību”.
 • MK 14.07.2015. noteikumiem Nr.391 „Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

EUR 2.50.

No valsts nodevas atbrīvotas šādas personas:

 • persona ar invaliditāti;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
 • persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu;
 • persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija;
 • trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.

Valsts nodevas apmēru samazina par 50%, ja šo informāciju pieprasa:

 • politiski represētā persona;
 • nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
 • persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni);
 • aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.

Par personas piederību šajos noteikumos minētajam statusam, persona uzrāda apliecību vai iesniedz iestādē dokumentu, kas apliecina attiecīgo statusu.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

Klātiene – Persona, uzrādot pasi un dokumentu, kurš pamato ziņu pieprasīšanas tiesiskumu (notariāli apliecinātu pilnvaru, nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apliecinošu dokumentu, u.tml.), iesniedz rakstisku pieprasījumu izziņas saņemšanai.

Pakalpojuma saņemšanas iespējas

Klātiene – Persona, uzrādot pasi vai personas apliecību un dokumentu, kurš pamato ziņu pieprasīšanas tiesiskumu (notariāli apliecinātu pilnvaru, nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apliecinošu dokumentu, u.tml.), saņem izziņu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

1 darba diena

Kontaktinformācija jautājumos par šo pakalpojumu

Kontaktinformāciju skatīt šeit

 

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm