IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

IERAUDZĪT, SAKLAUSĪT, IZPRAST SAVU GADSIMTU

Ventspils novada pašvaldībā darbojas 5 pirmsskolas izglītības iestādes, 5 pamatskolās – pirmsskolas grupas, 9 pamatizglītības iestādes un viena vispārējās vidējās izglītības iestāde.
Novada vispārējās izglītības iestādes pēc izglītojamo skaita ir dažādas –  pamatskolās un vidusskolā skolēnu skaits ir no 39 līdz 204.
Novada specifika – vismazākais iedzīvotāju blīvums valstī, kā rezultātā ir skolas ar mazu skolēnu skaitu un lieliem attālumiem starp tām.

2021./2022. mācību gadā  Ventspils novada izglītības iestādēs mācās 900 skolēni, no tiem – 20 vidusskolas posmā, 42 – Annahites pamatskolā. Pirmsskolas izglītības iestādes apmeklē 456 audzēkņi, t.sk. 120  6-gadīgie bērni.

Novadā ir 3 profesionālās ievirzes izglītības iestādes (1 Bērnu un jaunatnes sporta skola, 1 Mūzikas skola,  1 Mūzikas un mākslas skola).

Nodrošinām:  

 • kvalitatīvu un  daudzveidīgu izglītības klāstu;
 • izglītības ieguvi iespējami tuvu izglītojamo dzīvesvietai;
 • izglītības iestāžu daudzfunkcionalitāti.

Novada skolu tālākās attīstības vīzija:

 • skolas turpina darboties kā daudzfunkcionāli centri, kur mūsdienīgā un psiholoģiski labvēlīgā vidē ikvienam bērnam ir pieejama kvalitatīva izglītība savu  interešu un spēju attīstīšanai;
 • skolās tiek veidota izglītības vide un organizēts izglītības process, kas nodrošina valsts vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu atbilstoši pilnveidotā mācību satura prasībām;
 • skolā veidojas atbildīga, radoša, mērķtiecīga un patriotiski noskaņota personība.

Aktuālie uzdevumi:  

Pirmsskolas izglītībā:

 • Sekmēt bērna personības apzināšanos un attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas, pieredzi, mērķtiecīgi attīstot domāšanas prasmes, radošumu un pašizpausmi, veikt bērnu speciālo vajadzību izvērtēšanu, uzsākot obligāto izglītību 5 gadu vecumā.
 • Pielietot individuālu pieeju izglītojamajiem.
 • Nodarbības plānot atbilstoši bērna interesēm un vajadzībām, paredzot dabaszinātņu un tehnoloģiju jomu stiprināšanu.

Pamatizglītībā un vidējā izglītībā:

 • Pilnveidotā mācību satura ieviešanas procesa turpinājums 2., 5., 8. un 11. klasē – padarīt mācības aktuālas, novērst mācību satura dubultošanos, nodrošināt tā pēctecību, veicināt kopsakarību izpratni un spēju zināšanas pielietot, lai sasniedzamie rezultāti ir kompleksi un skolēna mācīšanās rezultāts ir lietpratība.
 • Nodrošināta iekļaujošās izglītības principa īstenošana, atzīstot un novērtējot skolēnu dažādās mācīšanās vajadzības, to apmierināšanai izmantojot daudzveidīgas metodes, pieejas, atvērtu komunikāciju un veidojot skolā drošu un atbalstošu vidi.
 • Kompetencēs balstīta mācību satura ieviešana pamatizglītībā un vidējā izglītībā, izglītības kvalitātes nodrošināšana, īpašu vērību veltot STEM mācību kvalitātes izvērtējumam un labizjūtas pasākumu nodrošinājumam.

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiptināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par izmantotajām sīkdatnēm
Privātuma politika