Sabiedrības līdzdalība – paziņojumi

Sabiedrību aicina iesaistīties pētījumā par pieaugušo prasmēm

2023-04-12, 13.17
Lai noskaidrotu, kādas prasmes būtu nepieciešams pilnveidot Latvijas iedzīvotājiem un nodrošinātu atbilstošus prasmju pilnveides pasākumus, Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas Universitāti un pētījumu centru SKDS aicina iesaistīties Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskās pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas pētījumā (PIAAC). Pētījumā līdz vasaras sākumam aicināts piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 16 līdz …  Lasīt vairāk >

Paziņojums par publiskās apspriešanas sanāksmi

2023-03-13, 12.03
Ar Ventspils novada domes 2023. gada 26. janvāra lēmumu “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Sārce”, Popes pagastā, Ventspils novadā un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai nodots Popes pagasta nekustamā īpašuma “Sārce” detālplānojuma projekts un Vides pārskata projekts. Detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Sārce”, Popes pagastā, Ventspils …  Lasīt vairāk >

Aptauja par Ventspils novada pašvaldības mājaslapu

2023-03-03, 13.45
Aicinām iedzīvotājus piedalīties aptaujā par Ventspils novada pašvaldības mājaslapu, tās saturu, kvalitāti, lietojamību un funkcijām. Esi aktīvs un izsaki savu viedokli! Aptaujas anketa sastāv no 13 jautājumiem un aizņems apmēram 5-7 minūtes laika. Jūsu atbildes tiks izmantotas anonīmi, un iegūtie dati tiks analizēti kopumā, tostarp ņemti vērā mājaslapas uzlabošanā. APTAUJAS ANKETA  Lasīt vairāk >

Paziņojums par Ventspils novada Izglītības nozares attīstības stratēģijas 2023.-2028. gadam sabiedrisko apspriešanu

2023-02-22, 08.15
No 2023. gada 22. februāra līdz 10. martam sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota Ventspils novada Izglītības nozares attīstības stratēģija 2023.-2028. gadam. Stratēģija ir pašvaldības līmeņa vidēja termiņa izglītības nozares attīstības plānošanas dokuments, kurā sniegts konspektīvs ieskats esošās situācijas raksturojumā, analizēts izglītības nozares attīstības politikas plānošanas konteksts Eiropas, nacionālā un reģionālā līmenī, kā arī noteikti ilgtermiņa stratēģiskie uzstādījumi-vīzija, …  Lasīt vairāk >

Paziņojums par detālplānojuma četru vēja elektrostaciju būvniecībai nekustamā īpašumā “Sārce” Popes pagastā un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu

2023-02-13, 15.45
Ar Ventspils novada domes 2023. gada 26. janvāra lēmumu “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Sārce”, Popes pagastā, Ventspils novadā un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai nodots Popes pagasta nekustamā īpašuma “Sārce” detālplānojuma projekts un Vides pārskata projekts. Detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Sārce”, Popes pagastā, Ventspils …  Lasīt vairāk >

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

2023-02-01, 14.18
Ventspils novada pašvaldība informē, ka Ventspils novada dome 2023. gada 26. janvāra sēdē pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr.35, 11.§) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 9866 005 0033, 9866 005 0005, 9866 005 0009, 9866 005 0016, 9866 005 0017, 9866 005 0001, 9866 005 0015, 9866 005 0012, Jaunciemā, Tārgales pagastā, …  Lasīt vairāk >

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

2023-01-30, 10.00
Būvniecības iecere: Liellopu fermas pārbūve, šķidrmēslu krātuves būvniecība un ēkas Nr. 18 nojaukšana. Objekta adrese: “Virpes Ozoli”, Virpe, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612. Vieta un laiks, kad var iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju: Ventspils novada Ances pagasta pārvaldē (“Ausmas”, Ance, Ances pagasts, Ventspils novads) darba laikā no 06.02.2023. līdz 03.03.2023. un tīmekļa vietnē: www.ventspilsnovads.lv. Būvniecības …  Lasīt vairāk >

Par Nekustamā īpašuma nodokļa paziņojuma saņemšanu elektroniski

2023-01-20, 09.08
Aicinām iedzīvotājus, kuri maksāšanas paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) saņem pa pastu, pieteikties to turpmākai saņemšanai elektroniski uz oficiālo elektronisko adresi jeb e-adresi portālā Latvija.lv vai e-pastu. Maksājuma paziņojuma elektroniska saņemšana ir ērta, vienkārša un ātra! Vienlaicīgi tas ļaus novirzīt pašvaldības līdzšinējos izdevumus par paziņojumu drukāšanu un izsūtīšanu pa pastu sabiedrībai svarīgu pakalpojumu sniegšanai. Lai …  Lasīt vairāk >

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu (papildināts)

2023-01-10, 09.15
Paredzētās darbības nosaukums: derīgo izrakteņu ieguve smilts-grants un smilts atradnē “Dižkorsīši” 22,94 ha platībā Ventspils novada Užavas pagastā. Paredzētās darbības ierosinātājs: akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži”, reģistrācijas numurs 40003466281. Paredzētās darbības iespējamās norises vieta: nekustamais īpašums “Valsts mežs Užava” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 98780040125, AS “Latvijas valsts meži” Dienvidkurzemes reģiona Ventas ZK meža iecirkņa …  Lasīt vairāk >

Par teritorijas plānojuma grozījumu 3. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

2022-12-06, 09.20
Saskaņā ar Ventspils novada domes 27.10.2022. lēmumu (protokols Nr. 31, 17.§) “Par Ventspils novada teritorijas plānojuma grozījumu 3.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai nodota Ventspils novada teritorijas plānojuma 2014.–2026. gadam grozījumu 3.0 redakcija. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2022. gada 8. decembra līdz 2023. gada 8. janvārim. Publiskās apspriešanas laikā …  Lasīt vairāk >

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm