Sabiedrības līdzdalība – paziņojumi

Kopienu aktīvo iedzīvotāju sapulce par vietējās dzīves un biznesa vīziju

2022-09-28, 16.41
4. oktobrī plkst. 15 Zlēku kultūras namā LEADER vietējās rīcības grupa “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” aicina Zlēku, Ziru un Piltenes pilsētas un pagasta aktīvos iedzīvotājus un uzņēmējus uz sapulci. ZBA koordinatore Gunta Abaja informēs par LEADER fondu projektu ieguldījumiem un par plāniem nākotnē. Tālāk jau pa pagastiem norisināsies darbs grupās, notiks darba grupu veikumu prezentēšana par …  Lasīt vairāk >

Par pieteikšanos zvejas rīkiem 2023. gadam

2022-09-27, 08.05
Ventspils novada pašvaldība aicina pieteikties 2023. gada rūpnieciskās zvejas tiesību nomai – nepieciešamajam zvejas rīku skaitam zvejošanai iekšējos ūdeņos un Baltijas jūras piekrastes ūdeņos Ventspils novada administratīvajā teritorijā. Iesniegumus lūdzam iesniegt līdz 2022. gada 1. novembrim, lai pašvaldība savlaicīgi varētu pieņemt lēmumu par zvejas tiesību piešķiršanu 2023. gadam.  Lūdzam ņemt vērā, obligāti nepieciešams pievienot zvejā izmantojamā kuģošanas līdzekļa …  Lasīt vairāk >

Ventspils novada vēlēšanu iecirkņu darba laiki 14. saeimas vēlēšanām

2022-09-22, 16.14
No 26.09.2022. līdz 30.09.2022. tiek pieņemti iesniegumi par balsošanu mājās. DARBA LAIKS:Pirmdien, 26. septembrī no plkst. 17.00 līdz 20.00;Otrdien, 27. septembrī no plkst. 8.00 līdz 11.00;Trešdien, 28. septembrī no plkst. 17.00 līdz 20.00;Ceturtdien, 29. septembrī no plkst. 9.00 līdz 12.00;Piektdien, 30. septembrī no plkst.10.00 līdz 16.00. Balsi nodot glabāšanā varēs Ventspils novada Tārgales pagasta vēlēšanu …  Lasīt vairāk >

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma iesniegšanu

2022-09-19, 08.10
Par ietekmes uz vidi novērtējuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai. Paredzētās darbības nosaukums: SIA “Ventspils Wind” vēja elektrostaciju būvniecība Tārgales pagastā, Ventspils novadā. Paredzētās darbības vieta: Tārgales pagastā, Ventspils novadā. Paredzēto darbību plānots veikt nekustamajos īpašumos ar kadastra apzīmējumiem: 98660100033, 98660100056, 98660100048, 98660100053, 98660100100, 98660150090, 98660150018, 98660150100, 98660230052 (zemes vienības, uz kurām tiks …  Lasīt vairāk >

Atgādina par iespējām saņemt pasta pakalpojumus klienta dzīvesvietā

2022-09-16, 14.33
Latvijas Pasts atgādina par iespējām saņemt pasta pakalpojumus klienta dzīvesvietā vairākās Ventspils novada teritorijās – Jūrkalnes, Popes, Puzes, Tārgales, Usmas, Užavas, Ziru un Zlēku iedzīvotāji var pieteikties pasta pakalpojumiem savā dzīvesvietā un ērti sev izdevīgā laikā tos saņemt, iepriekš sazinoties ar Latvijas Pasta Klientu centru pa tālruni: 27008001 vai 67008001. Saņemot aicinājumu par sūtījuma saņemšanu, …  Lasīt vairāk >

Aicina attālināti iestāties rindā pases un eID kartes noformēšanai

2022-09-12, 09.14
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk Pārvaldes) veiktie pakalpojuma pieejamības uzlabojumi ir ļāvuši mazināt rindas uz pakalpojumu saņemšanu, un šobrīd vairumā Pārvaldes nodaļu pakalpojumus var  saņems raiti un bez ilgas gaidīšanas. Pārvalde turpina pilnveidot klientu apkalpošanas servisu un ir ieviesusi iespēju ātri, ērti un vienkārši pieteikties pakalpojuma saņemšanai rindā attālināti, izmantojot Qticket mobilo lietotni. Šis …  Lasīt vairāk >

“Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam”

2022-09-05, 12.43
Tiesībsargs jau astoto gadu aicina iedzīvotājus būt vērīgiem, pamanīt un novērtēt mūsu līdzcilvēku nozīmīgo ieguldījumu cilvēku ar invaliditāti atbalstam, piesakot viņus konkursam “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam”. To iespējams paveikt līdz 5. oktobrim. Konkursa balvu piešķir par aktivitātēm, kas ir uzsāktas vai īstenotas laika posmā no 2021. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. augustam. …  Lasīt vairāk >

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

2022-08-03, 15.18
Ventspils novada dome 2022. gada 30. jūnijā sēdē pieņēma lēmumu (sēde protokols Nr.21, 5.§) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā “Zuzes”,  kadastra numurs 9866 003 0147, Tārgales pagastā, Ventspils novadā”. Ar lēmumu var iepazīties Ventspils novada domes interneta vietnē  https://ventspilsnovads.lv  un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24325 Atbilstoši Ventspils novada teritorijas plānojuma grafiskai daļai nekustamais īpašums …  Lasīt vairāk >

Paziņojums par Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

2022-07-11, 13.00
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisinājās 2022. gada 20. maijā plkst.10.00 tiešsaistē (attālināti) ZOOM platformā. Sanāksmes video Plānošanas dokumentu nosaukumi: Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam 2. redakcija Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgās attīstības programmas 2021.-2027. gadam 2. redakcija. Plānošanas dokumentu izstrādātājs: SIA “KPMG Baltics”, adrese: Vesetas iela …  Lasīt vairāk >

Paziņojums par atkārtotu sabiedrisko apspriešanu

2022-06-14, 09.12
Par lokālplānojumu vides pārskata projekta redakcijas atkārtotu sabiedrisko apspriešanu par 10 vēja elektrostaciju attīstību Tārgales pagastā. PLĀNOŠANAS DOKUMENTA NOSAUKUMS: Pieci (5) lokālplānojumi Ventspils novada, Tārgales pagasta nekustamajos īpašumos. VIDES PĀRSKATA UN LOKĀLPLĀNOJUMU IZSTRĀDES PAMATOJUMS UN ĪSS RISINĀJUMU APRAKSTS: Vides pārskats sagatavots, pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 12.05.2020. lēmumiem Nr. 4-02/28; Nr.4-02/29; Nr.4-02/30; Nr.4-02/31 un …  Lasīt vairāk >

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiptināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par izmantotajām sīkdatnēm
Privātuma politika