Sabiedrības līdzdalība – paziņojumi

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

2023-02-01, 14.18
Ventspils novada pašvaldība informē, ka Ventspils novada dome 2023. gada 26. janvāra sēdē pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr.35, 11.§) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 9866 005 0033, 9866 005 0005, 9866 005 0009, 9866 005 0016, 9866 005 0017, 9866 005 0001, 9866 005 0015, 9866 005 0012, Jaunciemā, Tārgales pagastā, …  Lasīt vairāk >

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

2023-01-30, 10.00
Būvniecības iecere: Liellopu fermas pārbūve, šķidrmēslu krātuves būvniecība un ēkas Nr. 18 nojaukšana. Objekta adrese: “Virpes Ozoli”, Virpe, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612. Vieta un laiks, kad var iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju: Ventspils novada Ances pagasta pārvaldē (“Ausmas”, Ance, Ances pagasts, Ventspils novads) darba laikā no 06.02.2023. līdz 03.03.2023. un tīmekļa vietnē: www.ventspilsnovads.lv. Būvniecības …  Lasīt vairāk >

Par Nekustamā īpašuma nodokļa paziņojuma saņemšanu elektroniski

2023-01-20, 09.08
Aicinām iedzīvotājus, kuri maksāšanas paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) saņem pa pastu, pieteikties to turpmākai saņemšanai elektroniski uz oficiālo elektronisko adresi jeb e-adresi portālā Latvija.lv vai e-pastu. Maksājuma paziņojuma elektroniska saņemšana ir ērta, vienkārša un ātra! Vienlaicīgi tas ļaus novirzīt pašvaldības līdzšinējos izdevumus par paziņojumu drukāšanu un izsūtīšanu pa pastu sabiedrībai svarīgu pakalpojumu sniegšanai. Lai …  Lasīt vairāk >

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu (papildināts)

2023-01-10, 09.15
Paredzētās darbības nosaukums: derīgo izrakteņu ieguve smilts-grants un smilts atradnē “Dižkorsīši” 22,94 ha platībā Ventspils novada Užavas pagastā. Paredzētās darbības ierosinātājs: akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži”, reģistrācijas numurs 40003466281. Paredzētās darbības iespējamās norises vieta: nekustamais īpašums “Valsts mežs Užava” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 98780040125, AS “Latvijas valsts meži” Dienvidkurzemes reģiona Ventas ZK meža iecirkņa …  Lasīt vairāk >

Notiks tikšanās ar iedzīvotājiem

2022-12-12, 08.20
Nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ 12. decembrī tikšanās ar iedzīvotājiem Puzes kultūras namā pārcelta! Par turpmāko ziņosim. Pašvaldības vadības un SIA “VNK serviss” pārstāvju tikšanās ar iedzīvotājiem paredzēta –9. janvārī plkst. 18 Ventavas Sabiedriskajā centrā;13. februārī plkst. 18 Piltenes kultūras namā;13. martā plkst. 18 Ugāles pagasta pārvaldē. Iedzīvotāji iepriekš var iesūtīt savus jautājumus: [email protected] Uz tikšanos sapulcēs!  Lasīt vairāk >

Par teritorijas plānojuma grozījumu 3. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

2022-12-06, 09.20
Saskaņā ar Ventspils novada domes 27.10.2022. lēmumu (protokols Nr. 31, 17.§) “Par Ventspils novada teritorijas plānojuma grozījumu 3.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai nodota Ventspils novada teritorijas plānojuma 2014.–2026. gadam grozījumu 3.0 redakcija. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2022. gada 8. decembra līdz 2023. gada 8. janvārim. Publiskās apspriešanas laikā …  Lasīt vairāk >

Dabas liegumā “Užava” notiek apjomīgi pelēko kāpu atjaunošanas darbi

2022-11-30, 08.02
Dabas liegumā “Užava” šogad uzsāks mežizstrādes darbus ar mērķi atjaunot vienu no Ziemeļkurzemes atklātās jūras piekrastes lielākajām bagātībām – pelēkās kāpas, kas ir rets un aizsargājams piejūras kāpu biotops. Pelēko kāpu atjaunošana šogad notiek arī dabas liegumā “Ovīši”, kur mežizstrādes darbi jau gandrīz noslēgušies.AS “Latvijas valsts meži” darbu gaitā “Užavā” pelēkās kāpas atbrīvos no aizauguma …  Lasīt vairāk >

Aicinām uz publisko diskusiju par Puzes ezera apsaimniekošanas plānu

2022-11-07, 08.07
Iesaistoties projektā “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā”/LIVE LAKE, Ventspils novada pašvaldība ir uzsākusi Puzes ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādi, kas dos iespēju uzlabot ezera pārvaldību, nodrošinot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos, ūdens kvalitātes nepasliktināšanos un interešu saskaņotību. Ekspluatācijas noteikumu izstrādi veic SIA “Saldūdeņu risinājumi”. Par ekspluatācijas noteikumu izstrādes šī brīža rezultātiem, secinājumiem, ierosinājumiem interesenti tiek …  Lasīt vairāk >

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

2022-11-02, 09.41
Ventspils novada pašvaldība informē, ka Ventspils novada dome 2022. gada 27. oktobra sēdē pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr. 31, 15.§) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamos īpašumos “Dagnijas lauks”,  kadastra numurs 9878 004 0206, “Upmaļi”, kadastra numurs 9878 003 0139, “Struņķi”, kadastra numurs  9878 005 0045 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9878 003 0212, Užavas pagastā, …  Lasīt vairāk >

Medicīnas speciālisti pieņems bērnus bez maksas

2022-11-01, 08.05
Sadarbībā ar Ventspils novada Sociālo dienestu 6. decembrī Ugāles Tirgus laukumā no plkst. 10.00 tiek rīkots “Mobilā bērnu veselības aprūpes centra speciālistu izbraukums”. Bērnus bez maksas visas dienas garumā pieņems divi speciālisti: gastroenterologs (Gunta Zirnīte) un neirologs (Lolita Budņika). Pieteikties pie Sociālā dienesta lietvedes Guntas Zepas, tālr. 27802376. RONALD McDONALD Mobilās veselības aprūpes centra Latvijā …  Lasīt vairāk >

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par izmantotajām sīkdatnēm
Privātuma politika