VIEGLI LASĪT

Ventspils novada pašvaldība

Pašvaldība izveidota 2009. gadā. Tā atrodas Skolas ielā 4, Ventspilī.

Pašvaldības funkciju un uzdevumu īstenošanu, tajā skaitā domes lēmumu izpildi, nodrošina centrālā pārvalde – pašvaldības iestāde “Ventspils novada pašvaldības administrācija”.

E-pasts: [email protected], tālr. 63629450.

Pašvaldības izpilddirektors – Juris Krilovskis (tālr. 29145212; e-pasts: [email protected]).

Ar ko nodarbojas Ventspils novada pašvaldība?

Ventspils novada pašvaldības pārziņā ir pašvaldības īpašuma un finanšu resursu pārvaldīšana; uzņēmējdarbības veicināšana novada iedzīvotāju interesēs; novada apdzīvoto vietu un teritorijas apbūves plānošana un apbūves kontrole; novada zemes, mežu, ūdeņu un citu dabas resursu izmantošana un aizsardzība, citu zemes ierīcības jautājumu risināšana; pašvaldības dzīvokļu fonds, komunālā saimniecība un labiekārtošana, sadzīves un citi pakalpojumi; novada ceļu uzturēšana; izglītības un kultūras iestāžu darbības nodrošināšana; iedzīvotāju sociālā aprūpe, notariālo darbību un civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodrošināšana un citu funkciju izpilde.

Ventspils novada dome

Dome izveidota 2009. gadā. Tā atrodas Skolas ielā 4, Ventspilī. E-pasts: [email protected].

Ventspils novada dome savu darbu organizē, ievērojot Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta noteikumus, Ventspils novada domes 2023. gada 26. oktobra saistošos noteikumus Nr. 8 “Ventspils novada pašvaldības nolikums” un citus normatīvos dokumentus.

Domi veido 15 iedzīvotāju ievēlētie deputāti. Deputāti ievēl priekšsēdētāju un vietniekus. Ventspils novada domi vada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks.

Ar ko nodarbojas Ventspils novada dome?

Dome pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu.

Kāds ir iedzīvotāju pieņemšanas laiks pašvaldībā?

Pirmdienās no plkst. 08.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 18.00.

Otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 08.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00.

Piektdienās no plkst. 08.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00.

Ventspils novada pašvaldība pieņem elektroniski parakstītus dokumentus, tos var sūtīt uz Ventspils novada pašvaldības e-pasta adresi: [email protected].

Ventspils novada pašvaldības administrācijas apmeklētāju pieņemšanas centrs sniedz iedzīvotājiem informāciju un konsultācijas par pašvaldības institūcijām, to kompetenci, tai skaitā par domes un Ventspils novada pašvaldības administrācijas amatpersonu pieņemšanas laikiem, tālruņiem, pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, procedūru secību un nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī pieņem personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus.

Tālr. 63629450.

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm