PABALSTS MEDICĪNISKO IZDEVUMU APMAKSAI

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Sociālais dienests piešķir pabalstu, lai sniegtu materiālu trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām.

Pakalpojuma īss apraksts

Pabalstu medicīnisko izdevumu apmaksai piešķir mājsaimniecībai, kurai noteikts trūcīgās vai maznodrošinātās mājsaimniecības statuss, un kura savu dzīvesvietu deklarējusi Ventspils novada administratīvajā teritorijā. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 50.00 eiro un tiek paredzēts pakalpojumu nodrošināšanai:

  • pacientu iemaksu segšanai, veselības aprūpes pakalpojuma apmaksai un medikamentu iegādei;
  • Redzes, dzirdes koriģējošo preču un citu medicīnisku preču iegādei;
  • Psiholoģiskās izpētes un atzinuma maksājuma segšanai.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas

Pakalpojuma saņēmēja apraksts

Pabalstu piešķir pamatojoties uz iesnieguma, ārstniecības personu un iestāžu apstiprinātiem dokumentiem, kuros ir norādīts pacienta vārds, uzvārds un personas kods, un kurš ir izrakstīti kārtējā kalendārajā gadā.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

  • Sociālo pakalpojuma un sociālās palīdzības likums;
  • 21.04.2008. Ministru kabineta noteikumi Nr. 288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”;
  • 27.01.2022. Ventspils novada saistošie noteikumi Nr. 3 „Par papildu sociālās palīdzības pabalstiem Ventspils novadā”.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Klients vēršas ar iesniegumu Ventspils novada Sociālā dienesta sociālā darbinieka pieņemšanas punktā pēc savas dzīvesvietas un iesniedz:

  • izdevumu apliecinošus dokumentus (kases čekus un stingrās uzskaites kvītis, kurā norādīts pabalsta iesniedzēja personas kods);
  • iesniegums – šeit IESNIEGUMA VEIDLAPA

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Saskaņā ar Iesniegumu likumā noteikto, iesniegumi tiek izskatīti ne vēlāk kā mēneša laikā pēc to saņemšanas.

Administratīvais process

Ir. Ventspils novada Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā. (Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601).
Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdus komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā Administratīvā tiesā.

Pakalpojuma kanāli

Klātiene

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Pakalpojuma sniedzēja adrese

Ventspils novada Sociālais dienests, Lielā iela 2A, Piltene, Ventspils novads, LV-3620.

Kontaktinformācija un pieņemšanas laiki

Kontaktinformāciju skatīt šeit

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm