PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBA

Popes pagasta  “Zemenīte”

Vadītāja – Ina Teibe
Papildus informāciju skatīt šeit.

 


Piltenes pilsētas “Taurenītis”PII

Vadītāja: Inita Griķe
Papildus informāciju skatīt šeit.

 


Ugāles pagasta “Lācītis”UgalesPII

Vadītājas p.i. – Daina Vispoļska
Papildus informāciju skatīt šeit.

 


Vārves pagasta “Zīļuks”Varves_bernudarzs

Vadītāja – Annija Horste
Papildus informāciju skatīt šeit.

 


Zlēku pagasta “Rūķītis”

Vadītāja: Dace Briža
Papildus informāciju skatīt šeit.