DZĪVOKĻA ATSAVINĀŠANA

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Lēmums par pašvaldības bilancē esoša dzīvokļa atsavināšanu

Pakalpojuma īss apraksts

Dzīvokļa atsavināšana par labu personām, kuras:

 • ir dzīvokļa īrnieki;
 • nav īres un/vai komunālo maksājumu, citu parādu.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas

Pakalpojuma saņēmēja apraksts(ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Nav

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Iesniegums (veidlapa);
 • Dzīvokļa īrnieku vienošanās;
 • Izziņa par parādu neesamību;
 • Dzīvojamās telpas īres līgums (kopija).

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 mēnesis (lēmums par nodošanu atsavināšanai)

Pakalpojuma termiņa apraksts

Termiņu skaita no tās dienas, kad iesniegti visi nepieciešamie dokumenti

Administratīvais process

Ir. Pārsūdzības iespējas ir: Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3400

Pakalpojuma kanāli

Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:

 • E-Pasts – Elektroniski, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu;
 • Klātiene – Dokumentus iesniegt Ventspils novada pašvaldībā: Skolas ielā 4, Ventspilī, 1.stāvā Apmeklētāju pieņemšanas centrā; vai pagastu pārvaldēs;
 • Korespondence – Dokumentus nosūta pa pastu: Ventspils novada pašvaldībā: Skolas iela 4. Ventspils, LV-3601.

Pakalpojuma saņemšanas kanāli:

 • Klātiene – lēmuma izrakstu un izziņu saņem Ventspils novada pašvaldībā: Skolas ielā 4, Ventspilī, 1.stāvā Apmeklētāju pieņemšanas centrā;
 • Korespondence – dokumentus nosūta pa pastu adresātam.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Pakalpojuma sniedzēja darba laiki

 • Pirmdienās 08.00 – 18.00
 • Otrdienās 08.00 – 17.00
 • Trešdienās 08.00 – 17.00
 • Ceturtdienās 08.00 – 17.00
 • Piektdienās 08.00 – 16.00
pusdienas pārtraukums 12.00 – 13.00. Sestdiena, svētdiena – brīvdiena.

Pakalpojuma sniedzēja adrese

Nekustamo īpašumu nodaļa,
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

Kontaktinformācija jautājumos par šo pakalpojumu

Kontaktinformāciju skatīt šeit

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm