TRENERU KONTAKTI

Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore
Jolanta Ziemele
M. tālrunis: 22046833
Ugāle, Pope
Dainis Lodiņš
M. tālrunis: 26147685
Ugāle
Kaspars Gulbis
M. tālrunis: 28203236
Piltenes pilsēta
Reinis Ziemelis
M. tālrunis: 27526079
Vārve, Ventava
Aivars Čaklis,
M. tālrunis: 29613164
Vārve, Ventava
Adelīna Anna Ziemele
Tārgale
Agris Paipals
M. tālrunis: 26533720
Tārgale, Vārve
Anna Gulbe
M. tālrunis: 28112113