IERAKSTU LABOŠANA, PAPILDINĀŠANA, ATJAUNOŠANA UN ANULĒŠANA

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu labošana ir nepareizu ziņu vai kļūdas izlabošana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā dzimšanas, laulības vai miršanas apliecībā.

Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu papildināšana ir trūkstošo ziņu ierakstīšana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā apliecībā.

Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu atjaunošana notiek, ja civilstāvokļa reģistrs ir gājis bojā.

Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu anulēšana tiek veikta, ja sastādīti divi reģistri par vienu un to pašu faktu.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Persona, uz kuru civilstāvokļa reģistra ieraksts attiecas.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls (Pase vai Personas apliecība).
 • Iesniegums, norādot civilstāvokļa reģistru ieraksta labošanas, papildināšanas, atjaunošanas vai anulēšanas iemeslu – jāiesniedz oriģināls.
 • Reģistra izmaiņas pamatojošie dokumenti vai to notariāli apliecinātas kopijas – jāuzrāda oriģināli.
 • Dokumenti, kuros veicamas izmaiņas – jāiesniedz oriģināli.
 • Kvīts par valsts nodevas samaksu – jāiesniedz oriģināls.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

 • Civillikums 1.daļa. Ģimenes tiesības.
 • Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.
 • Administratīvā procesa likums.
 • MK 03.09.2013 noteikumi Nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”.
 • MK 24.09.2013 noteikumi Nr.906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

 • Valsts nodeva par civilstāvokļa reģistru ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu – EUR 7.00.
 • Valsts nodeva par atkārtota civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu – EUR 7.00.

Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai:

Valsts nodeva –
Ventspils novada pašvaldība,
adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601,
reģistrācijas Nr. 90000052035,
AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22,
konts LV04HABA0551025783903.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

Klātiene – Persona, kura atklāj kļūdas civilstāvokļa dokumentos un vēlas veikt izmaiņas, vai kuras civilstāvokļa reģistri gājuši bojā vai sastādīti divi reģistri par vienu un to pašu faktu, iesniedz iesniegumu dzimtsarakstu nodaļā pēc dzīves vietas vai civilstāvokļa reģistra atrašanās vietas.

Pakalpojuma saņemšanas iespējas

Klātiene – Dzimtsarakstu nodaļa pēc iesnieguma saņemšanas pārbauda arhīva grāmatas, sastāda atzinumu, izdara izmaiņas attiecīgajā civilstāvokļa aktu reģistrā un izsniedz jaunu apliecību. Ārvalstīs reģistrētos civilstāvokļa reģistru ierakstus atjauno uz tiesas sprieduma pamata.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

22 darba dienas

Kontaktinformācija jautājumos par šo pakalpojumu

Kontaktinformāciju skatīt šeit

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm