ZEMES VIENĪBAS ATSAVINĀŠANA

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Lēmums par pašvaldībai piederošas, piekritīgas zemes vienības (-u) atsavināšanu

Pakalpojuma īss apraksts

Zemes vienības atsavināšana par labu personām, kurām:

 • izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz lietošanā piešķirtu zemes vienību un ir noslēgts Lauku apvidus zemes nomas (pirmtiesību) līgums;
 • uz zemes vienības atrodas ierosinātājam piederošas ēkas vai būves;
 • zemes vienība ir Ventspils novada pašvaldībai piederoša, piekritīga zeme.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.pantā noteiktie darījumu subjekti, kuri var iegūt zemi īpašumā.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Iesniegums;
 • Lauku apvidus zemes nomas pirmtiesību līgums (kopija);
 • Īpašuma tiesību dokuments uz ēkām, būvēm (kopija).

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 mēnesis (lēmums par nodošanu atsavināšanai);

Pakalpojuma termiņa apraksts

Termiņu skaita no tās dienas, kad iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.

Administratīvais process

Ir. Pārsūdzības iespējas: Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3400.

Pakalpojuma kanāli

Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:

 • E-pasts – Elektroniski, kas sagatavots atbilstoši   normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu un   apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu;
 • Klātiene- Dokumentus iesniegt Ventspils novada pašvaldībā: Skolas ielā 4, Ventspilī, 1.stāvā Apmeklētāju pieņemšanas centrā; vai pagastu pārvaldēs;
 • Korespondence- Dokumentus nosūta  pa pastu: Ventspils novada pašvaldībā: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601.

Pakalpojuma saņemšanas kanāli:

 • Klātiene- lēmuma izrakstu un izziņu saņem Ventspils novada pašvaldībā: Skolas ielā 4, Ventspilī, 1.stāvā Apmeklētāju pieņemšanas centrā;
 • Korespondence – dokumentus nosūta pa pastu adresātam.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Pakalpojuma sniedzēja darba laiki

 • Pirmdienās 08.00 – 18.00
 • Otrdienās 08.00 – 17.00
 • Trešdienās 08.00 – 17.00
 • Ceturtdienās 08.00 – 17.00
 • Piektdienās 08.00 – 16.00
pusdienas pārtraukums 12.00 – 13.00. Sestdiena, svētdiena – brīvdiena.

Pakalpojuma sniedzēja adrese

Nekustamo īpašumu nodaļa,
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

Kontaktinformācija jautājumos par šo pakalpojumu

Kontaktinformāciju skatīt šeit

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm