TRŪCĪGAS/MAZNODROŠINĀTAS MĀJSAIMNIECĪBAS STATUSA PIEŠĶIRŠANA

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Ventspils novada Sociālais  ienests nosaka un izvērtē atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam Ventspils novadā deklarētiem iedzīvotājiem.

Pakalpojuma īss apraksts

Mājsaimniecības atbilstību maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statusam Ventspils novada pašvaldības Sociālais dienests izvērtē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu.

 • Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 eiro pārējām personām mājsaimniecībā;
 • maznodrošinātās mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Ventspils novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm (personām) un kuras dzīvo Ventspils novada administratīvajā teritorijā.

Lai saņemtu pakalpojumu, lūgums vērsties ar iesniegumu par pakalpojuma nepieciešamību Ventspils novada Sociālā dienesta pieņemšanas punktos.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums;
 • Ministru kabineta noteikumi 01.04.2021. Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”;
 • Ventspils novada domes saistošie noteikumi 25.03.2021. Nr. 4 “Par maznodrošinātās mājsaimniecības ienākuma sliekšņa noteikšanu Ventspils novada pašvaldībā”.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 1. Lai saņemtu sociālo palīdzību un izvērtētu mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, viena no mājsaimniecības personām (turpmāk – iesniedzējs) vēršas pašvaldības sociālajā dienestā (turpmāk – sociālais dienests), uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:
  • iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
  • darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
  • izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības(ja ir saimnieciskās darbības veicējs (pielikums) par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
  • visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
  • dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus vai citus ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas;
  • dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, kā arī uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu), ja šādu dokumentu nav sociālā dienesta rīcībā;
  • citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu vai trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Sociālais dienests mēneša laikā pēc šo minēto dokumentu saņemšanas un iztikas līdzekļu deklarācijas sagatavošanas izvērtē mājsaimniecības materiālos resursus, un pieņem lēmumu noteikt mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.

Administratīvais process

Ir

Administratīvā procesa apraksts

Ventspils novada Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā. (Skolas iela 4, Ventspils, LV 3601).

Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdus komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma   noteiktajā kārtībā Administratīvā tiesā.

Pakalpojuma kanāli

Klātiene

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Nepieciešamās veidlapas

Pakalpojuma sniedzēja darba laiki

Pieņemšanas laiki:

 • Pirmdienās 13.00-18.00
 • Ceturtdienās 8.00-12.00

Pakalpojuma sniedzēja juridiskā adrese

Ventspils novada Sociālais dienests, Lielā iela 2A, Piltene, Ventspils novads, LV-3620.

Kontaktinformācija jautājumos par šo pakalpojumu

Kontaktinformāciju skatīt šeit

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm