VIENREIZĒJS PABALSTS KRĪZES SITUĀCIJĀ

Pakalpojuma īss apraksts

Pabalstu krīzes situācijā piešķir mājsaimniecībai ārēju notikumu radītu seku likvidēšanai vai mazināšanai, kurai vairs nav iespēju izmantot ierastos problēmu risināšanas veidus, un mājsaimniecība pati saviem spēkiem nespēj pārvarēt šo notikumu radītās sekas un tai ir nepieciešama psihosociālā vai materiāla palīdzība.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • Pabalstu krīzes situācijā saņemšanai persona viena mēneša laikā pēc krīzes situācijas iestāšanās, iesniedz iesniegumu, kurā apraksta krīzes situāciju un pievieno krīzes situāciju pamatojošos dokumentus. Iesniegumā norāda nepieciešamo pabalsta apmēru, pabalsta apmērs ir līdz 500 eiro, ņemot vērā neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas.
  • Iesniegums – šeit IESNIEGUMA VEIDLAPA

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Sociālais dienests mēneša laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas un iztikas līdzekļu deklarācijas sagatavošanas izvērtē mājsaimniecības materiālos resursus, aprēķina pamata sociālās palīdzības pabalstus – mājokļa pabalstu un pieņem lēmumu par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sociālo palīdzību.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

  • Sociālo pakalpojuma un sociālās palīdzības likums;
  • 21.04.2008.Ministru kabineta noteikumi Nr. 288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”;
  • 27.01.2022. Ventspils novada saistošie noteikumi Nr. 3 „Par papildu sociālās palīdzības pabalstiem Ventspils novadā”.

Administratīvais process

Ir.

Administratīvā procesa apraksts

Ventspils novada Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā. (Skolas iela 4, Ventspils, LV 3601);
Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdus komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Pakalpojuma kanāli

Klātiene

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Pakalpojuma sniedzēja juridiskā adrese

Ventspils novada Sociālais dienests, Lielā iela 2A, Piltene, Ventspils novads, LV-3620.

Kontaktinformācija jautājumos par šo pakalpojumu

Kontaktinformāciju skatīt šeit.

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm