ZVEJNIECĪBA

Saistošie noteikumi

Noteikumi

Pilnvarojuma līgumi

Pētniecības darbi

Vides risinājumu institūts. Usmas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi
BIOR. Puzes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi
BIOR. Engures upes novērtējums un pasākumu plāns zivju migrācijas iespēju uzlabošanai
SIA “Saldūdeņu risinājumi”. Ilziķa ezera zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumi

Izsoles nolikumi