ATLĪDZĪBA AUDŽUĢIMENES PIENĀKUMU VEIKŠANAI

Pakalpojuma nosaukums

Pabalsts audžuģimenē ievietota bērna uzturam, apģērbam un mīkstā inventāra iegādei

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Sociālais dienests nodrošina sociālās garantijas bērnam, kurš uz laiku ir ievietos audžuģimenē, atbilstoši viņa vajadzībām.

Pakalpojuma īss apraksts

Pabalsts ir paredzēts, lai sniegtu materiālu atbalstu audžuģimenē ievietotā bērna uzturēšanai – uzturam, kā arī apģērba un mīkstā inventāra (piemēram, gultas veļas, segas, spilvena, matrača) iegādei. Pabalsta apmērs bērna uzturam ir 100.00 eiro mēnesī.

Pabalsts saistībā ar apģērba un mīkstā inventāra iegādi bērnam ir 60.00 eiro mēnesī.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir  speciāli definēti kritēriji)

Pabalstu var saņemt audžuģimene, kurā, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, uz laiku ievietots bez vecāku gādības palicis bērns, un kura noslēgusi līgumu ar Sociālo dienestu par bērna ievietošanu audžuģimenē.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

  • „Bērnu tiesību aizsardzības likums”;
  • Ministru kabineta noteikumi 19.12.2006. Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”;
  • Ventspils novada domes saistošie noteikumi 27.02.2014. Nr.3 „Sociālās palīdzības pabalstu veidi un to piešķiršanas kārtība”.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Pakalpojumu tiek nodrošināts pēc Ventspils novada bāriņtiesas lēmuma par bērna ievietošanu audžuģimenē.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Pabalsts tiek izmaksāts sākot ar līguma noslēgšanas dienu.

Administratīvais process

Ir. Līgumsaistības saistībā ar pakalpojuma sniegšanu ir pārsūdzama (apstrīdama) vēršoties ar iesniegumu pie Ventspils novada Sociālā dienesta vadītājas.

Pakalpojuma kanāli

Klātiene

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Pakalpojuma sniedzēja juridiskā adrese

Ventspils novada Sociālais dienests, Lielā iela 2A, Piltene, Ventspils novads, LV-3620.

Kontaktinformācija jautājumos par šo pakalpojumu

Kontaktinformāciju skatīt šeit

 

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm