TOPOGRĀFIJA, DETĀLPLĀNOJUMI

Saistošie noteikumi

29.09.2022. Nr. 20 Par lokālplānojuma Ventspils novada, Tārgales pagasta nekustamā īpašumā ar kadastra numuriem 98660100034, 98660100069, 98660100009, 98660100033, ar kuru groza Ventspils novada teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafisko daļu

29.09.2022. Nr. 19 Par lokālplānojuma Ventspils novada, Tārgales pagasta nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 9866 010 0053, ar kuru groza Ventspils novada teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafisko daļu

29.09.2022. Nr. 18 Par lokālplānojuma Ventspils novada, Tārgales pagasta nekustamos īpašumos ar kadastra numuriem 9866 010 0081, 9866 010 0048, 9866 010 0056, 9866 010 0095, ar kuru groza Ventspils novada teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafisko daļu

29.09.2022. Nr. 17 Par lokālplānojuma Ventspils novada, Tārgales un Popes pagastos, nekustamo īpašumu zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 98660100076, 98660100100, 98660100110, 98660100105, 98660100098, 98660150009, 98660150097, 98660150109, 98660150089, 98660150104, 98660150060, 98660150061, 98660150051, 98660150112, 98660150017, 98660150011, 98660150015, 98660150038, 98660150108, 98660150036, 98660150107, 98660150102, 98660150171, 98560030202, 98660150117, 98660150006, 98660150128, 98660150018, 98660150099, 9866 015 0100, 9866 015 0012, 98660150090, 98660150027, ar kuru groza Ventspils novada teritorijas plānojumu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafisko daļu

29.09.2022. Nr. 16 Par lokālplānojuma Ventspils novada, Tārgales pagastā, nekustamos īpašumos ar kadastra numuriem 98660230051, 98660230052, 98660230053, 98660230081 daļai, ar kuru groza Ventspils novada teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafisko daļu

27.05.2021. Nr. 7 Par spēku zaudējušu detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Zeļļi”

29.04.2021. Nr. 6 Par spēku zaudējušu detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Rožlejas”

17.03.2016. Nr. 5 Par Ventspils novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu

10.08.2010. Nr. 26 Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ventspils novadā

26.10.2017. Nr. 11 Detālplānojuma “Sāmīši/Matīši” Užavas pag. atzīšana par spēku zaudējušu

26.01.2017. Nr. 5 Detālplānojuma “Palejas” atzīšana par spēku zaudējušu

28.01.2016. Nr. 2 Detālplānojuma “Rutki” Tārgales pag. atzīšana par spēku zaudējušu

26.09.2013.  Nr. 20 Detālplānojuma “Liellankas2” atzīšana par spēku zaudējušu

28.03.2013. Nr. 8 Par detālplānojumu īpašumam “Dzērvju pļavas” atcelšanu

22.11.2010. Nr. 41 Par detālplānojuma Užavas pag. īpašumam “Jorķi” atcelšanu

22.11.2010. Nr. 40 Par detālplānojuma īpašumiem ”Granīti”, ”Smilšarāji” Užavā atcelšanu

22.11.2010. Nr. 39 Par detālplānojuma īpašumiem “Raisi” un ”Rožnieki” Užavā atcelšanu

25.03.2010. Nr. 12 Užavas poldera hidrotehnisko būvju apsaimniekošanas noteikumi

28.01.2010. Nr. 7 Par detālplānojuma īpašumam “Bodiņi” atcelšanu

26.11.2009. Nr. 67 Kārtība, kādā tiek skatīti jautājumi par zemes vienību sadalīšanu

Teritorijas plānojums

Ventspils novada teritorijas plānojums

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm