BIBLIOTĒKAS

Ances bibliotēka

Vadītāja: Baiba Manteja
Papildus informāciju skatīt šeit.


Jūrkalnes bibliotēka

Vadītāja: Ligita Kalniņa
Papildus informāciju skatīt šeit.


Piltenes bibliotēka

Vadītāja: Antra Budre
Papildus informāciju skatīt šeit.


Popes bibliotēka

Vadītāja: Sintija Klints
Papildus informāciju skatīt šeit.


Puzes bibliotēka

Vadītāja: Anda Lejniece
Papildus informāciju skatīt šeit.


Tārgales bibliotēka

Vadītāja: Ingrīda Kiseļus
Papildus informāciju skatīt šeit.


Vārves bibliotēka

Vadītāja: Inese Putere
Papildus informāciju skatīt šeit.


Zūru bibliotēka

Vadītāja: Mārīte Ķīvite
Papildus informāciju skatīt šeit.


Ugāles bibliotēka

Vadītāja: Inese Rumpa
Papildus informāciju skatīt šeit.


Usmas bibliotēka

Vadītāja: Ilze Spriņķe
Papildus informāciju skatīt šeit.


Užavas bibliotēka

Vadītāja: Dagnija Latiša
Papildus informāciju skatīt šeit.


Ziru bibliotēka

Vadītāja: Linda Misiņa
Papildus informāciju skatīt šeit.


Zlēku bibliotēka

Vadītāja: Pārsla Bože
Papildus informāciju skatīt šeit.