SOCIĀLAIS PAKALPOJUMS APRŪPEI MĀJĀS

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Pakalpojuma mērķis ir palīdzēt saglabāt vai atjaunot klienta dzīves kvalitāti, uzlabojot dzīves apstākļus klienta mājās.

Pakalpojuma īss apraksts

Aprūpe mājās ir sociālie pakalpojumi personas dzīvesvietā (mājās) pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas, kuras deklarējušas dzīvesvietu un faktiski atrodas Ventspils novadā, un kuras vecuma vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personīgo aprūpi un kurām nav likumīgo apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību.

Atgādinājums saņēmējam

Lai saņemtu pakalpojumu, lūgums vērsties Ventspils novada Sociālā dienestā pieņemšanas punktos pie sociālā darbinieka ar iesniegumu par pakalpojuma nepieciešamību.

Brīdinājums saņēmējam

Pakalpojums tiek nodrošināts personām, kuras dzīvo vienas un kurām nav likumisko apgādnieku, kā arī nav piešķirts valsts pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

  • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums;
  • Ministru kabineta 02.04. 2019. noteikumus Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu“;
  • Ministru kabineta noteikumi 27.05.2003. Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  1. iesniegums ar situācijas aprakstu un vēlamo risinājumu;
  2. dokumentus, kas apliecina likumisko apgādnieku nespēju veikt apgādnieka pienākumu (piemēram, tiesas spriedums par aprūpes tiesību atņemšanu);
  3. izziņu no ģimenes ārsta par personas veselības stāvokli, aprūpes pakalpojuma nepieciešamību un kontrindikāciju neesamību;
  4. invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju, ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar invaliditāti;
  5. sociālais dienests var pieprasīt personai iesniegt papildu dokumentus, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Saskaņā ar Iesniegumu likumā noteikto, iesniegumi tiek izskatīti ne vēlāk kā mēneša laikā pēc to saņemšanas.

Administratīvais process

Ir. Ventspils novada Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā. (Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601).

Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdus komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā Administratīvā tiesā.

Pakalpojuma kanāli

Klātiene

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Pakalpojuma sniedzēja darba laiki

Saskaņā ar biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” sastādītajiem darba grafikiem.

Pakalpojuma sniedzēja adrese

Biedrība  “Latvijas Samariešu apvienība”
Reģ.nr. 40008001803
Visbijas prospekts 18, Rīga, LV – 1014.

Kontaktinformācija

Lolita Grīnvalde
Amats: Kurzemes nodaļas vadītāja
E-pasts: [email protected]
Tālrunis: 25691384

Sociālā dienesta kontaktinformācija un pieņemšanas laiki

Kontaktinformāciju skatīt šeit

 

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm