SOCIĀLAIS DIENESTS

Ventspils novada domes sociālais dienests ir Ventspils novada domes izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Ventspils novada iedzīvotājiem. Sociālais dienests darbojas uz Nolikuma pamata, darbā ievērojot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma, Ministru kabineta noteikumu un iekšējo normatīvo aktu noteiktās prasības un uzdevumus. Ventspils novada domes sociālais dienests kā iestāde tika izveidota ar 2010. gada februāra mēnesī apvienojoties Ugāles , Ances, Jūrkalnes, Popes, Puzes, Tārgales, Usmas, Užavas, Vārves, Ziru, Zlēku pagastiem un Piltenes pilsētas ar lauku teritoriju.

KONTAKTI

NORMATĪVIE AKTI (saistošie noteikumi)

PAKALPOJUMI

PROJEKTI

Sociālā dienesta darbības mērķis jeb misija

Nodrošināt Ventspils novada teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju sociālo vajadzību profesionālu izvērtēšanu, kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, veicinot šo personu pašpalīdzību un integrāciju sabiedrībā. Sociālais dienests par savu uzdevumu izvirza nepārtrauktu inovatīvu attīstību, lai veicinātu klientu labklājības līmeņa un dzīves kvalitātes tuvošanos Eiropas Savienības valstu līmenim. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, nepieciešami atbilstoši cilvēkresursi: profesionāli darbinieki ar atbilstošu izglītību. Viena no Sociālā dienesta prioritātēm ir personāla attīstība un darbinieku motivācijas veicināšana. Atbalstīt darbinieku vēlmes turpināt profesionālo izglītību, apmeklēt apmācības, kursus, seminārus un konferences, lai papildinātu zināšanas sociālajā darbā. Sociālais dienests veicina sadarbību ar citām institūcijām, lai veidotu kopīgu izpratni par problēmām, pilnīgāku un objektīvāku skatījumu, attīstītu komandas darbu un radītu priekšnoteikumus profesionālai un efektīvai palīdzībai klientiem.

Sociālā dienesta galvenie uzdevumi

  1. Veikt sociālo darbu ar personām un personu grupām ar mērķi – palīdzēt personai, ģimenei noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas attīstot pašu resursus.
  2. Sniegt klientiem sociālos pakalpojumus, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un sociālo palīdzību.

2.1. Sociālā palīdzības mērķis materiāla atbalsta sniegšana īpašās dzīves grūtībās nonākušām personām, kurām trūkst līdzekļi pamatvajadzību – ēdiens , apģērbs, veselības aprūpe, obligātā izglītība, apmierināšanai. Sociālo palīdzību sniedz balstoties uz personas vai ģimeņu materiālā stāvokļa novērtēšanu.

Sociālā palīdzība tiek sniegta atbilstoši LR likumdošanai un pašvaldības izstrādātiem saistošiem noteikumiem.

2.2. Sociālie pakalpojumi ir pasākumu kopums, kas vērsts uz personas funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā, un to personu dzīves kvalitātes saglabāšanu , kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ. Atkarībā no aprūpes pakalpojuma veida un personu grupas, pie kuras pieder pakalpojuma saņēmējs, aprūpes pakalpojumu sniedz vai nu valsts, vai pašvaldības. Pašvaldība nodrošina veco ļaužu institucionālās aprūpes pakalpojumu.

2.3. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ir pasākumu kopums, kas vērsts sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, un ietver sevī pakalpojumus dzīvesvietā – individuālais sociālais darbs ar klientu, krīzes centru, dienas centru, dienas aprūpes centri, psihologa pakalpojumi.

Ventspils novada sociālā dienesta nolikums

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm