Uzņēmējdarbība

Seminārs par nodokļiem mežsaimniecībā

2022-06-26, 17.01
8. jūlijā no plkst. 10.00 SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” MKPC Saldus piedāvā informatīvo semināru par jaunāko un aktuālāko nodokļu maksāšanas kārtībā meža īpašniekiem un mežsaimniecības pakalpojumu sniedzējiem. Tēma ir interesanta un aktuāla daudziem (mežu īpašnieki ir izrādījuši interesi), tāpēc bezmaksas seminārs ZOOM platformā tiek organizēts ar lektoriem no Valsts ieņēmumu dienesta! SEMINĀRA …  Lasīt vairāk >

Jauns pakalpojums – reģionālās mobilitātes atbalsts darba devējiem

2022-06-08, 13.10
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā jaunu pakalpojumu darba devējiem – atbalstu reģionālajai mobilitātei. Darba devēji, kuri nodarbina attālāk dzīvojošu darbinieku, nodrošinot viņam nokļūšanu no dzīves vietas līdz darba vietai un atpakaļ vai izmitināšanu darba vietas tuvumā, var saņemt NVA finanšu atlīdzību transporta vai īres izdevumu kompensācijai. Atlīdzība tiek izmaksāta darba tiesisko attiecību pirmo četru mēnešu …  Lasīt vairāk >

Sezonas laukstrādniekiem paplašināts īpašais nodokļu režīms

2022-05-25, 14.55
Lauku atbalsta dienests (LAD) un Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka tie lauksaimnieki, kuri laikā no 1. aprīļa līdz 30. novembrim nodarbina laukstrādniekus sezonas rakstura darbos, no šo darbinieku algām var maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli 15% apmērā, bet ne mazāka kā 0,70 eiro katrā nodarbināšanas dienā. Sezonas laukstrādnieku reģistrācijai darba devējiem jāizmanto LAD Elektroniskā pieteikšanās …  Lasīt vairāk >

Jaunas glifosātu saturošu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības

2022-05-23, 14.12
Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) pārskatījis reģistrāciju 11 glifosātu saturošiem augu aizsardzības līdzekļiem (AAL): “Barbarian Biograde360”, “Barbarian Hi- Aktiv”, “Barbarian Super 360”, “Clinic Up”,  “Gallup Super 360”, “Glyphomax480”, “Landmaster 360 TF”, “Monosate G”, ”Ouragan System 4”, “Rosate TF”, “Taifun B, atsevišķiem AAL mainot reģistrācijas nosacījumus. Veiktas šādas izmaiņas: pirms ražas novākšanas graudaugu un rapša sējumos vairs nedrīkst lietot AAL “Barbarian Biograde360”, “Barbarian Hi- Aktiv”, “Barbarian …  Lasīt vairāk >

Notiks zemes lietojuma un zemes seguma statistiskais apsekojums

2022-04-06, 08.57
SIA “Vides eksperti” pēc Eiropas Komisijas statistikas biroja EUROSTAT pasūtījuma veiks zemes seguma un lietojuma apsekojumu Baltijas valstīs t.sk. arī Ventspils novadā. Apsekojums notiks no 2022. gada maija līdz oktobrim. Apsekojumā Latvijā ir iekļauti 3385 punkti. Punkti var atrasties visos zemes seguma veidos (aramzemē, zālājos, meža zemēs, apbūvētās teritorijās, transporta tīklos utt.). Apsekotāji nosaka zemes …  Lasīt vairāk >

Par piekrastes zvejas žurnālu datu reģistrēšanu valsts informācijas sistēmā

2022-04-05, 15.11
Zemkopības ministrija (turpmāk – ministrija) vēlas atgādināt par  Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumu Nr. 296 “Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos” (turpmāk – jūras zvejas noteikumi) prasību attiecībā uz piekrastes zvejas žurnālu datu reģistrēšanu, izmantojot ministrijas pārziņā esošo valsts informācijas sistēmu “Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma” (turpmāk …  Lasīt vairāk >

Līdz 8. aprīlim pieņem darba devēju pieteikumus skolēnu nodarbinātībai

2022-04-04, 12.15
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāles visā Latvijā līdz 8.aprīlim turpina pieņemt darba devēju pieteikumus skolēnu nodarbinātības pasākuma īstenošanai 2022. gada vasarā. Darba devēju pieteikšanās tika uzsākta 7. martā un līdz 4. aprīlim jau 237 darba devēji ir pieteikuši 4 275 darba vietas skolēniem. Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu pieteikums kopā ar piedāvāto darba vietu sarakstu …  Lasīt vairāk >

Sezonas laukstrādniekiem – īpašs nodokļu režīms

2022-03-28, 13.40
Lauku atbalsta dienests (LAD) un Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka tie lauksaimnieki, kuri laikā no 1.aprīļa līdz 30.novembrim nodarbina laukstrādniekus sezonas rakstura darbos, no šo darbinieku algām var maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli 15% apmērā, bet ne mazāka kā 0,70 eiro katrā nodarbināšanas dienā. Sezonas laukstrādnieku reģistrācijai darba devējiem jāizmanto LAD Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS) …  Lasīt vairāk >

Aicina pieteikties apgūt uzņēmējdarbības vadības pamatus

2022-03-11, 11.19
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Ventspils biznesa inkubatorā turpinās jauno dalībnieku uzņemšana pirmsinkubācijas programmā, kas biznesa ideju autoriem un jauniem uzņēmējiem sniedz iespēju mentora vadībā izstrādāt detalizētu rīcības plānu biznesa attīstībai. Pirmsinkubācijas (PINK) programma ir 6 mēnešus ilga bezmaksas apmācību programma, kuras laikā notiek tiešsaistes nodarbības grupā un dalībnieku konsultēšana individuālās mentoringa sesijās. Grupu …  Lasīt vairāk >

Izsludināts konkurss uzņēmējdarbības attīstībai

2022-02-28, 09.16
Pašvaldība izsludina pieteikšanos projektu konkursam “Solis 2022”, tādējādi finansiāli atbalstot Ventspils novada uzņēmēju iniciatīvu realizēšanu uzņēmējdarbības attīstībā. Konkursā var piedalīties novadā reģistrēta komercsabiedrība, individuālais komersants, kā arī Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs reģistrēta fiziska persona un fiziska persona, kas savu saimniecisko darbību plāno veikt Ventspils novada administratīvajā teritorijā. Konkursa “Solis 2022” uzdevums ir Ventspils novada …  Lasīt vairāk >