SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMS DZĪVESVIETĀ BĒRNAM

Pakalpojuma nosaukums

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām (krīzes centrs).

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Krīzes centra uzdevums ir sniegt sociālo un psiholoģisko palīdzību krīzes situācijā nonākušiem bērniem un ģimenēm ar bērniem, lai mazinātu krīzes situāciju.

Pakalpojuma īss apraksts

Krīzes centrs sniedz diennakts sociālās rehabilitācijas un psiholoģiskās palīdzības pakalpojumus krīzes situācijā nonākušām personām- bērniem, un to vecākiem, tuviniekiem vai aizbildņiem.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas

Pakalpojuma saņēmēja apraksts(ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Ventspils novada administratīvajā teritorijā deklarētiem bērniem un to vecākiem.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

  • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums;
  • Bērnu tiesību aizsardzības likums;
  • Ministru kabineta noteikumi 13.06.2017. Nr. 338 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”;
  • Ministru kabineta noteikumi 22.12.2009. Nr.1613 „Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām”.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • Iesniegums;
  • Policijas akts/ziņojums;
  • Sociālā dienesta lēmums vai nosūtījums;
  • Bērna ģimenes apsekošanas akts vai bāriņtiesas lēmums vai nosūtījums;
  • Personu apliecinoša dokumenta kopija;
  • Izziņa par veselības stāvokli.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Iesniegumi tiek izskatīti nekavējoties, iesniegšanas dienā.

Administratīvais process

Ir. Ventspils novada Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā. (Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601).

Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdus komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā Administratīvā tiesā.

Pakalpojuma kanāli

Klātiene

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Pakalpojuma sniedzēja juridiskā adrese

Ventspils novada Sociālais dienests, Lielā iela 2A, Piltene, Ventspils novads, LV-3620.

Kontaktinformācija un pieņemšanas laiki

Kontaktinformāciju skatīt šeit

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm