ADRESES PIEŠĶIRŠANA VAI MAIŅA

Pakalpojuma nosaukums

Adreses piešķiršana vai maiņa

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Adreses piešķiršana zemes vienībai, ēkai, telpu grupai

Pakalpojuma īss apraksts

Jauna adrese tiek piešķirta, mainīta, precizēta vai likvidēta, pamatojoties uz nekustamā īpašuma īpašnieka (viņa pilnvarotās personas) iesniegumu.

Informāciju par to, vai adrese konkrētajam adresācijas objektam ir reģistrēta Adrešu reģistrā, ir iespējams pārbaudīt publiski pieejamā mājas lapā www.kadastrs.lv. Ja Adrešu reģistrā adrese ir reģistrēta, tad izziņu par adresi ir iespējams saņemt, vēršoties Valsts zemes dienestā.

Pakalpojuma saņēmējs

Adresācijas objekta īpašnieks vai viņa pilnvarota persona

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Nav

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Iesniegums (veidlapa)
 • Zemes vienības robežu plāns (kopija);
 • Būvju izvietojuma shēma – jaunbūvēm (kopija);
 • Būvatļauja (kopija) – ja adresi piešķir jaunbūvei;
 • Telpu grupu izvietojuma shēma – no ēkas inventarizācijas lietas (kopija);
 • Cits dokuments (noskaidrot).

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 mēnesis

Pakalpojuma termiņa apraksts

Ventspils novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļai 20 darba dienu laikā: sagatavo lēmumprojektu par adreses piešķiršanu vai maiņu. Lēmumu pieņem ar Ventspils novada domes Projektu, investīciju un būvniecības komisijas lēmumu.

Administratīvais process

Ir. Administratīvais akts apstrīdams Ventspils novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā.

Pakalpojuma kanāli

Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:

 • E-Pasts – elektroniski, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu: [email protected] un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu;
 • Klātiene – dokumentus iesniegt Ventspils novada pašvaldībā: Skolas ielā 4, Ventspilī, 1. stāvā Apmeklētāju pieņemšanas centrā; vai pagastu pārvaldēs;
 • Korespondence – dokumentus nosūta pa pastu: Ventspils novada pašvaldība, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601.

Pakalpojuma saņemšanas kanāli:

 • Klātiene – lēmuma izrakstu un izziņu saņem Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī, 1. stāvā Apmeklētāju pieņemšanas centrā;
 • Korespondence – dokumentus nosūta  pa pastu adresātam.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Pakalpojuma sniedzēja darba laiki

 • Pirmdienās 08.00 – 18.00
 • Otrdienās 08.00 – 17.00
 • Trešdienās 08.00 – 17.00
 • Ceturtdienās 08.00 – 17.00
 • Piektdienās 08.00 – 16.00
pusdienas pārtraukums 12.00 – 13.00. Sestdiena, svētdiena – brīvdiena.

Pakalpojuma sniedzēja adrese

Nekustamo īpašumu nodaļa,
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

Kontaktinformācija jautājumos par šo pakalpojumu

Kontaktinformāciju skatīt šeit

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm