NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA DZĒŠANA

Ventspils novada pašvaldība saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta trešo daļu ir veikusi pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma  naudas dzēšanu par summu: