KULTŪRIZGLĪTĪBA

Piltenes Mūzikas skola

Direktore Antra Šķēle
Papildus informāciju skatīt šeit.

 

Ugāles Mūzikas un mākslas skola

Direktore Rasma Petmane
Papildus informāciju skatīt šeit.