NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA SADALĪŠANA

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Nekustamā īpašuma sadalīšana, atdalot zemes vienību (-as),  nosaukuma(-u) piešķiršana atdalītajai zemes vienībai.

Pakalpojuma īss apraksts

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 33.panta 1.daļai, nekustamo īpašumu veido:

 1. izveidojot jaunu nekustamo īpašumu;
 2. sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos īpašumos;
 3. apvienojot reģistrētus nekustamos īpašumus vienā nekustamajā īpašumā;
 4. grozot reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma objektu;
 5. grozot reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvu, tam pievienojot nekustamā īpašuma objektu.

Nosaukuma piešķiršana jaunveidojamam nekustamam īpašumam (nosaukums nedrīkst atkārtoties konkrētajā pagastā).

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas, kuriem pieder nekustamais īpašums, vai ir īpašnieka pilnvarojums.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Nav

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Aizpildīta iesnieguma veidlapa par zemes vienības (-u) atdali no NĪ, kam pievieno:
  • zemes gabala robežu plāna (-u) kopiju (-as), kurā iezīmēta atdalāmā (-ās) zemes vienības;
  • notariāli apliecinātu pilnvaru (gadījumā, ja pieteikuma iesniedzējs ir pilnvarota persona);
  • rakstisku vienošanos starp kopīpašniekiem (ja Projektā iesaistīti divi vai vairāki nekustamā īpašuma kopīpašnieki).

Iesniegumā norāda jaunveidojamā NĪ plānoto nosaukumu (-us).

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 mēnesis

Pakalpojuma termiņa apraksts

Ventspils novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļai 20 darba dienu laikā: sagatavo lēmumprojektu par zemes vienības atdalīšanu, nosaukuma piešķiršanu. Lēmumu pieņem ar Ventspils novada domes Projektu, investīciju un būvniecības komisijas lēmumu.

Administratīvais process

Ir. Administratīvais akts apstrīdams Ventspils novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā.

Pakalpojuma kanāli

Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:

 • E-Pasts – Elektroniski, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu;
 • Klātiene – Dokumentus iesniegt Ventspils novada pašvaldībā: Skolas ielā 4, Ventspilī, 1.stāvā Apmeklētāju pieņemšanas centrā; vai pagastu pārvaldēs;
 • Korespondence – Dokumentus nosūta pa pastu: Ventspils novada pašvaldībā: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601.

Pakalpojuma saņemšanas kanāli:

 • Klātiene – lēmuma izrakstu un izziņu saņem Ventspils novada pašvaldībā: Skolas ielā 4, Ventspilī, 1.stāvā Apmeklētāju pieņemšanas centrā;
 • Korespondence – dokumentus nosūta pa pastu adresātam.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Pakalpojuma sniedzēja darba laiki

 • Pirmdienās 08.00 – 18.00
 • Otrdienās 08.00 – 17.00
 • Trešdienās 08.00 – 17.00
 • Ceturtdienās 08.00 – 17.00
 • Piektdienās 08.00 – 16.00
pusdienas pārtraukums 12.00 – 13.00. Sestdiena, svētdiena – brīvdiena.

Pakalpojuma sniedzēja adrese

Nekustamo īpašumu nodaļa,
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

Kontaktinformācija jautājumos par šo pakalpojumu

Kontaktinformāciju skatīt šeit

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm