Izsoles

Elektroniskā izsolē pārdod īpašumu Rīgas šosejā 15 Ugālē

2022-06-10, 08.45
Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Rīgas šosejā 15 Ugāles pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98700110069, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98700110036 (platība 0,2676 ha), būves (dažādu sociālo grupu kopdzīvojamā māja) ar kadastra apzīmējumu 98700110069001 (kopējā platība 378,7 m2) un trīs palīgēkām (šķūņi) ar kadastra apzīmējumiem 98700110036001, …  Lasīt vairāk >

Elektroniskā izsolē pārdod īpašumu “Vasnieku māja” Usmas pagastā

2022-06-10, 08.41
Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Vasnieku māja” Usmas pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98740070052, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98740070052 (platība 0,17 ha), būves ar kadastra apzīmējumu 98740070052001 (dzīvojamā māja, kopējā platība 160,7 m2) un būves ar kadastra apzīmējumu 98740070052002 (šķūnis). Izsoles sākumcena – 10 000 …  Lasīt vairāk >

Elektroniskā izsolē pārdod īpašumu “Akmeņdziras 25” Tārgales pagastā

2022-06-10, 08.38
Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Akmeņdziras 25” Tārgales pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98660081025, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98660081025, platība 0,0593 ha. Izsoles sākumcena – 1700 eiro, nodrošinājums – 170 eiro, izsoles solis – 100 eiro. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  2022. gada 10. …  Lasīt vairāk >

Elektroniskā izsolē pārdod īpašumu “Pauguri” Ziru pagastā

2022-06-10, 08.35
Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Pauguri” Ziru pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98900010505, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 98900010498 ar kopējo platību 1,8536 ha un 98900010499 ar kopējo platību 3,86 ha. Izsoles sākumcena – 9900 eiro, nodrošinājums – 990 eiro, izsoles solis – 200 eiro. …  Lasīt vairāk >

Elektroniskā izsolē pārdod dzīvokli Rūpnīcas ielā 3 – 43 Ugālē

2022-06-10, 08.32
Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod 2-istabu dzīvokli ar kopējo platību 46,8 m2 Rūpnīcas ielā 3 – 43 Ugālē, Ugāles pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98709000408. Izsoles sākumcena – 550 eiro, nodrošinājums – 55 eiro, izsoles solis – 50 eiro. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  2022. gada 10. jūnijā  plkst. 13:00 …  Lasīt vairāk >

Elektroniskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu “Puzenieku skola”

2022-06-10, 08.30
Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Puzenieku skola” Puzes pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98600130041, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98600130041, platība 1,8 ha, skolas ēkas un palīgēkas (kūts – šķūnis). Izsoles sākumcena – 12 100 eiro, nodrošinājums – 1210 eiro, izsoles solis – 100 eiro. Izsole …  Lasīt vairāk >