NEDZĪVOJAMO ĒKU, TELPU IZNOMĀŠANA

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

 • Nodrošināt Ventspils novada pašvaldības rīcībā esošo nedzīvojamo ēku, telpu iznomāšana.
 • Racionāla un lietderīga pašvaldība valdījumā esošās pašvaldības nekustamās mantas apsaimniekošana.

Pakalpojuma īss apraksts

Nedzīvojamo telpu iznomāšana, ņemot vērā to izmantošanas veidu. Fiziska vai juridiska persona iesniedz rakstisku iesniegumu Ventspils novada pašvaldības kancelejā vai pagasta pārvaldē ar pievienotiem dokumentiem.

Persona vai tās pilnvarotais pārstāvis var saņemt līgumu personīgi pašvaldībā vai tās struktūrvienībā.

Pakalpojuma saņēmējs

 • Fiziska persona,
 • privāto tiesību juridiska persona,
 • publisko tiesību juridiska persona.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts(ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Telpu nomas pretendentam nevar būt neapmaksātu parādsaistību pret pašvaldību.

Brīdinājums saņēmējam

Par savlaicīgu nomas maksas, nodokļu nemaksāšanu

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Rakstisks iesniegums brīvā formā adresēts Ventspils novada pašvaldībai ar lūgumu iznomāt konkrētas telpas, norādot lietošanas veidu un/vai mērķi.
 • Juridiskām personām – statūtu (līguma) norakstu vai apliecinātu tā kopiju un reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 mēnesis

Pakalpojuma termiņa apraksts

Ventspils novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļai 20 darba dienu laikā: sagatavo lēmumprojektu par telpu iznomāšanu vai atteikumu. Lēmumu pieņem ar Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas lēmumu.

Administratīvais process

Ir. Lēmums apstrīdams pie Ventspils novada pašvaldības izpilddirektora. Pārsūdzams tiesā.

Pakalpojuma kanāli

Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:

 • E-Pasts – Elektroniski, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu;
 • Klātiene – Dokumentus iesniegt Ventspils novada pašvaldībā: Skolas ielā 4, Ventspilī, 1.stāvā Apmeklētāju pieņemšanas centrā; vai pagastu pārvaldēs;
 • Korespondence – Dokumentus nosūta pa pastu: Ventspils novada pašvaldībā: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601.

Pakalpojuma saņemšanas kanāli:

 • Klātiene – lēmuma izrakstu un izziņu saņem Ventspils novada pašvaldībā: Skolas ielā 4, Ventspilī, 1.stāvā Apmeklētāju pieņemšanas centrā;
 • Korespondence – dokumentus nosūta pa pastu adresātam.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Pakalpojuma sniedzēja darba laiki

 • Pirmdienās 08.00 – 18.00
 • Otrdienās 08.00 – 17.00
 • Trešdienās 08.00 – 17.00
 • Ceturtdienās 08.00 – 17.00
 • Piektdienās 08.00 – 16.00
pusdienas pārtraukums 12.00 – 13.00. Sestdiena, svētdiena – brīvdiena.

Pakalpojuma sniedzēja adrese

Nekustamo īpašumu nodaļa,
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

Kontaktinformācija jautājumos par šo pakalpojumu

Kontaktinformāciju skatīt šeit

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm