MEDĪJAMO DZĪVNIEKU NODARĪTO ZAUDĒJUMU NOTEIKŠANA

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Visos  gadījumos, kad nepieciešams noteikt Ventspils novada teritorijā medījamo dzīvnieku postījumus, jāvēršas Ventspils novada pašvaldībā ar iesniegumu.

Komisija nosaka medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu apjomu, pakāpi, materiālo zaudējumu apmēru, kā arī pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai, balstoties uz zemes īpašnieka (tiesiskā valdītāja), nomnieka (apsaimniekotāja) vai ganāmpulka īpašnieka (turētāja) iesniegumu par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem.

Pēc iesnieguma saņemšanas komisija izbrauc apskatīt un novērtē medījamo dzīvnieku postījumus. Iegūto informāciju atspoguļo postījumu apsekošanas protokolā, ko paraksta visi klātesošie.

Pakalpojuma saņēmējs

 • Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, vai tā pilnvarota persona;
 • nomnieks (apsaimniekotājs);
 • ganāmpulka īpašnieks (turētājs).

Pakalpojuma sniegšanas maksimālais termiņš (darba dienās):

 • Ja postījumi nodarīti mežsaimniecībai vai infrastruktūras objektiem, tos apseko 10 darbdienu laikā un izvērtē 15 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
 • Ja postījumi nodarīti lauksaimniecībai (izņemot lopkopību), tos apseko 3 darbdienu laikā un izvērtē 5 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
 • Ja postījumi nodarīti lopkopībai, tos apseko nekavējoties un izvērtē 5 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

Iesniedz iesnieguma veidlapu.

Iesnieguma veidlapa dota Ministru kabineta 26.05.2014.  noteikumu Nr.269 „Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 1.pielikumā (var saņemt un aizpildīt arī pašvaldībā).

Pakalpojuma saņemšanas iespējas

Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

 • Klātiene – Apmeklētāju pieņemšanas  centrs, Skolas iela 4, Ventspils,
 • Klātiene – Ventspils novada pagastu pārvaldēs
 • E-pasts – elektroniski iesniegumu var iesniegt, rakstot uz e-pastu.

Pārsūdzības iespējas

Ventspils novada pašvaldībā.

Atgādinājums

Iesnieguma iesniedzējam jāatlīdzina pieaicinātā attiecīgā jomas eksperta darbs.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

 • Par pašvaldībām –  likums Saeima 09.06.1994;
 • Medību likums – likums Saeima 08.07.2003;
 • Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām Nr.269 – noteikumi Ministru kabinets 26.05.2014.

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm