RŪPNIECISKA ZVEJAS TIESĪBU NOMA BALTIJAS JŪRAS PIEKRASTES ŪDEŅOS

Pakalpojuma īss apraksts

Atbilstoši zvejas rīku skaita limitam, pašvaldība iedala konkrētu limita apjomu juridiskām un fiziskām personām (zvejniekiem), slēdzot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu.

Pakalpojuma saņēmējs

 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību Juridiska persona

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Juridiskām personām – speciālā atļauja (licence) komercdarbībai attiecīgajos ūdeņos. Iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās pašvaldības teritorijā.

Pakalpojuma sniegšanas maksimālais termiņš (darba dienās):

21, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

Jāiesniedz iesniegums no juridiskas vai fiziskas personas (zvejnieka), norādot reģistrācijas vai deklarētās dzīvesvietas adresi, vēlamo zvejas rīku skaitu un, zvejas mērķi – komerciālā zveja vai pašpatēriņa zveja, telefona numuru..

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 1. Uzņēmumu reģistra izsniegtā reģistrācijas apliecība;
 2. Zemkopības ministrijas izsniegtā speciālā atļauja (licence). Iesnieguma veidlapa dota 27.10.2011. Ventspils novada domes nolikumu  Nr.9 „Kārtība, kādā slēdzami līgumi rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un veicama zvejas rīku skaita limitu sadale piekrastes zvejai Baltijas jūras piekrastes ūdeņos, kas robežojas ar Ventspils novada administratīvo teritoriju” 1.pielikumā (var saņemt un aizpildīt arī pašvaldībā).

Pakalpojuma saņemšanas iespējas

Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli

 • Klātiene – Apmeklētāju pieņemšanas  centrs, Skolas iela 4, Ventspils,
 • Klātiene – Ventspils novada pagastu pārvaldēs
 • E-pasts – elektroniski iesniegumu var iesniegt, rakstot uz e-pastu.

Pakalpojuma sniedzēja adrese

Attīstības nodaļa (Skolas iela 4, Ventspils, 2. stāvs, 9. kab., tālr. 22029846 vai 63628461)

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)

Ventspils novada domē

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

 • Zvejniecības likums – likums Saeima 12.05.1995.
 • Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss – likums Augstākā Padome 01.07.1985.
 • Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību Nr.918 – noteikumi Ministru kabinets 27.08.2009.
 • Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu Nr.1015 – noteikumi Ministru kabinets 12.09.2009.
 • Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos  noteikumi Nr.1375 – noteikumi Ministru kabinets 11.12.2009.
 • Kārtība, kādā slēdzami līgumi rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un veicama zvejas rīku skaita limitu sadale piekrastes zvejai Baltijas jūras piekrastes ūdeņos, kas robežojas ar Ventspils novada administratīvo teritoriju Nr.9 – nolikums Ventspils novada dome 27.10.2011.

 

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm