BĒRNA NODOŠANA CITAS PERSONAS APRŪPĒ

Pakalpojuma nosaukums

Vecāku aprūpē esoša bērna nodošana citas personas aprūpē Latvijā un aprūpes uzraudzība

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Bāriņtiesa lemj par vecāku aprūpē esoša bērna nodošanu citas personas aprūpē Latvijā un aprūpes uzraudzību.

Pakalpojuma īss apraksts

  1. Vecāki var nodot bērnu citas personas aprūpē Latvijā uz laiku, kas ilgāks par trim mēnešiem, ja pirms nodošanas vecāku dzīvesvietas bāriņtiesa atzinusi, ka šāda nodošana atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt. Bāriņtiesa, ja nepieciešams, pieprasa šīs personas dzīvesvietas bāriņtiesas atzinumu par attiecīgās personas spēju bērnu pienācīgi aprūpēt.
  2. Par citas personas aprūpē nodoto bērnu vecāku dzīvesvietas bāriņtiesa informē šīs personas dzīvesvietas bāriņtiesu, kas nodrošina regulāru attiecīgās personas aprūpē nodotā bērna   dzīves apstākļu pārbaudi.
  3. Ja pēc bērna nodošanas citas personas aprūpē tiek konstatēts, ka šī persona bērnu pienācīgi neaprūpē, bāriņtiesa sadarbībā ar pašvaldības sociālo dienestu nodrošina bērna atgriešanos vecāku aprūpē. Ja bērna atgriešanās pie vecākiem nav iespējama, vecāku dzīvesvietas bāriņtiesa sadarbībā ar pašvaldības sociālo dienestu lemj par bērna ārpusģimenes aprūpi.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Nav

Atgādinājums saņēmējam

Bērna vecāki informē bāriņtiesu par bērna atgriešanos vecāku aprūpē.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

  • „Bērnu tiesību aizsardzības likums”
  • MK noteikumi Nr.1037 “Bāriņtiesas darbības noteikumi”
  • „Bāriņtiesu likums”

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  1. Personu apliecinošs dokuments (oriģināls);
  2. Iesniegums ar lūgumu iecelt personu par bērna pārstāvi bērna vecāku prombūtnes laikā;

Pakalpojuma termiņa apraksts

Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet ilgstošas faktu konstatācijas   nepieciešamības gadījumā – līdz gadam).

Administratīvais process

Ir. Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas.

Pakalpojuma kanāli

Klātiene – Ventspils novada bāriņtiesa

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Pakalpojuma sniedzēja adrese

Ventspils novada bāriņtiesa, „Dzintarkalni”, Tārgales pagasts, Ventspils novads

Pakalpojuma sniedzēja darba laiki un kontaktinformācija

Kontaktinformāciju skatīt šeit

 

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm