VIENREIZĒJS PABALSTS MĀCĪBU PIEDERUMU IEGĀDEI TRŪCĪGĀM UN MAZNODROŠINĀTĀM ĢIMENĒM

Pakalpojuma nosaukums

Vienreizējs pabalsts mācību piederumu iegādei trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Sociālais dienests piešķir pabalstu, lai sniegtu materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas sociālās situācijas uzlabošanā.

Pakalpojuma īss apraksts

Tiesības saņemt pabalstu ir trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuri ir deklarēti Ventspils novada administratīvajā teritorijā. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 30.00 eiro par katru izglītojamo. Pabalstu piešķir izglītojamiem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītību no 5 gadu vecuma un pamata vai vidējo izglītību, līdz 18 gadu vecumam.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

  • Sociālo pakalpojuma un sociālās palīdzības likums;
  • 21.04.2008. Ministru kabineta noteikumi Nr. 288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”;
  • 27.01.2022. Ventspils novada saistošie noteikumi Nr. 3 „Par papildu sociālās palīdzības pabalstiem Ventspils novadā”.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • Klients vēršas ar iesniegumu pie Ventspils novada Sociālā dienesta sociālā darbinieka pieņemšanas punktā pēc savas dzīvesvietas.
  • Iesniegums – šeit IESNIEGUMA VEIDLAPA

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Saskaņā ar Iesniegumu likumā noteikto, iesniegumi tiek izskatīti ne vēlāk kā mēneša laikā pēc to saņemšanas.

Administratīvais process

Ir. Ventspils novada Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā. (Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601).

Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdus komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā Administratīvā tiesā.

Pakalpojuma kanāli

Klātiene

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Pakalpojuma sniedzēja juridiskā adrese

Ventspils novada Sociālais dienests, Lielā iela 2A, Piltene, Ventspils novads, LV-3620.

Kontaktinformācija un pieņemšanas laiki

Kontaktinformāciju skatīt šeit

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm