ATĻAUJAS IZSNIEGŠANA VĪNA, RAUDZĒTO DZĒRIENU UN PĀRĒJO ALKOHOLISKO DZĒRIENU RAŽOŠANAI

Pakalpojuma īss apraksts

Atļauja pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus. Atļauja tiek izsniegta uz noteiktu laiku, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem.

Pakalpojuma saņēmējs

 • Privāto tiesību Juridiska persona
 • Komersants

Pakalpojuma sniegšanas maksimālais termiņš (darba dienās):

15 (no pieteikuma iesniegšanas dienas)

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

Komersants Ventspils novada domē iesniedz pieteikumu brīvā formā, kuru parakstījusi un ar zīmogu apstiprinājusi komersanta atbildīgā amatpersona un kurā norādīts:

 • komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;
 • saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments un apjoms, un/vai absolūtā alkohola daudzums;
 • ražošanas vieta (adrese).

Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

 • komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
 • ražošanas vietas īpašuma/lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija;
 • telpu plāns u.c. dokumenti, kas raksturo ražošanas vietu.

Pakalpojuma saņemšanas iespējas

Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli

 • Klātiene – Apmeklētāju pieņemšanas  centrs, Skolas iela 4, Ventspils,
 • Klātiene – Ventspils novada pagastu pārvaldēs
 • E-pasts – elektroniski iesniegumu var iesniegt, rakstot uz e-pastu.

Pakalpojuma sniedzēja adrese

Attīstības nodaļa (Skolas iela 4, Ventspils, 2.stāvs, 9.kab., tālrunis 22029846, 63628461)

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)

Ventspils novada domē

Atgādinājums

Atļauja derīga, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai Uzņēmumu reģistra izsniegtu reģistrācijas apliecību.

Brīdinājums

Pašvaldība atsaka izsniegt atļauju, ja:

 1. komersants nav iesniedzis visus pakalpojuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus;
 2. komersants atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
 3. ražošanu plānots veikt vietā, kas nav pielāgota (nav nodrošināta atbilstoša ventilācija, atkritumu savākšana, kanalizācijas novadīšana u.tml.) un neatbilst tās izmantošanas mērķim;
 4. ja ražošanu plānots uzsākt vietā, kas atrodas:

4.1. izglītības un sporta iestāžu, kultūras iestāžu, ārstniecības iestāžu, policijas, karaspēka daļu vai citu militāro formējumu ēkās un teritorijā;
4.2. ēkās, kurās atrodas valsts vai pašvaldības iestādes;
4.3. daudzdzīvokļu (divdzīvokļu vai vairāk dzīvokļu) mājā;
4.4. alkoholisko dzērienu ražošana norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

 • Alkoholisko dzērienu aprites likums – likums Saeima 01.05.2004.
 • Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo  alkoholisko dzērienu ražošanai Ventspils novadā Nr.5 – saistošie noteikumi Ventspils novada dome 31.03.2011.

 

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm