SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA

Ventspils novada Ugāles pagasta administratīvā teritorija

Dzintars Indriksons
Pieņemšanas telpas – Ventspils novada Ugāles pagasta pārvalde
Tālr. 63604744
Pieņemšanas laiks – mēneša 1.trešdienā, 09:00-11:30


Ventspils novada Usmas pagasta administratīvā teritorija

Dzintars Indriksons
Pieņemšanas telpas – Ventspils novada Usmas pagasta pārvalde
Tālr. 63604744
Pieņemšanas laiks – mēneša 4.pirmdienā, 12:30-14:00


Ventspils novada Puzes pagasta administratīvā teritorija

Boriss Ivanovs
Pieņemšanas telpas – Ventspils novada Puzes pagasta pārvalde
Tālr. 63604741
Pieņemšanas laiks – mēneša 3.pirmdienā, 09:00-11:30


Ventspils novada Popes pagasta administratīvā teritorija

Sergejs Piko
Pieņemšanas telpas – Ventspils novada Popes pagasta pārvalde
Tālr. 63604748
Pieņemšanas laiks – mēneša 1.piektdienā, 12:30 – 14:30


Ventspils novada Ances pagasta administratīvā teritorija

Sergejs Piko
Pieņemšanas telpas – Ances pagasta pārvalde
Tālr. 63604748
Pieņemšanas laiks – mēneša 1.piektdienā, 09:00 – 11:30


Ventspils novada Piltenes pilsētas un pagasta administratīvā teritorija

VAKANCE (atbildīgais Dzintars Indriksons)
Pieņemšanas telpas – Piltenes pilsētas pārvalde
Tālr. 63604744
Pieņemšanas laiks – mēneša 1.piektdiena, 14:00 – 16:00


Ventspils novada Zlēku pagasta administratīvā teritorija

VAKANCE (atbildīgais Dzintars Indriksons)
Pieņemšanas telpas – Ventspils novada Zlēku pagasta pārvalde
Tālr. 63604744
Pieņemšanas laiks – mēneša 1.piektdiena, 10:00 – 12:00


Ventspils novada Jūrkalnes pagasta administratīvā teritorija

VAKANCE (atbildīgais Boriss Ivanovs)
Pieņemšanas telpas – Ventspils novada Jūrkalnes pagasta pārvalde
Tālr. 63604741
Pieņemšanas laiks – mēneša 1.piektdiena 10:00 – 11:30


Ventspils novada Užavas pagasta administratīvā teritorija

VAKANCE (atbildīgais Boriss Ivanovs)
Pieņemšanas telpas – Ventspils novada Užavas pagasta pārvalde
Tālr. 63604741
Pieņemšanas laiks – mēneša 1.piektdiena 12:30 – 14:00


Ventspils novada Ziru pagasta administratīvā teritorija

VAKANCE (atbildīgais Boriss Ivanovs)
Pieņemšanas telpas – Ventspils novada Ziru pagasta pārvalde
Tālr. 63604741
Pieņemšanas laiks – mēneša 1.piektdiena 14:30 –16:00


Ventspils novada Vārves pagasta administratīvā teritorija

VAKANCE (atbildīgais Boriss Ivanovs)
Pieņemšanas telpas – Ventspils novada Vārves pagasta pārvalde
Tālr. 63604741
Pieņemšanas laiks – mēneša 1.ceturtdiena 13:00 – 15:00


Ventspils novada Tārgales pagasta administratīvā teritorija

VAKANCE (atbildīgais Sergejs Piko)
Pieņemšanas telpas – Ventspils novada Tārgales pagasta pārvalde
Tālr. 63604748
Pieņemšanas laiks – mēneša 1.trešdiena 14:00 – 16:00


Nepilngadīgo lietu inspektori

Ventspils novada administratīvā teritorija

Eva Dermaka
Pieņemšanas telpas – VP KRP Ventspils iecirkņa 418.kabinets, Ventspilī, Ostas ielā 33
Tālr. 63604751
Pieņemšanas laiks – mēneša 1.pirmdienā 15:00 – 16:30, mēneša 1.piektdienā 10:00 – 12:00