AIZGĀDNĪBĀ ESOŠU PERSONU INTEREŠU AIZSTĀVĪBA

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Personu ar ierobežotu rīcībspēju interešu aizstāvība.

Pakalpojuma īss apraksts

Bāriņtiesa, aizstāvot aizgādnībā esošo personu intereses:

 1. lemj par aizgādņa iecelšanu aizgādnībā esošai personai.
 2. uzrauga, lai aizgādnis Civilprocesa likuma 270.2 panta otrās daļas noteiktajā termiņā iesniedz tiesā pieteikumu par obligāto rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu personai ar rīcībspējas ierobežojumu, kā arī sniedz tiesai informāciju, kurai ir nozīme lietā par rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu;
 3. informē prokuratūru, ja aizgādņa kavēšanās dēļ ir nepieciešama rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšana aizgādnībā esošās personas interesēs;
 4. izšķir domstarpības starp aizgādnībā esošo personu un tās aizgādni un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu. Ja aizgādnībā esošā persona vai tās aizgādnis uzskata pieņemto lēmumu par nepareizu, prasību tiesā var celt Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Nav

Atgādinājums saņēmējam

Uz aizgādnībā esošo personu mantisko interešu aizsardzību attiecināmi noteikumi par nepilngadīgo mantisko interešu aizsardzību.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu ‑

 • „Administratīvā procesa likums”
 • „Bāriņtiesu likums”
 • „Civillikums”
 • MK noteikumi Nr.1037 “Bāriņtiesas darbības noteikumi”

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Personu apliecinošs dokuments (uzrāda oriģinālu),
 • Iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu, lietas izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās  informācijas apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus),
 • Tiesas nolēmums par personas rīcībspējas ierobežojumu un aizgādnības nodibināšanu.

Pakalpojuma termiņš

Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet ilgstošas faktu konstatācijas nepieciešamības gadījumā – līdz gadam).

Administratīvais process

Ir. Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas.

Pakalpojuma kanāli

Klātiene – Ventspils novada bāriņtiesa

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Pakalpojuma sniedzēja adrese

Ventspils novada bāriņtiesa, „Dzintarkalni”, Tārgales pagasts, Ventspils novads

Pakalpojuma sniedzēja darba laiki un kontaktinformācija

Kontaktinformāciju skatīt šeit

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm