Izglītība

Tautasdziesma – mana, tava, mūsējā

2020-03-09, 15.06
Katram latvietim ir vismaz viena tautasdziesma, kuru viņš prot noskandēt, nodziedāt, izdejot, iziet rotaļā. Mēs esam bagāta tauta, bet vai paši to apzināmies? Rosināt domāt skolēnus par savas tautas kultūras bagātībām, saprast, ka viss senais var būt arī mūsdienīgs, aicināja koncerts “Mana tautasdziesma”. “Kad mums pateica, ka brauksim uz koncertzāli “Latvija” klausīties koncertu, es biju …  Lasīt vairāk >

Pieņemts lēmums reorganizēt Piltenes vidusskolu

2020-03-09, 10.14
Ventspils novada domes sēdē pieņemts lēmums no 2021. gada 31. jūlija Piltenes vidusskolu reorganizēt par pamatskolu. Šajā mācību gadā Piltenes vidusskolā no vidusskolas klasēm ir tikai 11. klase, kurā mācās deviņi audzēkņi. Emocionāli šis bija ļoti smags lēmums, norāda novada Ventspils novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Guntis Mačtams, bet jāņem vērā, ka vēlmi turpināt mācības …  Lasīt vairāk >

Iepazīst IT profesijas

2020-03-06, 09.50
Projekta nedēļā Zūru pamatskolas 5.–9. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties radošajās nodarbībās un tuvāk iepazīt informāciju tehnoloģiju projektu vadītāja specialitāti un darba būtību. Nodarbību sākumā visi skolēni tika sadalīti 4–6 cilvēku grupās. Sākumā nodarbību vadītāja pastāstīja par nepieciešamo izglītību, prasmēm un rakstura īpašībām, kas vajadzīgas informācijas tehnoloģiju projektu vadītājam. Iepazīstināja ar dažiem informācijas tehnoloģiju stendu …  Lasīt vairāk >

Aicina iesniegt projektus mācību motivācijas palielināšanai

2020-03-04, 14.53
Ventspils novada dome aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2020. gada 5. marta iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Konkursa mērķi: • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību …  Lasīt vairāk >

Ikgadējais skatuves runas konkurss noslēdzies (fotogalerija)

2020-03-02, 15.17
Bērnu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratības veicināšana – tāds ir šī konkursa nemainīgs mērķis ar uzdevumiem attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību, profesionāli novērtēt dalībnieku iemaņas, sekmēt bērnu un jauniešu interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu. 29. februārī Ventspils Galvenajā bibliotēkā notika mūsu novada …  Lasīt vairāk >

Izsludina projektu konkursu jauniešu aktivitātēm

2020-02-28, 10.14
Ventspils novada pašvaldība izsludina projektu konkursu “Jaunietis darbībā 2020”, lai atbalstītu novada pašvaldības iestādes un to struktūrvienības, Ventspils novadā reģistrētu jebkuru juridisku personu, juridisku personu apvienību, individuālo komersantu, kā arī Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēju reģistrētu fizisko personu. Projektu konkursa mērķis ir sekmēt lietderīgu jauniešu brīvā laika pavadīšanu, viņu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, informētību …  Lasīt vairāk >

Leļļu meistara sapnis

2020-02-25, 19.47
20. februārī Piltenes vidusskolas sākumskolas skolēni devās uz Liepājas koncertzāli „Lielais dzintars”, lai noskatītos mūziklu “Leļļu meistara sapnis”. Izrādes laikā skolēniem bija iespēja klausīties dažādu populāru mūziklu fragmentus. Pirms pasākuma latviešu valodas mācību stundā pārrunājām, kāds tad varētu būt jebkura leļļu meistara sapnis. Daži skolēni domāja, ka leļļu meistars gribētu izgatavot pašu skaistāko lelli uz …  Lasīt vairāk >

Popes skolas skolēni – arheologi

2020-02-20, 15.17
Pēc iepriekšējās ciemošanās Talsu novada muzejā sapratām, ka brauksim vēlreiz, jo nodarbību vadītāja Ieva prot interesanti stāstīt, viņas vadītās nodarbības ir aizraujošas. Tāpēc 13. februārī sēdāmies autobusā un devāmies uz Talsiem. Projekta ”Latvijas skolas soma ” ietvaros piedalījāmies muzejizglītojošā programmā arheoloģijas nodarbībā “Ceļojums senatnē”. Muzejā mūs laipni sagaidīja un izstāstīja par jauno vēstures ekspozīciju, kuru …  Lasīt vairāk >

Atkal panākumi olimpiādē

2020-01-15, 15.44
Ja kāds vēl domā, ka pirmdiena un 13. datums, kopā salikti, nes neveiksmes, neticiet! Pierādījums tam – iegūtie rezultāti starpnovadu latviešu valodas un literatūras 46. olimpiādē 8. un 9. klases skolēniem, kura notika Ventspils 6. vidusskolā. Olimpiādes mērķis – attīstīt skolēnu radošās spējas, rosināt interesi par latviešu valodu un literatūru. Uzdevumus izstrādāja latviešu valodas un …  Lasīt vairāk >

Ziemassvētki Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā

2020-01-02, 17.07
Nevieni svētki nenorit bez paaudžu paaudzēs krātām tradīcijām. Arī gada īsākajai dienai un garākajai naktij jeb Ziemassvētkiem vai ziemas saulgriežiem ir savas tradīcijas, tāpēc 9. decembrī Tārgales pamatskolas 1. un 2. klases skolēni, projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros devās uz Ventspils Piejūras brīvdabas muzeju, lai uzzinātu kā svinēt Ziemassvētkus? Nodarbību laikā skolēni uzzināja kā sapost …  Lasīt vairāk >